Skip to content

Au coin Traditional Cache

Hidden : 05/28/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Ruiny protestanckiego kościoła zbudowanego w stylu późnogotyckim. Wcześniejszy został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego przez Tatarów (w "Potopie" H. Sienkiewicza prowadzonych przez Kmicica). Kościół został ponownie częściowo uszkodzony podczas drugiej wojny światowej. Ponieważ niemiecka  ludność Mieruniszk (niem. Mierunsken) uciekła przed zbliżającą się Armią Czerwoną, parafia została bez wiernych, a kościół z czasem zamienił się w ruinę.

Miejscowa ludność opowiada o nocnej burzy z końca lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to zawaliła się część wieży odsłaniając rozbity garnek z porozrzucanymi dookoła srebrnymi pruskimi i polskimi monetami z II połowy XVII w.

Prawdziwym skarbem tego kościoła były jednak nie ukryte w nim monety, ale Christian Zürcher, który był tutaj pastorem przed II w. św. Był antynazistą i nie ukrywał tego w swoich kazaniach. Jesienią 1937 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu najpierw w Olecku (niem. Treuburg), a później w Ełku (Lyck). Później prawdopodobnie powrócił do Mieruniszk, gdzie był dalej pastorem do roku 1939. Dalsze jego losy są właścicielowi skrytki nieznane i byłby bardzo wdzięczny z wszelkie informacje co się działo z pastorem Zürcherem po roku 1939.

Uwaga: Nazwa skrytki nie jest w języku angielskim i nie ma nic wspólnego z żadnymi złotymi monetami, których prawdopodobnie już nigdzie tutaj nie ma. Jest ona po francusku i jest po prostu dodatkową wskazówką, gdzie skrytki należy szukać. Z powodu wysokich drzew i ścian kościoła odczyty GPS mogą być niedokładne. Możesz w taki wypadku skorzystać z fotohinta.

 


Ruins of a Protestant church built in the late Gothic style. The church was partially damaged during WWII and because the German population of Mieruniszki (German Mierunsken) escaped the approaching Red Army, the parish was left without the faithful, and the church slowly turned into ruin.
Local people keep talking about a night storm in the late 1970’s, when a part of the tower collapsed, revealing a broken pot with scattered all around  Prussian and Polish silver coins from the second half of the 17th century.
The real treasure of this church was, however, not the coins hidden in it, but Christian Zürcher, who was a pastor here before WWII. He was anti-Nazi and did not hide it in his sermons. In 1937 he was arrested and imprisoned first in Olecko (German Treuburg) and later in Ełk (Lyck). Later he probably returned to Mieruniszki, where he may have been a pastor until 1939. What happened to him next  is unknown to me and I would be very grateful for any information on his fate after 1939.

Notice: The name of the cache is not in English and has nothing to do with any gold coins that are probably not here anymore. It's in French and it's just an extra hint to where the cache is hidden. Because of the high trees and the walls of the church your GPS readings may not be accurate. Feel free to use the photohint then.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] An mrjangem xbfpvbyn, mbonpm fcbvyre - cubgbuvag j tnyrevv [EN] Bhgfvqr gur puhepu, frr fcbvyre - cubgbuvag va gur tnyyrel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)