Skip to content

Nebojte sa! - Be Not Afraid! Virtual Cache

A cache by Igi Message this owner
Hidden : 09/28/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nie lękajcie się! - Be Not Afraid!
...
Virtuálka venovaná pápežovi Jánovi Pavlovi II.
...
Virtual Reward dedicated to Pope John Paul II

Pápež - je najvyšší predstaviteľ v niektorých kresťanských cirkvách. Najznámejší je rímsky pápež, ktorý je zároveň najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán.
Pamätám si na to slovo ešte z maminho rozprávania, keď som vyrastal. “Jej pápež” bol v tom čase Pavol VI. a rodičom sa podarilo byť aj v Ríme na jeho audiencii. No pápežom mojej generácie bol jednoznačne Ján Pavol II., ktorého pontifikát trval viac ako polovicu môjho doterajšieho života. Práve jemu chcem venovať túto kešku.

Súradnice tejto kešky Vás priviedli ku pamätnej tabuli návštevy Svätého Otca, pápeža Jána Pavla II. v Prešove.
Klasický poklad tu však nehľadajte, keška je virtuálna - stačí sa si ju prejsť s očami dokorán, trochu sa prejsť a pozorne čítať - dozviete sa niekoľko zaujímavostí a aj to, čo je potrebné pre zalogovanie kešky.

Keška nemá za cieľ opisovať pápežov životopis. To si každý nájde jednoducho, napríklad aj na Wikipedii . Pápež veľa cestoval a navštívil 131 krajín. Na mnohých miestach sa môžete stretnúť s pamätnými tabuľami a sochami na pamiatku tohto významného človeka. Ja sa chcem zamerať na jeho návštevy Slovenska a predovšetkým nášho mesta. Priblížim vám môj príbeh a poprosím vás o zdieľanie toho vášho vo vašich logoch. Nebojte sa a podeľte sa so všetkými o zážitky, prípadne spomeňte v logu miesta, kde ste sa vy stretli s čímkoľvek pripomínajúcim Jána Pavla II.


reliéf pamätnej tabule pripomínajúcej návštevu Jána Pavla II. v Prešove

22. apríl 1990 - prvá návšteva Svätého Otca na Slovensku

Na túto návštevu si pamätám osobne. Bolo to počas môjho štúdia v Bratislave, pár mesiacov po revolúcii, ešte za čias Československa. Už sme mali možnosť aj cestovať za železnú oponu a prvý slovanský pápež si zas prial navštíviť Českoslovesko, slovanskú krajinu a suseda jeho rodného Poľska. Navštívil moravský Velehrad a odtiaľ priletel vrtuľníkom na letisko Bratislava - Vajnory. Doprava v Bratislave bola komplikovaná, tak som išiel na bicykli k bratovi do Rače a odtiaľ peši na letisko. Na trávnatej ploche boli tisíce ľudí, priestor bol rozdelený do sektorov a pápež sa previezol po koridoroch jeho známym papamobilom aby tak z bližšia pozdravil účastníkov. Po ukončení omše sme išli naspäť do Rače rovnakou cestou.

Pápež Ján Pavol II. celebroval svätú omšu na Letisku Bratislava-Vajnory s cieľom uctiť si pamiatku vierozvestov a patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda. Po vystúpení z vrtuľníka pokľakol a pobozkal slovenskú zem.

30. júna - 3. júla 1995 - druhá návšteva Svätého Otca na Slovensku

Druhá návšteva trvala viac dní. V tej dobe sme mali predajňu a sídlo firmy na Hlavnej 93, teda v dome niekde na pol ceste medzi terajšou pamätnou tabuľou a sochou pápeža, ktoré tam ešte v tom čase neboli. Bola nedeľa, voľný deň a aj napriek tomu sme prišli do práce, aby sme boli blízko. Vedeli sme, že pápež na poslednú chvíľu zmenil svoj program a plánoval prísť na krátku modlitbu k pamätníku na rohu Kolégia. Pár minút pred tým sme vyšli na chodník, kde bolo niekoľko stoviek ľudí. Potom sa to zbehlo veľmi rýchlo. Najprv prišlo pár fešákov v čiernych oblekoch, tmavých okuliaroch a so slúchatkami v uchu. Skontrolovali si svoj priestor a tak prišiel známy papamobil s pápežom. Zastal 10 metrov od nás, pápež vystúpil, pozdravil okolo stojacich a krátko sa pomodlil. Potom nastúpil a za pár sekúnd všetci odišli a pokračovali k mestskej hale.

Pápež Ján Pavol II. navštívil viaceré mestá Slovenska - Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry - a stretol sa s najvyššími predstaviteľmi SR a stovkami tisíc veriacich. V Košiciach kanonizoval troch blahoslavených - Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca.

Presne 2. júla 1995 zavítal Svätý Otec prvý krát v dejinách aj do nášho mesta v rámci pastoračnej návštevy Slovenska.

Pastoračná cesta na Slovensko bola v roku 1995 jeho 66. zahraničnou cestou počas jeho pontifikátu. Svätý Otec Ján Pavol II. prišiel so sprievodom do Prešova z Košíc v popoludňajších hodinách. Najprv zavítal do katedrálneho gréckokatolíckeho chrámu sv. Jána Krstiteľa kde si v bočnej kaplnke sv. Petra a Pavla pri katafalku s telesnými pozostatkami biskupa Petra Pavla Gojdiča uctil jeho pamiatku. Pápež Ján Pavol II. tu zotrval v krátkej modlitbe.


kaplnka v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa

Následne sa prostredníctvom papamobilu prešiel cez historické jadro Prešova až k budove evanjelického kolégia. Odhodlal sa k tomu na poslednú chvíľu a stalo sa tak proti všetkým zvyklostiam, pretože Svätý Otec nenavštevuje historické centrá miest z bezpečnostných dôvodov. Krátko po 17:00 papamobil zastal pri pamätníku Caraffových obetí. Svätý Otec uctením pamiatky popravených protestantských mešťanov potvrdil svoj zmysel pre toleranciu, túžbu po spravodlivosti a ekumenické zblíženie kresťanských cirkví.

Papamobil so Svätým Otcom sa potom vydal Hlavnou ulicou, lemovanou tisíckami obyvateľov mesta ku mestskej hale. Tu ho skandovaním privítalo vyše dvetisícove zhromaždenie. Pred zhromaždeným davom sa Svätý Otec objavil o 17:31 vo svetlom veľkňažskom rúchu so zlatou prešívanou mitrou na hlave a starosloviensky pozdravil veriacich: „Slava Isusu Christu“.

Po privítacom príhovore, ktorý predniesol biskup Mons. Ján Hlinka sa začal akatist Sv. otca k Presvätej Bohorodičke. Akatist patrí medzi veľké skvosty duchovného bohatstva východnej cirkvi. Je pokladaný za jeden z najkrajších hymnusov na oslavu Matky Božej. Po doznení akatistu sa prítomným veriacim prihovoril Svätý Otec Ján Pavol II. Živá pobožnosť akatist sa skončila o 19:00. Po nej sa Svätý otec rozlúčil s veriacimi a nasadol do limuzíny, ktorá ho v sprievode iných áut odviezla do Spišskej Kapituly.

11. - 14. septembra 2003 - tretia návšteva Svätého Otca na Slovensku

Aj tretia návšteva Svätého Otca trvala viac dní. V tom čase som vydražil lacné letenky a zobral som Vierku na jej prvú cestu lietadlom z Košíc do Bratislavy. Chvíľu po vzlietnutí z košického letiska pilot ohlásil, že dole môžeme vidieť Rožňavu a na lúke dav zhromaždených veriacich, kde pápež bude slúžiť svätú omšu. Na druhý deň som zakladal kešku Hradná vyhliadka. Po založení sme z vyhliadky videli presúvať sa kolónu áut sprevádzajúcu pápeža cez most SNP smerom z Petržalky, kde práve doslúžil svätú omšu. Celé mesto bolo prázdne. My sme išli odloviť Rebeku, vtedy jedinú bratislavskú kešku a potom sme sa vybrali už na letisko. Na letisku stálo lietadlo Alitalia a pápež mal odlet tesne pred nami. Videli sme ho kývať cez okienko a vzlietnuť a tak sme sa pobrali do haly na odbavenie my, aby sme odleteli do Košíc.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu. V Banskej Bystrici na Námestí SNP ho vítalo zhruba 50 000 pútnikov. V Rožňave slúžil omšu na základe príslovia "slová poučujú, skutky priťahujú". V Bratislave blahorečil dvoch mučeníkov komunistického režimu Vasiľa Hopka a Zdenku Schelingovú.

Hlavu katolíckej cirkvi na priestranstve pred Kostolom Svätej rodiny čakalo 250 000 ľudí z celého Slovenska i zo zahraničia. Spolu s pápežom svätú omšu slávili 6 kardináli a 45 biskupov. O pútnikov sa staralo 350 členov záchrannej služby, z toho 200 z rakúskeho Červeného kríža. Pápeža strážilo 6 členov Švajčiarskej gardy a 450 ochrankárov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek, v pohotovosti boli aj vojaci. Vládla srdečná atmosféra a „príjemné napätie sa dalo krájať“.


socha Jána Pavla II. v Prešove

Modliaci sa pápež z bronzu

Od pamätnej tabule sa trochu prejdite, pár desiatok metrov na juh (viď waypoint SOCHA). Tu môžete obdivovať krásnu sochu, v tichu pri nej postáť, dokonca sa jej aj dotknúť, veď tak to chcel aj autor.

15. júla 2012 požehnal biskup Stolárik sochu blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktorú umiestnili medzi dvoma kostolmi – rímskokatolíckou Konkatedrálou sv. Mikuláša a evanjelickým Kostolom Sv. Trojice . „Autorom umeleckého diela je akademický sochár Peter Beňo. Socha meria 2,3 metra a váži 500 kilogramov. Zámerom cirkvi bolo urobiť sochu, ktorá nebude príliš dominantná, ktorej by sa mohli ľudia dotknúť a v tichu pri nej postáť,“ uviedla hovorkyňa radnice Vernika Kmetóny Gazdová. Bronzová podobizeň pápeža so sklonenou hlavou a zopätými rukami na hrudi stojí na nízkom podstavci. Symbolizuje vôľu o porozumenie medzi cirkvami, ktorú vyjadril pápež počas svojej návštevy Prešova 2. júla 1995.

“Chcel som urobiť sochu pre mesto Prešov, niečo, čo je svojím spôsobom výnimočné. Jeho sôch je po celom svete veľmi veľa, ale snažil som sa ju situovať do tohto prostredia,“ povedal Beňo.

Čo je potrebné na zalogovanie?

Keď ste si pozorne pozreli pamätnú tabuľu a prešli sa k soche, bude sa vám ľahšie hľadať keška. Virtuálka nemá žiadnu fyzickú krabičku s logbookom. Namiesto krabičky treba nájsť odpovede na pár otázok, urobiť minimálne jednu fotku a splniť jednoduchú úlohu. Aź potom si môžete túto virtuálku zalogovať ako nájdenú.

úloha č.1

Prezri si pamätnú tabuľu na úvodných súradniciach. Všimni si spôsob jej upevnenia na stenu.

Slovne opíš počet a tvar úchytov
Príklad: Tri nity, hore v rohoch dva zlaté v tvare kocky a dole v strede jeden červený v tvare jahody
Odpoveď prosím emailom, alebo do osobnej správy. Nie do logu!


úloha č.2

Pápež cestoval, ako keby bol pre neho svet “gombička”. Prezri si sochu na súradniciach waypointu z každej strany. Všimni si gombičky.

Slovne opíš počet a umiestenie gombičiek
Príklad: šesť gombičiek na saku, tri gombičky na kabáte
Odpoveď prosím emailom, alebo do osobnej správy. Nie do logu!


úloha č.3

Ak si našiel odpovede na otázky a odoslal si mi ich osobnou správou alebo emailom, urob ešte aspoň jednu fotografiu. No poteší ma aj viac.

Neprezraď fotografiami odpovede na otázky!
Skús byť kreatívny, no pristupuj k tomu s úctou. Môže to byť fotka pri soche, prípadne selfie. Ak si hanblivý, urob fotku tak, aby ma to presvedčilo, že si tu bol. Nemusí to nutne byť tvár, použi niečo osobné, typické pre teba. Ak si nevieš rady, tak odfoť svoju topánku spolu s pápežovou na podstavci, ako napríklad tu.
Svoje fotky mi neposielaj emailom ani správou, pridaj ich priamo do logu. Neuznávam staré fotky pred publikáciou kešky, ani cudzie fotky, či stiahnuté z internetu. Neskúšaj podvádzať, lebo tvoj log zmažem a ocitneš sa na zozname podvodníkov.


úloha č.4 - dobrovoľná

Ak ťa táto keška zaujala a máš aj ty nejaké zážitky, či stretol si sa počas svojho putovania niekde inde so sochou, alebo čímkoľvek na počesť tohto pápeža, Jána Pavla II., podeľ sa s nami o tom v logu a nezabudni pridať fotku, prípadne súradnice toho miesta. Možno z toho vznikne zaujímavá zbierka waypointov po svete.

Niekde v texte je ukrytý 6-písmenový trekovací kód travelbuga “Virtual JPII”. Ak ho nájdeš, prečítaj si tam, ako ho môžeš zalogovať.
There is the 6-letter tracking code of travelbug "Virtual JPII” hidden somewhere in the cache description. If you find it, read there how you can log it.-= English siMPlified listing =-

Pope - is the high representative of some Christian churches. The best known is the Roman Pontiff, who is also the chief representative of the Catholic Church, the Roman bishop and the Vatican State High Representative. I remember the word from my mother's narrative when I grew up. Her "Pope" was at that time Pavol VI. and my parents managed to be in Rome on his audience. But the pope of my generation was clearly John Paul II, whose pontificate lasted more than half my life. I just want to dedicate him this cache.

The co-ordinates of this cache have brought you to the memorial board of the Holy Father's,John Paul II’s visit in Prešove.
The cache is virtual - no box - just browse through it with your eyes, walk a little and read carefully - you will learn some interesting things and what is needed for logging the cache.

The cache does not aim to describe the pope's biography. Everyone can find it easily, for example in Wikipedia . The Pope traveled a lot and visited 131 countries. In many places, you can meet memorial plaques and sculptures on the sights of this remarkable man. I want to focus on his visits to Slovakia and especially to our city. I will bring you closer to my story and ask you to share yours in your logs. Be Not Afraid and share with us about the experiences, or mention the log of the place where you met with anything about John Paul II.

22nd of april 1990 - the first visit of the Holy Father in Slovakia

I remember this visit personally. It was during my studies in Bratislava, a few months after the revolution, in the time of Czechoslovakia. We already had the opportunity to travel to the Iron Curtain, and the first Slavic Pope wished to visit Czechoslovakia, the Slavic country and the neighbor of Poland, his homeland. He visited Moravian Velehrad and from there came by helicopter to Bratislava - Vajnory airport. Transport in Bratislava was complicated, so I went by bike to my brother to Rača and then walk to the airport. There were thousands of people on the grassy area, the space was divided into sectors, and the pope passed over the corridors in his famous papamobile to greet the participants closer. At the end of the Mass, we went back to Rača on the same path.

30th of June - 3rd of July 1995 - the second visit of the Holy Father in Slovakia

The second visit lasted for more days. At that time, we had a shop and headquarters on Hlavna street No. 93, that is, in the house somewhere halfway between the present memorial plaque and the statue of the Pope who were not there at that time. It was Sunday, a free day, and yet we have come to work to be close. We knew that the pope changed his program at the last minute and plaNNed to come to a short prayer to the memorial at the corner of the College. A few minutes before we went out to a pathway where there were a few hundred people. Then it was very fast. At first, a couple of men in black suits, with sun glasses, and earphones came in. They checked their space, so the famous papamobile with the pope came. He was 10 meters away from us, the pope stepped out, greeted around standing and prayed briefly. Then he stepped in and in a few seconds everyone left and continued to the area of city hall.

11th - 14th of September 2003 - the third visit of the Holy Father in Slovakia

The third visit of the Holy Father also took more days. At that time I auctioned cheap tickets and took Vierka on her first trip by airplane from Kosice to Bratislava. For a while after taking off from Kosice airport, the pilot reported that we can see Rožňava and the crowd of crowds gathered at the bottom, where the Pope will serve the Holy Mass. The next day I set up the cache View from the Castle. After the founding the cache, we saw the row of cars accompanying the pope through the SNP bridge from Petržalka, where he had just serve the holy mass. The whole city was empty. We went to find Rebeka, the only Bratislava’s cache at that time and then we went to the airport. There was an Alitalia aircraft at the airport, and the pope had to leave just before us. We saw him swing through the window and take off, and so we went to the check-out hall to go to Kosice.


sculpture of John Paul II in Presov by night

The praying bronze Pope

From the memorial board, walk a little, a few dozen meters to the south (see waypoint SOCHA). Here you can admire the beautiful sculpture, sit in the silence, even touch it, and so the author wanted it.

When you look closely at the memorial board and went to the sculpture, you can now find a cache. The virtual cache has no physical box with logbook. Instead of the box, you have to find answers to a few questions, make one photo or more and perform a simple task. You can then log this virtual cache as found.

Task number 1

Explore the memorial board at the initial coordinates. Notice how it is fasten it to the wall.

Describe the number and shape of the handles
Example: Three nits, up in the corners are two golden cubes and down in the middle is one red in the shape of strawberry
Send me your answer via email or personal message. Do not include it into your log!


Task number 2

The Pope traveled a lot as if the world was a “button”. Explore the statue at the waypoint SOCHA from each side. Notice buttons.

Describe the count of buttons
Example: Six buttons on the jacket, three buttons on the coat
Send me your answer via email or personal message. Do not include it into your log!


Task number 3

If you found answers to questions and sent me a personal message or an email, do at least one photo.

Do not spoil by photos!
Try to be creative, but treat it with respect. This can be a photo of sculpture or selfie. If you're shy, take a photo to convince me that you were here. It does not have to be a face, use something personal, typical for you. If you do not know the advice, take your boot along with the pope on the pedestal, like here .
Do not send me your photos by email or message, add them directly to the log. I do not accept old photos before publishing the cache, no photos downloaded from the internet. Do not try to cheat, because your log will fade and you will find yourself on the list of cheaters.


Task number 4 - optional

If you like this cache and you have some experience, or have met during your journey somewhere else with a statue or anything in honor of this pope, John Paul II, share with us in the log and do not forget to add a photo or the coordinates of that place. Perhaps an interesting collection of waypoints around the world will be created.

Listing version: 1.0 | 28th September 2017 | Geocache version: 1.0 | 28th September 2017

Zdroje | Sources:
presov.dnes24.sk
webnoviny.sk
www.farnostvelehrad.cz
ik.levoca.eu
www.teraz.sk
www.petrzalskenoviny.sk
www.tkkbs.sk
wikipedia.org

Všetky použité fotografie sú moje vlastné | All used photos are my own

Virtual Reward - 2017/2018
This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Len 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o edícií Virtual Rewards (virtuálne odmeny) sa dozvieš v tomto Blogu (len anglicky).

Additional Hints (Decrypt)

wr gh nw avrpb anivnp - urer vf fbzrguvat zber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)