Skip to Content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

SVP - T5 Lom

A cache by Algolka & svp2017 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, 30 June 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ŠVP - T5 Lom

t5-1Pozývame skúsených lezcov, ale aj prvolezcov vrátane detí na T5 event, ktorý sa koná v starom kameňolome v Tatranskej Kotline. Zabezpečíme spolu 5 lezeckých ciest s rôznou obtiažnosťou, 3 budú určené pre dospelých a 2 pre deti.
K dispozícií môžeme výnimočne zapožičať sedáky a prilbu, ale vzhľadom na to, že veľkosti sú obmedzené je potrebné mať vlastnú lezeckú výbavu na skalolezenie (sedák a prilbu). Nie je v našich možnostiach mať desiatky rôznych veľkostí. Každý lezec lezie na vlastnú zodpovednosť a je povinný podpísať prehlásenie o zodpovednosti (za deti zákonný zástupca).

STOP STAV je na určený na 45 osôb (bez ohľadu na to či lezieš) v čase od 12:00 - 13:30 a ďalšia skupina od 13:30 - 15:00.
Event trvá v čase od 12:00 - 15:00 hod. (možnosť logovania).

Každý účastník je povinný sa riadiť pokynmi organizátorov!

Miesto

t5-2Lezecký sektor "Tatranská Kotlina" sa nachádza v starom vápencovom lome pri Tatranskej Kotline vo Vysokých Tatrách. Tento sektor obsahuje asi 30 ciest obtiažnosti UIAA od IV do VII+ a ako cvičná lezecká skala slúžil tatranským horolezcom už od 70- tych rokov. V zadnej časti kameňolomu sa nachádza jednoduchá Via Ferrata obtiažnosti B/C odistená oceľovým lanom.
Kameňolom je tvorený položenou až kolmou vápencovou skalou, vysokou do 50 metrov. Prevažná časť ciest sa nachádza na sektore "A" vľavo. Posledné tri cesty na menej kvalitnej, lámavej skale sa nachádzajú na sektore "B"v zadnej pravej časti.

História

t5-3Kameňolom založil v roku 1874 poľský podnikateľ Kardolińsky. V kamenárskej usadlosti Kardolina začal s výrobou mlynských kameňov a cementu. Podnik zanikol, ale pri výstavbe Tatranskej Kotliny kameňolom obnovili. V prevádzke bol až do roku 1961, kedy ho na podnet speleológov a TANAPu zrušili. V roku 2008 schválilo mestké zastupiteľstvo Spišskej Belej, ktorá je vlastníkom lomu projekt Lezeckého centra, avśak tento z´ámer sa nepodarilo realizovať.


Prístup

Z diaľnice D1 (E50) je potrebné odbočiť na exite č. 509 (Poprad Východ) a zvoliť smer Kežmarok a Spiškú Belú (cesta č. 66). V Spišskej Belej odbočiť na Tatranskú Kotlinu. Asi 200 metrov po Tatranskej Kotline smerom na Ždiar, bezprostredne po odbočke na Lendak sa na pravej strane nachádza odstavná plocha, kde je mozné zaparkovať. Z tohto miesta je potrebné prejsť na druhú stranu cesty a viditeľným chodníčkom pokračovať asi 30 metrov ku kameňolomu.


ŠVP - T5 Lom

t5-1Let us invite both experienced climbers and beginners, including children, to the T5 event, which takes place in the old stone quarry in Tatranská Kotlina. We will provide 5 climbing paths with different difficulty, 3 will be for adults and 2 for children.
Exceptionally we can rent out seat squabs and helmets, but because their sizes are limited, it is necessary to have your own climbing equipment, including the helmet! Each climber climbs on his own responsibility and is required to sign a statement of responsibility (in case of children their legal guardian).

STOP LIMIT is set for 45 people (regardless, whether you climb or not) from 12:00 to 13:30 and another group from 13:30 to 15:00.
The event takes place between 12:00 and 15:00 (logging possible).

Each participant is required to follow the instructions of the organizers!

Place

t5-2Climbing sector "Tatranská Kotlina" is located in old limestone quarry near the village Tatramská Kotlina in High Tatras mountain. This crag contains 30 routes with UIAA grades IV - VII+ and in serves as training terrain for Tatras climbers from early sixties of 70th century. In the rear part of the quarry simple Via Ferrata of B/C grade is located.
Quarry is compsed by steep and vertical limestone walls up to 50 metres high. The majority of routes is at Sector "A" at the left and last three routes are at Sector "B" at rear right part, but this sector is composed on lower quality rock.

History

t5-3Quarry was established in 1874 by polish enterpreneur Kardolinsky. In "Kardolina" settlement he started with the production of mill stones and cement. Company has vanished, but during the development of Tatranska Kotlina quarry has been re-opened. It was in operation up to 1961, when it was closed again because of recommendation of speleologists and National High Tatra Park Association.


Approach

From the motorway D1 (E50) take Exit No.509 (Poprad Východ) and follow road 66 to direction Kežmarok and Spišská Belá. In Spišská Belá go to direction Tatranská Kotlina. Approximately 200 metres after Tatranská Kotlina od direction to Ždiar immediately after the road of Lendak, is at the right side parking place. From this point cross the road small path will lead you to the quarry after 30 metres.Nezabudni, že ďalší deň začína MEGA event
Škola v prírode - Vysoké Tatry (GC6PP2N)

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.