Skip to content

SGX/06 - Pseudokary a skalni proudy u Dobre Vody EarthCache

Hidden : 04/14/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Při jednom z našich výletu v okolí Dobré Vody jsem objevila toto místo, které si svojí krásou hned získalo mé srdce. Rozhodla jsem se tedy, že se s vámi podělit o toto místo ve formě nové Earthcache. Nepochybuji, že někteří místo znáte a třeba ho i opakovaně navštěvujete, ale vy, kteří jste o něm dodnes neměli ani tušení, tak prosím přijměte mé pozvání do těchto končin.


all


Geologická charakteristika oblasti: Kvartér denudačních oblastí Českého masivu. Moldanubikum, magmatity v moldanubiku, centrální moldanubický pluton, číměřský typ. Různé formy zvětrávání a odnosu žuly v šiřším okolí Kunžaku. Lokalita Dobrá Voda. Geologická charakteristika podle Chábery S., l982, str. 34. Jako fosilní tvary zvětrávání číměřské žuly za podmínek niválního klimatu pleistocénu jsou zachovány pseudokary a skalní proudy v okolí kóty 633 m u Dobré Vody.


Pseudokar je skalní stěna, která má obloukovitý průběh. Vzniká stejnými procesy jako mrazový srub, avšak puklinkový systém musí být nejméně dvojitý. Předpokladem pro vznik pseudokaru je vytvoření zvodnělého horizontu v určité hloubce na tzv. mezní ploše. Voda prosakuje po svislých puklinách k mezní ploše, kde se soustřeďuje. Zmrznutím zadržené vody vznikají velké tlaky, které nadzvedávají materiál nad sebou. Současně se uplatňuje rozpínání ledu ve svislých puklinách, tím dochází k pohybu bloků. Pohyb směrem vzhůru je větší než boční. Při mnohonásobně opakovaném zmrznutí a rozmrznutí se postupně bloky horniny posouvají a objevuje se pseudokar. Podél skalní stěny pseudokaru se vytváří téměř vodorovná plošinka oválného tvaru zpravidla pokrytá zvětralinami, někdy je ohraničena nízkým skalním prahem. Z pseudokaru vychází tzv. skalní proud. Jedná se o nakupeninu úlomků, které mají protáhlý jazykovitý tvar, který vzniká přemístěním úlomků ve směru spádu terénní deprese.


Skalní proud je na základě klasifikačního systému popsán jako stékání horniny. Stékání je rychlý (km/h) krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. Podstatná část hmot vyteče z odlučného prostoru (jámy) a přemístí se po povrchu terénu na velkou vzdálenost (v ČR i stovky metrů). Stékající hmoty jsou ostře odděleny od neporušeného podloží. Výslednou formou je proud. V konečné fázi vývoje může stékání přecházet do pomalého ploužení. V ČR se vyskytuje nepravidelně a je vázán na extremní srážky spolu s vhodnými geologickými a geomorfologickými podmínkami.Otázky a úkoly

Nebojte se, žádné záludné otázky vás nečekají. Není mým cílem vás trápit, ale přivést vás na zajímavé místo. Odpověď na první tři otázky dostanete na úvodních souřadnicích. Na místě by se vám mohl hodit metr. Odpovědi na další otázky najdete buď v listingu a nebo strýček Google pomůže.

  1. Pořádně si prohlédněte kamenné bloky, které vidíte na daných souřadnicích a popište je. Jedná se mi o barvu a strukturu kamenů. Dále se pokuste určit o jakou horninu se jedná.
  2. Stojíte-li na výchozích souřadnicích čelem k největšímu skalnímu masivu, tak po pravé straně máte další menší skalní blok. V tomto bloku uvidíte díru. Vaším úkolem bude změřit výšku díry a její šířku v nejvyšším místě.
  3. Stojíte-li čelem k této díře, tak nalevo se nacházejí velké obdelníkové kamenné bloky. Zašlete mi jejich počet.
  4. V listingu se zmiňuji, že pseudokary vznikají stejnými procesy jako mrazový srub. Co je to mrazový srub a jakým způsobem vzniká?
  5. Území Dobré Vody spadá do oblasti moldanubické zóny. Co je označováno jako moldanubikum? Kdo a kdy jako první zavedl tento termín? Jmenujte alespoň pět hornin typických pro moldanubikum.
  6. A fotky u logu vždy potěší.Zdroje: Oficiální stránky obce Mezholezy - Naučná stezka Sedmihoří & Webové stránky České geologické služby.
Additional Hints (Decrypt)

Zrge frobh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)