Skip to content

<

Not For Cowards

A cache by dr_jani Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/05/2017
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


»Baza, javi se! Baza, javi se! Napadeni smo! Po nas tolčejo s težko artilerijo! Vse kaže, da ne bomo več mogli dolgo braniti naših položajev! Baza, javi...«

To je bilo zadnje sporočilo, ki ga je tistega nesrečnega dne prejela skrivna vojaška baza. Od tedaj se je za vojaki izgubila vsaka sled. Položaj je bil hudo kočljiv, saj je majhna skupina sedmih vojakov branila strateško zelo pomemben položaj ozke soteske, skozi katero se je vila cesta. Pri obrambi položaja so sovražniku uspeli zapleniti kar nekaj premoženja. Vojaki Alfred, Benjamin, Ciril, David, Egon, Filip in Gregor so imeli vsak svoj oddajnik, s katerim so lahko komunicirali med seboj in z bazo. Če jih sovražnik premaga in zaseže njihove oddajnike, lahko to pomeni hudo grožnjo za državno varnost. Seveda pa bi bila velika tudi materialna škoda, če bi jim sovražnik zasegel naplenjeno premoženje...

Rekrut, si torej upaš stopiti po sledeh svojih izginulih tovarišev? Tvoja misija je (če seveda nisi strahopetec), da se odpraviš na naslovne koordinate, ki jih je vojaška baza še uspela prestreči. Morda boš tam našel kak namig, kaj se je zgodilo z vojaki. Vsekakor se boš moral spopasti z zelo zahtevnim, strmim in spolzkim terenom, zato ne pozabi na dobro vojaško obutev in opremo. Potreboval boš tudi posebno opremo, s katero boš skušal uloviti signale posameznih oddajnikov – če so seveda še kje tam. Dandanes ima to opremo pravzaprav že vsak v žepu, le uporabljati jo je treba znati. Skrbno upoštevaj tudi namige v atributih, saj ti utegnejo priti zelo prav. Priporočljivo je, da na misijo vzameš še kakšnega tovariša, da ti krije hrbet na nevarnem terenu – a glej, da mu lahko zaupaš, da ne bo izdajal vojaških skrivnosti! Pa srečno!


»Base, come in! Base, come in! We're under attack! They are hitting us with some heavy artillery! It seems we won't be able to hold much longer! Base, come...«

This was the very last message that a secret military base had recieved on that unfortunate day. Every trace of soldiers had been lost since then. The situation was very delicate because a small group of seven soldiers was defending an important strategic point in the narrow gorge with road passing through. They managed to confiscate quite a lot of enemy's loot while defending their position. Soldiers Alfred, Benjamin, Ciril, David, Egon, Filip and Gregor had personal transmitters for communicating between themselves and with the base. If they were to be overwhelmed and the enemy confiscated their transmitters, this would mean a serious threat for national security. Not to mention the material damage if the enemy confiscated the loot as well...

So, recruit, do you dare to follow the tracks of your missing comrades? Your mission is (if you are not a coward, of course) to go to header coordinates that the base just managed to retrieve. There you might find some clues what happened with the soldiers. You will however have to deal with very challenging, steep and slippery terrain, so make sure not to forget good military shoes and equipment. You will also need a special equipment for finding a signal from each transmitter – if they are still there, of course. Everyone has this kind of equipment in their pocket nowadays, you just have to know how to use it. Also note the hints given in the attributes, they might be very handy. It's recommended that you take some comrades with you on this mission for covering your back on a dangerous terrain – but make sure you can trust them not to give away any military secrets! Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

[Stage 1]: erq-juvgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)