Skip to content

<

Letnanske ulice, U Lesoparku

A cache by KacikTT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Letňanské ulice U Lesoparku

O keši
English

Pojmenovaní ulic se řídí různými pravidly. Některá pravidla jsou dána zákony jiná si určí obec sama. Nejinak je tomu i v Letňanech, většina ulic postavených do osmdesátých let 20. století je pojmenována po městech ČR. Pak se stalo zvykem většinu ulic pojmenovávat po lidech spojených s létáním. Ač název Letňany je několik století starý a pochází tedy z doby kdy lidé o létaní pouze snili, staly se Letňany domovem pro 2 letecké továrny, výzkumný ústav, letiště a minimálně jednoho význačného leteckého konstruktéra. Jeden slavný pilot, gen. František Fajtl DFC, už v Praze ulici má a tak v Letňanech je po něm pojmenována základní škola.

Pojďme se nyní podívat na ulice bytového komplexu U Lesoparku, pojmenované po čestných občanech MČ Praha 18 Letňany. Dle výše zmíněné tradice jde většinou opět o lidi spojené s létáním a hrdiny WWII. Tato pojmenování navrhla Rada MČ Praha 18 a návrh předložila Radě hl. m. Prahy. Ta svým usnesením č. 1079 ze dne 10. května 2016 tato pojmenování schválila. Většina ulic v Letňanech je pojmenována po lidech z Československa, výjimkou je už 40 let ulice Tupolevova (A.N. Tupolev má v Letňanech vlastní keš GC5HRT4) a nyní i jedna z nových ulic, první v seznamu.


Kadečkové
Plk. Joy Kadečková Turner, 6. prosince 1921 – 20. dubna 2006. Narozena v Suffolku ve Velké Británii. V prosinci 1940 začala sloužit jako dobrovolnice u WAAF (ženská část Royal Air Force). Pracovala jako souřadnicová zapisovatelka. Po dokončení výcviku byla přidělena na společné velitelství britského letectva, námořnictva a pozemních vojsk ve Skotsku ke službě u radarových stanovišť a radio-operačních zařízení.  V letech 1944-1945 pracovala jako sekretářka na čs. ministerstvu vnitra v Londýně. V roce 1942 se provdala za pilota 311. čs. bombardovací perutě Aloise Mžourka. Ještě než 16. října 1944 zahynul, vzešel z jejich vztahu syn. S ním také po válce přiletěla do Československa. Zde se po druhé provdala za Slavoše Kadečku. Bohužel většina hrdinů se v totalitním systému dočká perzekuce, neboť autoritářští vládci nemají rádi statečné lidi schopné je ohrozit. Nejinak tomu bylo i v Československu po roce 1948 a ani Joy Kadečková a její rodina perzekuci neunikla. Pokud mohla, věnovala se překladatelské činnosti. Do angličtiny přeložila knihu Nebeští jezdci a podílela se na stejnojmenném filmu.

Štanderova
Brig. gen. Miroslav Štandera, 5. října 1918 – 19. února 2014 , v červnu 1939 odešel nejprve do Polska a později do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Zde se jako pilot zapojil do bojů a po kapitulaci Francie byl evakuován do Anglie. Zde sloužil u několika leteckých útvarů RAF. Po roce 1948 ani on nebyl ušetřen a proto v roce 1950 utekl z ČSR. O azyl požádal tím, že se opět přihlásil do RAF a podepsal pětiletý závazek. Po jeho uplynutí šel do výslužby, až do roku 1983 žil ve Velké Británii a poté přesídlil do Bavorska. V roce 1994 se vrátil do vlasti kde byl postupně povýšen do hodnosti brigádního generála ve výslužbě.

Hlučkova
Genmjr. Stanislav Hlučka, 19. října 1919 - 15. října 2008, po okupaci odešel do Velké Británie kde působil u 313. stíhací perutě. Později se přihlásil do náboru do nové jednotky československého letectva v SSSR. Působil u 1. čs. stíhacího leteckého pluku, kterému velel František Fajtl. Zapojil se i do bojů během Slovenského národního povstání. I on se po roce 1948 dočkal perzekuce a dokonce vyfasoval rok na Borech. Po rehabilitaci v roce 1968 se do armády vrátil a po roce 1989 se podílel na rehabilitaci dalších válečných veteránů.

Škarvadova
Brig. gen. Zdeněk Škarvada, 8. listopadu 1917 - 11. května 2013, na začátku války vstoupil do polského letectva a po porážce Polska se ocitl v sovětském zajetí. Po propuštění byl poslán do Velké Británie, kde sloužil u 310. stíhací perutě. V únoru 1942 byl sestřelen (některé zdroje tvrdí, že šlo o poruchu), padl do německého zajetí a v něm strávil zbytek války. Po roce 1948 jej také čekala degradace a perzekuce. Rehabilitace se dočkal v šedesátých letech a plně byl rehabilitován až po roce 1989.

Djačukova
Plk. Václav Djačuk, 10. září 1920 - 2015, jako jediný nebojoval v RAF ani na západní frontě. Narodil se na Podkarpatské Rusi, tehdy části Československa. V roce 1940 šel do SSSR ale byl zatčen NKVD a skončil v Gulagu na Dálném východě. Po propuštění byl přesunut do Buzuluku. Zde se přihlásil k letectvu, dle svých vzpomínek prý ne proto, aby létal ale, aby zjistil jaký je jeho zdravotní stav po více jak 2 letech pobytu v Gulagu. Překvapivě byl dobrý a tak získal letecký výcvik. S ústupem fronty na konci války přistál na letišti v Letňanech. Po roce 1948 se i on dočkal perzekuce přestože na západě nikdy nebojoval.

Horalova
Plk. Ing. Jan Horal, 23. února 1923 - 3. listopadu 2011, na internetu lze o něm najít informace, že hrdinské činy jsou skutečné ale u jiného typu vojska než sám tvrdil. Proto jej z listingu a luštění vynecháváme a zájemci nechť si info vyhledají, prostudují a udělají si vlastní názor.

Urubova
Plk. Petr Uruba, 15. prosince 1916 - 1. března 2009, již před válkou sloužil v ČS bombardovacím letectvu. V červnu 1939 odešel do Polska, kde se zapojil do odboje. Poté do Francie a po její kapitulaci do Anglie. Zde sloužil u 311. perutě RAF. Při nouzovém přistání v roce 1941 byl zajat a do konce války vězněn. I on byl po roce 1948 šikanován, částečně rehabilitován v šedesátých letech a plně rehabilitován byl až po roce 1989.

Zajímavostí je, že letoun se kterým nouzově přistáli a padli do zajetí, byl Vickers Wellington IC označení KX-T. Tento letoun byl Němci ukořistěn a bylo mu přemalováno označení kdy místo kruhového znaku RAF je kříž Luftwaffe. Na internetu lze najít fotky s tímto značením, nešálí vás zrak, není to fotomontáž ale realita (v historii najdeme spoustu kořistní techniky s přemalovaným značením). Členem posádky byl i Arnošt Valenta, účastník legendárního Velkého útěku ale byl bohužel dopaden a popraven.

Úlehlova
Plk. JUDr. Lubomír Úlehla, 23. prosince 1915 – 5. ledna 2006, jako mnozí v roce 1939 odešel přes Polsko do Francie a v roce 1940 odletěl do Anglie. Zde sloužil u 311. čs. bombardovací peruti. Jako jeden z mala ČS letců, později sloužil u letectva Svobodných Francouzů v severní Africe.

Knapova
Plk. František Knap, 11. prosince 1911 – 3. července 1999 , na začátku okupace byl ve Francii zařazen jako instruktor 1. čs. pěšího pluku. Později sloužil jako střelec v Anglii u 311. peruti, v červenci 1941 byl zajat a až do konce války vězněn. V srpnu 1945 se vrátil do vlasti a zůstal u československého letectva, odkud byl ale po roce 1948 propuštěn. Po roce 1989 byl rehabilitován.

Pernického
Genmjr. Rudolf Pernický, 1. července 1915 - 21. prosince 2005, po okupaci odešel napřed do Polska a odtud přes Francii do Tunisu, kde sloužil v cizinecké legii. Po pádu Francie se dostal do Anglie. Na rozdíl od většiny ostatních nesloužil u letectva ale u dělostřelectva. V roce 1942 absolvoval sabotážní kurz a parakurz, poté sloužil jako instruktor sabotáže a dále se sám zdokonaloval. 21. prosince 1944 byl vysazen na čs. území a působil zde až do konce války v odboji. Po válce absolvoval vysokou vojenskou školu. V roce 1948 byl zatčen a až do šedesátých let vězněn. Rehabilitován byl až po roce 1989. Zemřel přesně 61 let po svém výsadku v protektorátu.

O keši:


Kešku nedostanete zadarmo, na výchozích souřadnicích ji nehledejte. Tam jsou jezírka resp. nádrže na dešťovou vodu. Souřadnice získáte z listingu zodpovězením následujících otázek. I když jsem se snažil brát informace z více zdrojů, nemohu vyloučit faktické chyby a proto pro výpočet berte jen údaje z listingu.

A. Joy Kadečková mimo jiné přeložila do angličtiny knihu:
Příběh lvice Elsy...........A = 7
Nebeští jezdci...............A = 8
Tři muži na toulkách....A = 9

B. Kdo z níže uvedených nebojoval na západní frontě?
Genmjr. Rudolf Pernický....B = 512
Plk. Petr Uruba...................B = 128
Plk. Václav Djačuk...............B = 256

C = ciferace roku kdy se brig. gen. Miroslav Štandera odstěhoval z Velké Británie

D = číslo perutě ve které plk. František Knap sloužil jako střelec

E = počet let mezi výsadkem a úmrtím genmjr. Rudolfa Pernického

F. Kdo z níže uvedených před válkou sloužil u bombardovacího letectva?
Plk. Petr Uruba.....................F = 100
Plk. František Knap..............F = 200
Genmjr. Stanislav Hlučka....F = 50

G = číslo perutě RAF u které sloužil brig. gen. Zdeněk Škarvada

H = kolik z těch po kterých jsou pojmenovány tyto ulice sloužilo u 311 bombardovací perutě?

I = číslo stíhacího pluku u nějž v SSSR sloužil genmjr. Stanislav Hlučka

N50° 0A.D+B+C*A E014° E-30.G+F*H-10+I


POZOR: Podle toho jak bude postupovat znehodnocování území další výstavbou je možné, že se keš stane putovní. Proto pokud luštíte do šuplíku uložte si kromě finále i jednotlivé písmena a datum. Při stěhování nebudeme měnit písmena ale jen výpočet.

Samotná keš se opět skládá z vnější schránky (nečekejte přesný model, je to jen opracovaný kus špalku a je potřeba kačeří fantazie a představivost, bez ní to zůstane jen opracovaný a lakovaný špalek špatně skladovaného lipového dřeva, který by jinak skončil v ohni) a vnitřní malé schránky na logbook. U keše není vhodné parkovat, spíše zaparkujte na některém doporučeném parkingu a udělejte si procházku i po dalších keších. Případně využijte veřejnou dopravu, pokud pojedete vlakem tak nádraží není od keše daleko. Téměř až ke keši je přístup po asfaltu a pouze posledních pár kroků je po vegetaci. Opět platí, že kačeri na vozíčku jsou vítáni ale jelikož na keš nedosáhnou musí s přáteli a jejich log je samozřejmě uznán i když zůstanou na cestě.

Alespoň nějaky čas po publikaci, než si místní zvyknou, nelovte prosíme v noci. Ke keši se prosíme chovejte šetrně, vnitřní schránku ukládejte tak, aby šla zavřít dvířka, díky.

Přejeme štastný lov :)


Listing za tým KačíkTT sepsal Pavel.


V keši není tužka!


English:

Under construction...


GeoCheck.org

Historie keše


  • 17. června 2017 - uložení keše a odeslání k publikaci
  • 20. června 2017 - publikace keše, bedna plná za cca 40 minut
  • 18. prosince 2017 - kontrola a výměna logbooku, logbook číslo 2
  • 26. srpna 2018 - kontrola a výměna logbooku, logbook číslo 3
  • 22. dubna 2019 - kontrola a výměna logbooku, logbook číslo 4

Additional Hints (Decrypt)

PM: Ivfv an fgebzr 2z ilfbxb, chzbiavpr, zntargl, ienprg cb fzreh yrgh.
RA: Unatvat ba gur gerr 2z uvtu, obzo onl, zntargf, erghea ol gur qverpgvba bs syvtug.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.