Skip to content

Zeleznobrodska kolonada I. Traditional Geocache

Hidden : 03/16/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Železnobrodská kolonáda I. - RynekNěco o této malé sérii

Chci vás touto malou sérií vytáhnout na krátkou procházku údolím Jizery, cestou kterou se před vámi procházely zástupy dřívějších obyvatel Železného Brodu. V podstatě i dnes tu je docela čilý provoz jak pěších turistů, tak i bruslařů na inlinech či cyklistů. V každém listingu se dočtete nějakou tu zajímavost o daném místě a v každé krabičce je ukryt kód k nalezení BONUSové keše.
Cesta je dlouhá něco kolem 4,5 kilometru (počítáno jedním směrem), kdo půjde pěšky i nazpět si stejnou vzdálenost připočte ještě jednou. Na konci série je možno využít vlakové spojení zpět do Železného Brodu, časy odjezdů jsou uvedeny v Jízdním řádu,PDF.
Skoro celá cesta vede po asfaltce, kde je v letním období dost velký mudloprovoz. Odbočky ke keším jsou tu a tam o něco náročnější na terén (sledujte hodnocení terénu u keší). Bonusovka je pak terénu 3-3,5. Místy dost kolísá signál GPS, používejte fotohinty
Odlov z auta opravdu nelze doporučit vzhledem k nemožnosti parkování u keší po trase. Kdo tedy rád loví tak zvaně drive-in, nechť jede na jinou sérii.

Seznam keší série

  Železnobrodská kolonáda I. - Rynek
  Železnobrodská kolonáda II. - Zákostelí
  Železnobrodská kolonáda III. - Převoz a lávka
  Železnobrodská kolonáda IV. - Říční koupaliště
  Železnobrodská kolonáda V. - Rafanda
  Železnobrodská kolonáda VI. - Kuchařův lom
  Železnobrodská kolonáda VII. - Riegrova stezka
  Železnobrodská kolonáda VIII. - Kačena
  Železnobrodská kolonáda IX. - Výplňovka
  Železnobrodská kolonáda X. - Lávka a most Pod Spálovem
  Železnobrodská kolonáda BONUS


Malé náměstí nebo také Rynek (dříve též náměstí Havlíčkovo)Malé náměstí bývalo před lety výchozím bodem nejstaršího úseku proslulé Riegrovy stezky a jako výchozí bod dnes může posloužit i nám. Společnou cestu ze Železného Brodu pod Spálov tedy zahájíme právě zde, při soutoku Jizery a Žernovníku.
Poklidnou starosvětskou atmosféru této čtvrti pěkně zachytil neznámý autor na prvním přiloženém snímku ze čtyřicátých let 20. století. V dávném prosluněném odpoledni se zde přes náměstí vrací domů paní Amálie Kašťáková se snachou Josefou a vlevo za nimi dosud v mírném podkostelním svahu stojí domy č. p. 256 a č. p.136.
Stáří vrchního z nich (tzv. Volfovska), stojícího u cesty ke zvonici a do Zákostelí, přesně neznáme. První zmínka o něm totiž pochází až z roku 1820 a následující pak z listopadu roku 1827, kdy jej společně s „laboratoriem", které se nacházelo u zahrady pod domem, prodala Regina Šicová Františce Kittlové. Jistou záhadou je dále obestřen i čas a důvod jeho zániku. Pravděpodobně byl ale zbořen v roce 1950 v rámci „Akce 5M" (jednalo se o akci první pětiletky- Pět miliard na zvelebení měst a obcí).
Dalším objektem, který zde stával, ale už nestojí, byl proslulý hostinec Volha č. p. 136.
  

Již v roce 1687 byla v těchto místech zmiňována chalupa, kterou od původních vlastníků získal, zbořil a se svolením vrchnosti v roce 1760 znovu postavil železnobrodský chirurg Jan Josef Kittl. Jako nový vlastník domu musel souhlasit s podmínkou, která jeho, i všechny budoucí majitele zavazovala k tomu, že budou na věčné časy platit zdejšímu kantorovi ročně jeden zlatý a třicet krejcarů „neboť tato zahrada náležela od nepamětných časů vždy kantorovi, který z ní měl užitek". V roce 1849 byl roubený dům zbořen a na jeho místě si vystavěl kupec, soukeník a pozdější purkmistr Josef Rezler „vulgo Rízl" nový zděný dům, ve kterém provozoval barevnu látek a hostinec U černého orla (když bylo v Brodě v roce 1850 zaváděno veřejné osvětlení, tak byla jedna ze čtyř pořízených lamp osazena právě na purkmistrově hospodě). Ve dvacátém století zde po dobu téměř čtyřiceti let provozoval pohostinskou živnost bývalý ruský legionář Josef Frohlich z Malé Horky (právě pan Frohlich dal svému podniku již před druhou světovou válkou nový název Volha a po znárodnění tak usnadnil práci s vymýšlením nového označení jeho pozdějším provozovatelům, Jabloneckým restauracím a jídelnám). Svého času hojně navštěvovaný a mnoha divokými legendami opředený hostinec scházel věkem a na konci roku 1981 byl již natolik chatrný, že musel být uzavřen a v červnu následujícího roku zbořen. Zbyl po něm velký sklep, vysekaný v podkostelním svahu.
Za Volhou směrem k řece stával ještě v šedesátých letech 20. století zděný patrový dům č. p. 137. Když se zde, po nečekaném zřícení jeho nároží v květnu roku 1966, jednalo o možné demolici, konstatovala komise stavebního úřadu, že je přibližně sto let starý a nebyla daleko od pravdy. Dřevěný dům tu stál již v osmnáctém století, ale až po roce 1865 byl upraven do podoby známé z historických fotografií (na fasádě zde prý bývala znamení, označující, kam až sahala voda při velkých povodních v šedesátých a osmdesátých letech 19. století). Zbořen byl na konci května roku 1966.
Za tímto domem klesala skála strmě do řeky. Jediná cesta, která v těchto místech spojovala Malé náměstí se Zákostelím totiž původně vedla vrchem okolo zvonice. V únoru 1919 si obyvatelé Zákostelí stěžovali v dopise adresovaném Správní komisi města Železného Brodu na špatný stav této cesty a mimo jiné zde uváděli že: „Jestliže již chůze sama po srázné této pěšině vyžaduje jisté znalosti ve slézání kopců, jest přechod po téže s vodou neb jiným břemenem zvláště v době zimní, když pěšina je samý led spojena s přímým nebezpečím života." A dále „Též po stránce zdravotní a estetické neslouží pěšina městu příliš ke cti, neboť místo u staré zvonice jest velice vyhledávaným místem, kde kolemjdoucí útroby své od nestravitelných částek potravy zbavují a naskýtá se tu cizinci přicházejícímu do našeho města ihned při vstupu na Riegrovu stezku podívaná ne příliš vábná." V roce 1933 byla část skalního ostrohu pod zvonicí odstraněna a byl zde vytvořen sjízdný násep. O dva roky později pak byla zahájena výstavba silnice pod Spálov a po úpravě nábřeží a stavbě nového železobetonového mostu přes Jizeru v roce 1940 získal celý úsek svoji dnešní podobu. Další kus skály pod zvonicí byl odlámán i v dubnu 1945, kdy zde příslušníci německé stavební Organizace Todt s civilními dělníky budovali silniční protipancéřovou zábranu (svislé půlkruhové rýhy ve skále jsou pozůstatkem tohoto provizorního opevnění).
 
Informace a obrázky převzaty z knihy „Železnobrodská kolonáda“ se souhlasem autora T. Kesnera (t.k.) za což mu velice děkuji.

Additional Hints (Decrypt)

ienprw iípxrz qbyh !! - zntarg, cenin abun mrfcbqh fnuav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)