Skip to content

This cache has been archived.

cas100geo: Je zde jedno heslo - "v nejlepším se má přestat"
vzhledem ke komplikacím s údržbou a vzhledem k měnícím se podmínkám (těžba lesa apod.), jsme se rozhodli tuto sérii postupně ukončit.
na její upomínku zůstane funkční úvodní tradička a mysterka Jiřího Grygara.

přejeme vám mnoho krásných chvil při lovu spousty dalších kešek a případně vás zveme k účasti např. na našem MegaEventu

team cas100geo

More
<

cas100geo043 - Elias Mojmir

A cache by cas100geo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/11/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

43. keška ze série 100 mysterek věnovaných 100. výročí založení České astronomické společnosti. Další informace k projektu naleznete v listingu úvodní kešky: 100vyrociCAS


 


Eliáš Mojmír     

1932-23.9.2002

astronom, geolog

Mojmír Eliáš byl český geolog a astronom. Svou odbornost zaměřil na regionální geologii a sedimentologii, především pak sedimentologii flyše. Byl žákem Radima Kettnera.

Po studiu na LaGuardiově reálném gymnáziu studoval Přírodovědeckou fakultu UK. Od září 1954 pracoval v Ústředním ústavu geologickém, později Českém ústavu geologickém jako vědecký pracovník až do odchodu do důchodu koncem roku 1998.

Těžištěm jeho celoživotní práce se stal karpatský flyš a autochtonní formace západoevropské platformy v jeho podloží. Mimo systematická sedimentologická a sedimentárně petrologická studia flyšových uloženin se podílel i na výzkumu hlubinné stavby podloží flyše. Zpracoval zejména svrchnojurské uloženiny jižní Moravy, podal geologickou a mikrofaciální charakteristiku jurských uloženin Západních Karpat a jejich předpolí. Výsledky svých výzkumů publikoval v téměř dvoustovce vědeckých prací a ve velkém množství nepublikovaných posudků a sdělení.

Mimo geologii se aktivně věnoval svému koníčku, který poněkud přerostl běžné rozměry, planetologii terrestrických planet. Výsledky svých studií publikoval v řadě odborných článků v astronomických časopisech a přednesl více než stovku odborných a popularizujících přednášek s planetologickou tématikou. Přednášel na Katedře astronomie Matematicko-fyzikální fakulty UK planetologii.

Měl však i jiné záliby. V mládí se zabýval fotografováním a filmováním. Při pobytu na chalupě ve Volarech se aktivně zapojil do ochrany přírody. Společně s místní organizací ČSOP se zasloužil o výzkum populace perlorodky říční.


Ke každému písmenu vyberte správnou hodnotu dle následujícího kvízu


A)        Mojmír Eliáš se kromě astronomie především věnoval

1.      studiu karpatského plyše a autonomních formací západoevropské platformy v jeho struktuře

2.      studiu hydrotermálních anomálií českého masivu

3.      geologické struktuře meziplanetární hmoty soustředěné v pásmu asteroidů

4.      gravimetrickým anomáliím karpatského flyše se zaměřením na středohorní sedimentární metamorfózní horniny s obsahem krystalických uhlovodíků

5.      studiu karpatského flyše a autochtonních formací západoevropské platformy v jeho podloží


B)        Luisa Landová-Štychová v 50. letech 20. století především prosazovala

6.      přeměnu většiny kostelů na hvězdárny

7.      přípravu k vypuštění první české družice

8.      přípravu ke startu prvního českého kosmonauta

9.      stavbu obřího dalekohledu na vrcholu sněžky

0.      vydání překladu monumentální astronomické encyklopedie


Kontrolní součet 11


Výpočet

N 49° 54.(A)(A)(B/3)

E 014° 48.(B/3)(A)(A+B/2)


 

Additional Hints (Decrypt)

iryxr frfxhcrav gevfrx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.