Skip to content

<

Was boom reborn de duivelse boom

A cache by marijke&pieter Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/30/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Graag niet voor de boerderij parkeren maar in de pad of elders langs de weg

Onze was boom de duivelse boom was vroeger een dennenboom in de geelders daarna is hij gekapt en geïmpregneerd in Schijndel.
Na jaren dienst te hebben gedaan als speeltoestel in Boxtel vlak bij de ketting als paal terecht gekomen bij deze CO.
Hij maakte hiervan een was boom in Olland .
Hier werd hij zo gepest dat hij naar huis kwam en transformeerde in een duivelse Was boom.
Neem de tijd om de cache rustig te openen en weer netjes te sluiten
Ga voorzichtig met hem om anders zal ie nog gemener worden

De toegang is het nummer van de duivelWat zie je in de omgeving

De cache ligt aan de Broekstraat naar het schijnt was de boerderij die je ziet tot aan WOII café de 3 kronen . .
Dit werd later een B&B . tegenwoordig is het een gewoon woonhuis .


Broekstraat Raadsbesluit 29 juni 1954. De Broekstraat heeft die benaming verkregen, omdat zij op verschillende plaatsen op het zoogenaamde Elderbroek uitschiet. Deze straat of dit gehucht is zeer berucht vooral bij de Justitie.

Bodem van Elde
Raadsbesluit 30 juni 1959. Uit het raadsvoorstel van 18 juni 1959: Van Gemonde’s Belang is een schrijven ontvangen houdende het verzoek om de straatnaam Gemondseweg welke onder drie der bij de parochie Gemonde betrokken gemeenten voorkomt, te wijzigen omdat zulks dikwijls aanleiding geeft tot verwarring. Het ligt voor de hand dat zich te Gemonde moeilijkheden dienaangaande kunnen voordoen. Tot de gemeente Boxtel was eenzelfde verzoek gericht. Het bestuur van die gemeente heeft ons medegedeeld dat te Boxtel de naam Gemondseweg is gewijzigd in St.Lambertusweg. Deze benaming houdt kennelijk verband met de patroonheilige van het aloude Gemonde, zijnde de H.Lambertus. Na ampele overweging zijn wij tot de overtuiging gekomen dat de meest geëigende benaming voor de huidige Gemondseweg is: Bodem van Elde. De Bodem van Elde, ook wel genoemd “ De Vier Gemalen”, neemt niet alléén in de geschiedenis van Schijndel, maar ook in die van de drie andere daarbij betrokken gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint Oedenrode, een zeer belangrijke plaats. Hij ontleent zijn naam aan een grondoppervlakte, voor wat Schijndel betreft, ongeveer ¼ gedeelte van het huidige Schijndel, hetwelk in het jaar 1314 door Hertog Jan III van Brabant in gebruik werd gegeven aan bepaaldelijk genoemde personen en verder aan eenieder die daarvan tegen betaling gebruik wilde maken. Van de zich in dat complex bevindende woeste gronden mocht dus niets verkocht worden. Dit was wel het geval met het oostelijk van de Molendijk gelegen grondgebied van het huidige Schijndel, hetwelk in het jaar 1309 door Hertog Jan II aan die bewoners werd verkocht. De Bodem van Elde werd onder opperbescherming van de Hertog van Brabant bestuurd door een achttal gezworenen, twee uit ieder der vier voornoemde dorpen waaronder hij ressorteerde. De gezworenen moesten toezien dat de Bodem van Elde op de juiste wijze werd gebruikt (het beweiden met de schapen, het turfsteken enz.) Bij overtreding moest dit worden aangebracht bij de schout van het betreffende dorp. Nog geruime tijd nadat de heerlijke rechten in 1798 waren afgeschaft bleef deze toestand voortduren. In het jaar 1802, toen de woeste gronden van de Bodem van Elde onder de vier gemeenten werden verdeeld, werd het Schijndelse gedeelte daarvan tot het privaatrechtelijk grondbezit der gemeente gerekend. Uit de archiefinventaris blijkt dat de gemeente, terstond nà 1802 en op grote schaal gronden onder de Bodem van Elde ging verkopen. Om deze merkwaardige toestand in de gedachten levendig te houden bestaat daar thans een mooie gelegenheid voor. Het overgrote gedeelte van de huidige Gemondseweg loopt nagenoeg door het gebied van de voormalige Bodem van Elde. De enkele benaming Bodem van Elde behoeft niet vreemd te klinken. Men zal er spoedig geheel en al mee vertrouwd raken. Deken we maar eens aan De Schutsboom, De Pegstukken, De Keur, De Meijgraaf enz. Voor zover de huidige Gemondseweg niet door de Bodem van Elde loopt zouden wij deze historisch gegroeide benaming willen behouden. Uit practisch oogpunt zouden we de naam Gemondseweg willen veranderen in Bodem van Elde bij het trefpunt van de Gemondseweg met het gemeentelijk grondbezit “Het Elderbroek”.


 paal” https://img.geocaching.com/cache/large/2ea981ed-2e87-46b8-a78c-a8921713a59a.png />

Om de banner op je pagina te zetten kopieer de onderstaande link op je profiel

<a href="https://coord.info/GC74WQZ "> <img src="https://img.geocaching.com/cache/large/2ea981ed-2e87-46b8-a78c-a8921713a59a.png " alt=" paal https://img.geocaching.com/cache/large/2ea981ed-2e87-46b8-a78c-a8921713a59a.png paal" width="250">

Additional Hints (Decrypt)

Tennt va urg cnq cnexrera ra avrg ibbe qr obreqrevw

arrz nho rpug ss qr gvwq bz qr ybteby argwrf greht gr cynngfra
xvwx ubr qr pnpur mvg ra cynngf /unat ybteby mb greht

fybg ahzzre vf urg ahzore bss gur ornfg 666

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.