Skip to content

Sztuczne formacje wapienne - Artificial limestone EarthCache

Hidden : 08/22/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

To jest skrytka typu EarthCache, nie ma więc fizycznego pojemnika. Aby ją zalogować należy przesłać autorowi odpowiedzi na pytania znajdujące się na końcu listingu.
This is a Earth Cache cache, so there is no physical container to look for. To log this cache you need to answer some questions. Instructions can be found at the bottom of the cache description.

 

[Polski/Polish]

Stalaktyty widoczne na miejscu nie są do końca “naturalne”. Powstały one na skutek wypłukiwania cementu z budowli. Zazwyczaj stalaktyty powstają w jaskiniach, gdy woda gruntowa przesącza się przez skały wapienne przenosząc ze sobą minerały.

Jaskinie naciekowe występują przede wszystkim w okolicach bogatych w wapienie. Bogata w minerały woda przesącza się przez strop, a następnie paruje, pozostawiając na miejscu niesione przez siebie substancje.W ciągu lat i stuleci powstają w ten sposób skały naciekowe. Nacieki zwisające ze stropu nazywamy stalaktytami, zaś te sterczące ze spągu (podłogi jaskini) - stalagmitami. Wszystko zaczyna się od reakcji wody deszczowej z dwutlenkiem węgla w glebie. Na skutek procesów życiowych mikroorganizmów zawartość CO2 w glebie jest do 30 razy większa niż w powietrzu. Powstały w wyniku reakcji kwas węglowy rozpuszcza zawarty w skałach wapń i unosi jego jony ze sobą. Gdy zawierająca wapń woda osiągnie strop jaskini, odparowuje w powietrzu pozostawiając na miejscu rozpuszczone cząsteczki, efektywnie odtwarzając skałę wapienną w nowym miejscu.

 

Formy naciekowe:

 

Rurki naciekowe(Straws)

Rurki naciekowe są inicjalną formą stalaktytów. Wyglądają jak cienkie, puste w środku słomki. Są one budowane przez ściekające ze stropu krople. Kropla taka podąża w dół pustej w środku rurki, dociera do jej końca i tam odparowuje pozostawiając zawarte w sobie minerały i wydłużając rurkę. Gdy rurka ulegnie zatkaniu, woda zaczyna ściekać po stronie zewnętrznej formując klasyczny stalaktyt.

 

Stalaktyty(Stalactites)

To forma naciekowa w kształcie przypominającym odwrócony stożek zwisający ze stropu. Formowane są przez ściekającą z góry, bogata w minerały, wodę, która odparowuje w trakcie spływania.

 

Stalagmity(Stalagmites)

To forma naciekowa na spągu w kształcie stożka formująca się zazwyczaj pod stalaktytem. Powstaje na skutek odparowania kropel wody, które spadły ze stropu lub stalaktytu.

 

Stalagnaty(Column)

Inaczej: kolumny naciekowe. Powstają z połączenia stalaktytu i stalagmitu rosnących naprzeciwko siebie.

 

Draperie(Drapery)

Formują się zazwyczaj na pochyłych fragmentach stropu lub ścian, gdy bogata w wapń woda spływa po ich powierzchni.

 

Trawertyn(Flowstone)

Jest to skała naciekowa formująca się na spągu na skutek odkładania się wapnia z przepływającej wody.

 

Nacieki mogą się też tworzyć w sztucznych konstrukcjach; taki proces zachodzi zazwyczaj szybciej niż na stanowiskach naturalnych. Stalaktyty w betonowych konstrukcjach mogą przyrastać nawet do 2 mm na dzień, podczas gdy w jaskiniach naturalnych jest to około 0.13 mm na rok.

Ten EarthCache pokazuje stalaktyty utworzone w budynkach i bunkrach z czasów drugiej wojny światowej.

 

Uwaga, wejście do budynków jest możliwe tylko za zgodą przewodników.

 

 

 

Żeby zalogować tego EarthCache’a należy przesłać odpowiedzi na poniższe pytania przez e-mail lub centrum wiadomości. Nie należy umieszczać odpowiedzi w logach.

 

Znajdujesz się na terenie muzeum. Twoje zadania należy wykonać wyłącznie na podstawie obserwacji. Niczego nie dotykaj i nie niszcz. Pozostaw miejsce nienaruszone dla innych.

1. Jaki typ stalaktytu występuje na współrzędnych głównych?

2. Przyjmując że stalaktyty zaczęły rosnąć w roku 1945 i rosną jednostajnie do dziś, jaka jest prędkość ich przyrostu?

3. czy rzeczywiście stalaktyty przyrastały jednostajnie? Dlaczego tak uważasz?.

4. Na waypoincie “stage2” znajdują się inne nacieki. Jaki mają kolor, rozmiar i kształt? Czemu są inne niż w te na głównych współrzędnych?

 

Zachęcam w miarę możliwości do pisania logów po angielsku, by więcej osób mogło uczestniczyć w Waszej przygodzie. Zdjęcia są mile widziane o ile nie będą zawierać spoilerów do powyższych zagadek.

 

[English/Angielski]

 

The stalactites you will see at this place are not entirely natural as they are formed by precipitates from the cement in the building constructions at the site. In most cases, they are formed in underground caves of precipitates from the limestone above when rainwater penetrates through the ground towards the groundwater.

 

Drip stone caves are especially found in the areas where the soil consists of limestone. From the roof of these underground cavities it can drip lime-rich water that deposits its lime. For centuries, icicle-like drip stones are formed. When the drip stones fall from the ceiling, they are called stalactites, while they are called stalagmites, when they stand upright from the floor. The process that leads to the formation of stalactites begins with the rainwater reacting with carbon dioxide in the ground to form carbonic acid. Because of the microorganisms breathing, the Earth's carbon dioxide content is about 30 times greater than the air, so it's a matter of considerable amounts. The carbonic acid dissolves limestone, which consists mainly of calcium carbonate. Thus free ions of calcium and bicarbonate are fed to the rainwater further down to the ground until they reach the ceiling of the drip stone cave. As soon as the ions come into contact with the air of the cave, precipitation occurs from the water, with the limestone being regenerated in the form of stalactites.

Different shapes:


Straws
Straw-shaped stalactites look just like hanging thin straight straws. And in fact, they could work like a straw as they are hollow. They are formed by slowly dropping water from the ceiling to form these thin pipes. Each drop that drops through this tube leaves some mineral left which causes the tube to grow longer and as long as the tube is hollow, it retains its narrow shape and becomes longer and longer. Should the hole be clogged, the stalactite will stop growing or if it begins to flow Water on the outside of the tube would form a "regular" thicker stalactite.

Stalactites
Is the drip stone formation hanging from the ceiling. Generated by the loss of lime-rich water from the roof and the lime precipitates.
Stalagmites
Is the drip stone formation that grows on the floor under a stalactite. Generated by the loss of calcium-containing water on the floor and precipitation from the water.
Column
When a stalactite and a stalagmite grow up from ceiling to floor, it is called the column.
Draperies
Usually formed where the roof / wall leans and the calcareous water flows along the surface and forms the lime precipitate.
Flowstone
Generates when the calcareous water flows along walls and floors.

Here the stalactites grow in the old WWII houses and bunkers, the stalactites of precipitates of the concrete structure are formed similarly to natural stalactites in drip caves, but here the process goes a lot faster.
Natural stalactites grow by about 0.13mm / year. Stalactites that grow under a concrete structure can grow as fast as 2mm / day.

Please note that you can not enter any buildings without permission from the guides on site.

In order to log this EarthCache, you must answers to the following questions, send the answers via mail or Message Center from my profile page. Please no answers in your log.


You are at a museum site and your questions may be answered only based on observation. Do not touch or break anything.

Answer the following questions:
1. At the coordinates you can see some form of stalactites, which kind?
2. How fast do these stalactites grow? Estimate average length and note that the building has been abandoned since 1945, attach your calculation to the answer.
3. Have the stalactites grown as fast all the time? Motivate your answer.
4. At the 2nd waypoints what you will find here, describe the appearance color shape and size. Why has the precipitation been different here?

 

Me and most other geocachers would be happy if you write your log in English, it will be much easier for most people to take part in your adventure. Please feel free to attach more photos from your experience in the log for us to enjoy, but please make sure not to spoil the answers.

 

 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)