Skip to content

Biserica Densus - Densus Church Traditional Geocache

Hidden : 04/20/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[RO] Biserica Densuş. Densuş, un sat mic în judeţul Hunedoara, găzduieşte una dintre cele mai vechi biserici româneşti, încă în picioare, “Biserica Sfântul Nicolae”, care încă mai găzduieşte servicii religioase. Biserica este construită din piatră şi marmură, dar acolo sunt şi coloane şi statui adunate de la fosta colonie romană Unlpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, situată la 10 km sud de Densuş. Unii spun că biserica a fost mausoleul generalului roman Longinus Maximus, în timp ce alţii cred că a fost un temple roman dedicat zeului Marte. Altă ipoteză referitoare la biserica Sf. Nicolae este că aceasta a fost cândva un temple păgân. Acest lucru ar sugera că a fost cândva un temple păgân deoarece, toate casele de cult creştine au altarul îndreptat spre est. Deasemenea, deasupra altarului se mai află doi lei de piatră, uniţi de cozile lor. Opinia cea mai răspândită este că biserica a fost cândva un temple roman creştinat, care însemnă că a fost o biserică Paleo-Creştină din secolele IV-VI şi dealtfel prima biserică de pe teritoriul dacic. Un lucru este sigur: clădirea a fost ridicată pe ruinele unei clădiri datând din secolul al IV-lea.

[EN] Densus Church. Densus, a small village in Hunedoara county, hosts one of the oldest Romanian churches still standing, the “Saint Nicholas Church”, which still hosts religious services. The church is made of stone and marble, but there are also columns and statues collected from the former Roman colony Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, located 10 km south of Densus. Some say that the church was a mausoleum of Roman general Longinus Maximus, while other believe it was a Roman temple dedicated to the Romanian god Mars. Another hypothesis about Saint Nicholas Church is that it was once a pagan temple. This would suggest that it was once a pagan temple because all Christian houses of worship have the altar pointing towards the east. Also, there are two stone lions above the altar, united by their tails. The most widespread opinion is that the church was once a Christianized Roman temple, which means that it was a Paleo-Christian church from the 4th to 6th centuries, and also the first church on Dacian territory. One thing is for sure: the building was raised on the ruins of a building dating from the 4th century.

Additional Hints (Decrypt)

[RO] Va fcngryr pehpvv qr cvngen[EN] Oruvaq gur fgbar pebff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)