Skip to Content

<

Pad meteoritu Velke Borove (1895)

A cache by jancidobso Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

9. mája 1895 padol pri obci Veľké Borové meteorit. Presnejšie údaje o mieste dopadu sa nedochovali. Ako prvý zmienku o ňom uviedol v roku 1896 významný rakúsky mineralóg Maria Aristides Brezina na základe vzorky nachádzajúcej sa v zbierke cisársko-kráľovského Prírodovedného múzea vo Viedni.


Vzhľadom na to, že sa našiel len jeden kus meteoritu o hmotnosti o niečo vyššej ako 6,16 kg, jeho kúsky sú zastúpené v múzeách len veľmi ojedinele, a preto je zo slovenských meteoritov z pohľadu svojho výskytu najvzácnejší. Najväčší kus o hmotnosti 5,88 kg je vystavený v maďarskom prírodovednom múzeu v Budapešti. Jeho veľkosť je 20,5 x 13,5 x 13,0 cm a daroval ho tam v roku 1895  Ľudovít Kürthy, hlavný župan Liptovskej župy v rokoch 1890 - 1900. Oficiálny názov meteoritu je Nagy Borové, pretože pod takým názvom bol na konci 19. st. publikovaný a dodnes sa aj nachádza vo všetkých katalógoch meteoritov. Do terez (r. 2015) je len jeden z 3 meteoritov na území Slovenska, ktorých pády boli pozorované a aj nájdené - 1837 Divina, 1895 Veľké Borové, 2010 Košice. 

Meteorit patrí medzi nediferencované kamenné meteority - chodrity. Ich vek bol stanovený na vyše 4,5 mld. rokov. Chodrity sú meteority, pre ktoré je charakteristický výskyt guľovitých útvarov, ktoré sa nazývajú chondrule. Veľkosť chodrúl sa v tomto meteorite pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 2 mm. Chondrule majú vveľmi variabilnú textúru a sú najčastejšie porfyrické ale prítomné sú  aj zrnité, či lamerálne chondruly. Metoerit Veľké Borové patrí podľa klasifikácie medzi obyčajné chondrity typu L. V jeho mineralogickom zložení prevláda olivín, pyroxény, železo a trolit, ale prítomné sú  aj tenit tetratenit, chromit, chlorabalit, merrillit a meď.  

Pre uznanie logu splnte nižšie uvedenú úlohu a odpovedzte na otázky. Odpovede pošlite cez kontakty v mojom profile. Odpovede nájdete na infopanele na súradniciach, v listingu alebo na internete.

 1. Poobzerajte sa po okolí nájdite kameň a hoďte ho!

 2. Popíšte aký je rozdiel medzi meteoridom, meteorom a meteoritom.

 3. Koľko častí meteoritu sa nachádza na rôznych miestach vo svete a v koľkých štátoch sa nachádzajú.

 4. Koľko váži najmenší kúsok meteoritu uložený vo Viedni?

 5. Samozrejme nepovinná úloha: Priložiť fotku Vás pri hádzaní kameňom, alebo pri tabuli. 

Zdroj informácií: informačná tabuľa nachádzajúca sa na úvodných súradniciach. 

 EN: 

On May 9, 1895, a meteorite hit the Earth near Veľké Borové village. No recorded evidence about the exact impact area exist, but in 1896, a famous Austrian mineralogist Maria Aristides Brezina mentioned the meteorite for a first time. He did that on a basis of the sample belonging to the royal collection of Natural History Museum in Vienna..

Since only one piece of Borove meteorite was found – with a mass slightly exceeding 6.16 kgs (13.5 lbs), its fragments are very rare and in a very few museal collections only, making it the rarest of all recorded meteorites from Slovakia. The biggest piece with the mass of 5.88 kg (12.96 lbs) is in the exhibition in Hungarian Museum of Natural History in Budapest. With dimensions of 20.5 x 13.5 x 13.0 cm (8.07 x 5.31 x 5.11 inch) it was donated to museum in 1895 by Mr. Ľudovít Kürthy, who was a head of Liptov County between 1890 and 1900. Meteorite is known under its official name Nagy Borové meteorite, under which name it was published for the first time at the end of 19th century. Under this name it may be traced in all relevant world meteorite catalogues. Historically, only one meteorite (2015) from all three found in the territory of Slovakia is housed there (1837 Divina, 1895 Veľké Borové, 2010 Košice).

This meteorite belongs to non-differentiated stone meteorites - chondrites. The rock is believed to be 4.5 billion years old. Chondrites are meteorites with typical spherical formations known as chondrules. Their dimensions in our meteorite varies between 0.2 to 2 mm (0.007 to 0.07 inch). Chondrules have very variable textures, mostly they are porphyritic but there are grainz and lameral chondrules present as well. Veľké Borové meteorite belongs to ordinarz chondrites type L. From mineralogical point of view, its composition is mainly of olivine, pyroxenes, iton, trolit, but others are also present, such as tenite, tetratenite, chromite, chlorabalite, merrillite and copper.

To validate your log you need to fulfill a task and answer questions mentioned below. Answers should be sent using contacts in my profile. Answers may be found on info panel (see coordinates), in listing or online.

 1. Look around the area, pick up the stone and throw it away!

 2. Name the differences between meteor and meteorite.

 3. How many parts of Veľké Borové meteorite are known and where are they housed?

 4. How much does the smallest piece weigh?

 5. One non-mandatory task: Add pics of you near info panel or when throwing the stone.

   

 6. Source of information: info panel found using above mentioned coordinates.

Additional Hints (Decrypt)

vasbcnary

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.