Skip to Content

<

Zamek w Bąkowej Górze (ruiny)

A cache by qqqqkuba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/8/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Image and video hosting by TinyPic

PL

Uważa się, że dwór wzniósł Zbigniew Bąk herbu Zadora, syn Zbigniew Bąka seniora, który był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władysława Jagiełły. Zameczek powstał w połowie XV wieku w miejscu starego, drewnianego dworu. Gdy w roku 1489 Zbigniew zmarł, obiekt przeszedł w ręce jego zięciów: Jarosława Łaskiego i Andrzeja, oraz szwagra - Piotra z Bnina, biskupa włocławskiego. W XVI wieku dwór przejęła rodzina Małachowskich, która nieznacznie odnowiła i przebudowała obiekt.

Do XVIII wieku dwór przechodził z rąk do rąk wielokrotnie, kiedy w tym właśnie czasie jego ówcześni właściciele podjęli decyzję o przeprowadzce, być może przez grube mury budynku i małe otwory okienne, przez które wpadało mało światła. W latach 20-tych ubiegłego wieku rodzina Potockich, do których należał wówczas dwór, zaczęła poszukiwania domniemanego skarbu ukrytego w lochach. Nic jednak nie udało się znaleźć, a tylko pogorszył się stan budowli. W latach 80-tych przeprowadzono badania archeologiczne, odgruzowano i odchwaszczono ruinę.

Dwór ulokowano na cyplu wzniesienia, na miejscu drewnianego gródka, wewnątrz dookolnego wału. Zbudowany z piaskowca prostokątny budynek o wymiarach 32 na 14 metrów miał dwa ryzality, z których wschodni stanowił wjazd do niego. Budynek był co najmniej dwukondygnacyjny, a być może trzypiętrowy. Istnieje też przypuszczenie, że jeden ze wspomnianych ryzalitów był wyższy i pełnił rolę wieży.

Zameczek jest dziś ruiną z dobrze zachowanymi, częściowo odbudowanymi murami. Stoi na prywatnym terenie, na którym działa ośrodek z miejscami noclegowymi. Wejście możliwe jest po uiszczeniu drobnej opłaty w recepcji. Obok zameczku znajduje się dwór Małachowskich z II połowy XVII w.

O skrytce:

Kesz typu mikro z maskowaniem umieszczona pod podanymi kordami (+/- 5m).

Nie trzeba wchodzić na teren prywatny.

W środku tylko logbook i ołówek.

Bardzo proszę o dokładne odkładanie kesza na miejsce.


Image and video hosting by TinyPic

ENG

It is believed that the mansion erected Zbigniew Bak coat of arms Zadora, the son of Zbigniew Bak Sr., who was one of the most trusted people of Wladyslaw Jagiello. Castle was built in the mid-fifteenth century on the site of the old, wooden mansion. When, in 1489 Zbigniew died, the object passed into the hands of his sons: Jarosław Laski and Andrew, and brother in law - Peter of Bnin, Bishop of Wloclawek. In the sixteenth century the manor acquired Malachowski family, which slightly renewed and rebuilt the facility.

The eighteenth century manor passed from hand to hand many times, when this time the then owners decided to move, perhaps through the thick walls of the building and a small window openings, through which shone a little light. In the 20s of the last century Potocki family that owned the mansion, began searching for the alleged treasure hidden in the dungeons. Nothing, could not be found, and only deteriorated buildings. In the 80s archaeological studies were carried out.

Manor was located on a promontory hill on the wooden fortalice inside surround the shaft. Built of sandstone rectangular building measuring 32 to 14 meters he had two projections, which was the eastern entrance to it. The building was at least a two-storey and three-storey perhaps. There is also speculated that one of said of breaks was higher, and served as the tower.

Castle is now a ruin of a well preserved, with partially rebuilt walls. It stands on private land. Entrance is possible for a small charge at the reception. Next to the castle is a Małachowski court from the second half of the seventeenth century.

About cache:

Cache is a micro box with masking located on coordiantes (+/- 5 m).

It is not needed to go on private area.

Only logbook and pencil inside.

I kindly ask for leaving cache exactly in place.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

29 Logged Visits

Found it 26     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.