Skip to content

Sējas ielas grāmatu skapis/ Sejas street bookcase Traditional Cache

Hidden : 05/06/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Sējas ielas grāmatu skapis. Cik zināms, tad šis ir pirmais publiskais ielas grāmatu skapis Rīgā. Skapja mērķis ir iedot vēl vienu mūžu kādai grāmatai.

ENG: Sejas street bookcase (street library). As I know, this is the first public street bookcase or street library in Riga. The  aim is to give another life to a book.


LV: Skapis atrodas Sējas ielā 68, Rīgā. Varbūt tieši tā grāmata, kura Tev neinteresē ir sen gaidīta kādās mājās. Vari arī vienkārši atstāt kādu grāmatu, kura Tev lieka un, ja ļoti kādu gribās, bet nav, ko vietā likt, nekreņķējies, ņem un lasi. Izlasītās grāmatas var nenest atpakaļ. Slēpnī ir viesu grāmata(logbook), kurā ir vēlams grāmatu skapja ameklētājam ierakstīties - atstāt kādu vēlējumu, novērojumu, emociju vai stāstu. Ierakstīt par to kādu grāmatu paņēmi, kādu atstāji un kad tas notika. Pie Viesu grāmatas klāt ir arī rakstāmais, bet, ja tas nedarbojas, vai zudis, tad otram rakstāmajam jābūt slēpnī. 

Arī citi Bieriņu apkaimes iedzīvotāji ir aicināti izvietot pie savas mājas grāmatu skapi, lai tas būtu tuvāk lasītājam.

Atzīmējies foursquare un padalies Twitter.

Par Bieriņu apkaimes vēsturi, notiekoši var lasīt un sekot līdzi Twitterī @Bierini un https://www.facebook.com/Marupite/ lapā 

ENG: Bookase is located at 68 Sejas street, Riga. Maybe the book, which you are not interested in is a long-awaited in some home. You can also just leave a book that is redundant. And if You have not a book to place inside, but You want a lot some book from bookcase, don’t worry - just take it. It is not necessarily to return the books back. There is also guestbook(logbook), where it is desirable to make a log, write about your visit on the bookcase - leave any wishes, observations, emotions or story. You can record what book You have left, what have You taken and when it happened.

Also other Bierini neighborhood residents are invited to place at your house bookcase in order to be closer to the reader.

The Bierini neighborhood history, activities, events You can find more at

Twitter:  @Bierini

Facebook: https://www.facebook.com/Marupite/

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

YI: Ne ynob ebxh fnzrxyr xnhg xb ncnxšn, ghinx žbtnz, gnq cniryp ha ghev. Ne xervfb ebxh gire nvm ynvcnf ha iryp ncghirav 45 tenqh yraxv hm yrwh. RAT: Jvgu lbhe evtug svaq fbzrguvat haqre naq pybfre gb srapr, teno vg, chyy vg naq unaqyr. Jvgu lbhe yrsg unaq gnxr n sbbgoevqtr naq qent.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)