Skip to content

Old Town Hall Masquerade Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtuálka venovaná Starej radnici, ktorá má nielen poučiť, ale aj zabaviť.
---
Virtual Reward dedicated to Old Town Hall, to guide and entertain you.

Maškaráda

Old Town Hall Masquerade

click for English | klicken für Deutsch

Súradnice tejto kešky Vás priviedli na nádvorie Starej radnice.
Klasický poklad tu ale nehľadajte, keška je virtuálna - stačí sa si ju prejsť s očami dokorán a pozorne čítať ďalej - dozviete sa veľa zaujímavostí a aj to, čo je potrebné pre zalogovanie kešky.
Pozor! Kešku nehľadajte po zotmení.
Jednak by ste nič nevideli a jednak sa sem možno ani nedostanete, brány na nádvorie sa na noc zatvárajú.
Stará radnica, plná pokladov

Ak stojíte na nádvorí Starej radnice, okolo seba vidíte komplex architektúr, ktoré vyrastali a menili sa priebežne od 13. storočia až do súčasnosti. Najstarší objekt so základmi z 13. storočia nahradil okolo roku 1374 "nový dom s vežou". Bol to meštiansky dom, pôvodne bez nároku byť reprezentatívnou administratívnou budovou. Postavil si ho pre seba a svoju rodinu mestský richtár Jakub a smerom k trhovisku (teraz Hlavné námestie) bol zakončený vežou. Okolo trhoviska stálo viacero podobných patricijských domov s vežami.

V roku 1387 kúpilo mesto prvú časť areálu, roku 1421 aj zbytok. Postupne prikúpilo aj ďalšie dva na južnej strane susediace domy. V 19. storočí pripojili k radnici vedľajší palác grófa Apponyiho, po roku 1903 aj bývalú rezidenciu ostrihomského arcibiskupa – Primaciálny palác.

Na konci 15.storočia zjednotili hlavnú fasádu radnice s fasádami susediacich (pôvodne súkromných) domov. Celok zakryli spoločnou strechou s troma neskorogotickými vikiermi. V 16. storočí pridali nad bránu radnice arkier a okná smerom na trhovisko zväčšili do dnešnej podoby. Namiesto zrušenej kaplnky zriadili na poschodí väčšiu sieň pre zasadania mestskej rady. Vo vedľajšej miestnosti sa konali súdy, ďalšia smerom na juh slúžila zvoleným mešťanom ako zasadacia sieň predchodcu dnešného mestského zastupiteľstva, ktorému sa hovorilo „vonkajšia mestská rada“.


Najstaršie, severné krídlo Starej radnice, lemuje renesančná arkáda.

V radnici sa rozhodovalo o osudoch mesta, úradoval tam richtár a mešťanosta, bývala tam miestnosť pre mestskú stráž, zbrojnica, v zadnom trakte aj väznica a byt kata. Do polovice 16. storočia bol na dvore suchý mlyn s konským pohonom, v 15. storočí bola v radnici aj mincovňa. Veža radnice dostala definitívnu barokovú podobu v roku 1736. Pritom citlivo zachovali prepychové gotické okno na prvom poschodí.

Už predtým, na konci 17. storočia nákladne prestavali, upravili a vyzdobili hlavnú sieň radnice, ktorá je známa ako "súdna sieň". Pomenovanie dostala podľa fresky biblického "Posledného súdu", ktorú 1695 na klenbu namaľoval Johann Jonas Drentwett z Augsburgu. V polovici 18. storočia postavili reprezentačné barokové schodište, ktoré vedie na prvé poschodie.

najmladšia fasáda z roku 1912 sa snaží pôsobit dojmom nefalšovaného stredoveku. Východné krídlo radnice, ktoré je k Primaciálnemu námestiu obrátené rozprávkovou novogotickou kamennou fasádou, má na nádvorí zopakovanú renesančnú arkádu severného krídla. Opakovaním motívu z toho istého krídla je aj oblúková atika nad nízkou pultovou strechou. Pri pohľade z nádvoria pôsobia severné a východné krídlo jednoliatym dojmom.

Na nádvorí sa dnes príležitostne konajú kultúrne podujatia a v adventnom období vianočné trhy. Zaujímavým projektom by bolo obnovenie tradície Turmmusik - vežových koncertov.

Múzeum dejín mesta, spoznávajme
V priestoroch Starej radnice dnes sídli Múzeum mesta Bratislavy s expozíciou dejín mesta. Pre zalogovanie virtuálky to nie je potrebné - ale odporúčam múzuem navštíviť! Koľkokrát zájdeme do múzeí v cudzích mestách, zatiaľ čo to svoje máme pod nosom - a nikdy sme tam neboli?
Otváracie hodiny

utorok - piatok 10:00 - 17:00 (posledný vstup 16:30)
sobota - nedeľa 11:00 - 18:00 (posledný vstup 17:30)


Zaostrené na múzeum.

Múzeum vzniklo už v roku 1868 a približuje históriu Bratislavy cez život jej obyvateľov, odohrávajúci sa pod vplyvom ekonomických, politických a kultúrnych udalostí. Exponáty a doplnkové informácie približujú obdobie od praveku až do konca 30. rokov 20. storočia. Prehliadka vás prevedie interiérom prízemia aj poschodia s možnosťou vystúpenia na vežu Starej radnice s parádnou vyhliadkou na mesto z jej ochoze.
Maskaróni, spoľahlivé stráže

Pri prehliadke nádvoria ste si už určite všimli, že vás spod okien, striech a zo vstupných portálov sleduje množstvo podivných tvorov a netvorov. Sú to maskaróni - malé sošky mytologických a zvieracích strážcov na fasádach budov, ktorých pôvodným významom bývalo odháňanie zlých duchov a temných síl. V architektúre pretrvali naprieč slohmi a stáročiami, aj keď postupne sa ich úloha zredukovala na čisto dekoratívnu.


Hoci ... kto vie? Možno odháňajú zlé sily dodnes.

Všimnime si a nevynechajme
Ak máte chvíľu času, usaďte sa na pokojnom nádvorí a prečítajte si Povesť o krivoprísažníkovi:

Zastaňte sa ma, otcovia mesta!

Bol horúci letný deň roku Pána 1617. V súdnej sieni Starej radnice sedeli členovia mestského súdu. Občania mohli prísť na ich rokovania so žalobami a sťažnosťami, aby u súdu hľadali svoju pravdu. Do siene vošla jednoduchá žena v smútočnom odeve a s užialenou tvárou.

Zastaňte sa ma, otcovia mesta, zdvihnite ruku na ochranu mojich sirôt!, vyhŕkla a hlas sa jej triasol od plaču. Rozpovedz, žena, čože sa ti stalo, povedal richtár. Postúpila vpred a spustila: Pred týždňom som pochovala muža a ostala sama s piatimi malými deťmi. Ostal nám kúsok poľa a pánboh pomôže, myslela som si. Najala som pomocníka a vybrali sme sa na pole. Ale tam už cudzí chlapi priorávali naše políčko k susednému, veľkému. A sused si tam vykračoval sťa páv a mňa odháňal, že pole patrí jemu.

Neuveriteľné obvinenie

Kto je ten človek, čo ti chcel ukradnúť pole? spýtal sa richtár. Sedí tu medzi vami, povedala a ukázala rukou na jedného z prísažných. Bol to starší vážený mešťan s dôstojnou bradou, ktorý bol už dávno členom mestskej rady. Vedelo sa o ňom, že má veľa oráčin i viníc a že mu majetok rastie pod rukami. Ten že by sa ulakomil na vdovino pole?

Radný vstal, v senátorskom talári vyzeral úctyhodne, ale na tvári mal zvláštny úsmev. Slávny súd, povedal zvučným hlasom, táto žena nepozná pravdu. To pole nebolo vlastníctvom jej muža, patrilo mne. Jej mužovi som ho dal do úžitku, lebo mi preukázal službu. Po jeho smrti som si vzal, čo je moje.

To je klamstvo, pán richtár! skríkla žena. Ľudia dosvedčia, že tú roľu obrábal otec môjho muža a ešte predtým otec jeho otca. Všetci dosvedčia, že vždy patrila našej rodine.

V hlave sa jej asi pomútilo, odpovedal radný pán a siahol do príručnej truhličky. Vytiahol pergamen a podal ho richtárovi: Tu je dokument o tom, že mi pole odjakživa patrilo. Ráčte sa presvedčiť.

Krivá prísaha

Richtár listinu prečítal, skontroloval pečať a pokýval hlavou. Za ním to urobili všetci prísažní. Listina jasne dokazuje, že pole patrí radnému pánovi, o ktorom si sa ty, žena, vyslovila pred súdom tak nactiutŕhačsky, hovorí richtár. Závisí teraz od neho, či bude žiadať tvoje potrestanie!

Ale veď to je neslýchané! vykríkla žena. Tá listina nemôže byť pravá! Istotne je falošná. Nech radný pán odprisahá jej pravosť! Tu, pred svätým krížom! Ak on bude ochotný zaťažiť si dušu krivou prísahou, ja sa zmierim so svojou biedou.

Richtár pozrel na prísažných, tí prikývli. Súd ťa vyzýva na prísahu, pane! Radný pán vstal, dôstojne prešiel ku krucifixu a položil pravicu na Bibliu. Prisahám pred tvárou všemohúceho, odriekal pevným hlasom, že som hovoril pravdu a len pravdu. Ak som prisahal krivo, nech ma vezme čert trebárs do pekla!

Nastala chvíľa ťaživého ticha. Potom sa budova zatriasla a ozval sa hrozný rev, buchot a svišťanie, sťaby výskali všetky pekelné mocnosti. Zahrmelo a červená guľa ohnivou čiarou zletela dolu radničným komínom, až to vyhodilo zdobenú mriežku na kozube súdnej siene. Pred užasnutou mestskou radou stál čert v červenom kabátci a rehotal sa. Prikročil k radnému pánovi a ťapol ho po pleci! Dávno som ja vedel, že raz budeš môj!

Prehodil mu cez hlavu červenú mantilu a so živým batohom na chrbte skokom rozrazil zatvorený oblok. Od radosti nad vzácnou korisťou buchol hlavu radného pána o stenu a s rehotom sa stratil.

Obraz maľovaný pekelníkom

Chvíľu trvalo, kým sa richtár a prísažní spamätali z ohromenia. Sieň bola plná pekelného dymu, smradu a sírového zápachu, až oči štípali. Vyhrnuli sa pred radnicu a zhlboka dýchali svieže povetrie. Vtom ktosi ukázal prstom – a všetci zhíkli.

Na stene, kde pekelník tresol hlavou radného pána, sa skvel obraz, ako vpálený do omietky: muž v čiernom šate pred otvorenou knihou, vysoké čelo, biela brada. Všetci ho ihneď spoznali. Bol to on, krivoprísažník! To sám čert nechal jeho podobu na výstrahu všetkým budúcim generáciám.

Ak nechcete veriť, vyjdite z nádvoria na Hlavné námestie (cestou podbráním si všimnite zaujímavú starovekú krížovú klenbu, zdobenú portrétmi panovníkov a erbovými znakmi). Na námestí sa postavte sa čelom k bráne radnice, ktorou ste vyšli. Vpravo hore, hneď vedľa brány vidíte podobizeň oného krivoprísažníka.

Na opačnej, ľavej strane fasády je pozoruhodný priznaný fragment pôvodného gotického okna veže. Všimnite si aj zamurovanú delovú guľu z čias, keď Bratislavu obliehali Napoleonove vojská.
Zalogujme sa
Tak, keď ste sa už so Starou radnicou trochu zoznámili, bude sa nám ľahšie hľadať "keška". V úvodzovkách preto, lebo virtuálna cache nemá žiadnu fyzickú krabičku s logbookom. Namiesto krabice treba nájsť odpovede na pár otázok a splniť jednoduchú úlohu. Až potom si môžete túto "virtuálku" zalogovať ako nájdenú.

Úloha číslo 1

Ak stojíš uprostred nádvoria, zameraj svoju pozornosť na južnú fasádu. To je tá nad vchodom do múzea. Jej okná sú prísne strážené maskarónmi.

Koľko maskarónov môžeme narátať na tejto južnej fasáde?
Ktorý z nich je podľa teba najstrašnejší a ktorý najzábavnejší?
Emailom, alebo do osobnej správy. Nie do logu.

Úloha číslo 2

Prejdi sa nádvorím radnice a nájdi na fasáde budovy najstarší letopočet.

Čo zaujímavé sa v danom roku stalo v meste, kde bývaš?
Odpoved prosím emailom, alebo do osobnej správy.

Úloha číslo 3

Teraz vyjdi východnou bránou smerom na Primaciálne námestie (Waypoint PHOTO). Tento vstup na nádvorie radnice strážia ďalšie dva maskaróny - netopier a jašterica, čo je aj náš symbol geocachingu.

Odfoť sa s netopierom, alebo s jaštericou - podľa toho, ktorý tvor ti je bližší.
Fotku pridaj priamo do svojho logu, neposielaj mi ju emailom, ani správou. Pokiaľ si hanblivý, odfoť sa v maske, zakrytý, alebo zozadu.

Všetky odpovede a fotku odosielajte spolu s Vaším Found it! logom. Ak niečo nebude v poriadku, budem Vás kontaktovať. Logy bez splnených úloh môžu byť vymazané.
Virtual Reward - 2017/2018
Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o edícií Virtual Rewards (virtuálne odmeny) sa dozvieš v tomto Geocaching blogu .

Ďakujem za Vašu návštevu a dúfam, že Vás táto keška zabavila a obohatila.


~ English listing ~

Coordinates of this geocache guided you to Old Town Hall courtyard.
Don't look for classic, physical cache here, it is only virtual - just explore this location with eyes wide open and read - you will find out lot of interesting things, including the logging tasks.
Do not visit this cache after dark.
You will not see anything and gates used to be closed over the night.
The Old Town Hall, full of treasures

If you are standing in the courtyard of the Old Town Hall, you can see a complex of architectures that have grown and changed continuously from the 13th century to the present. The oldest building from 13th-century was replaced in 1374 by "new house with a tower". It was a burgher house, originally with no claim to be a representative office building. The city's major Jakub built it for himself and his family. Towards the marketplace (now the Main Square), house was finished with a tower. There were several similar patrician houses with towers around the marketplace back in the 14th century.

In 1387, the city bought the first part of the complex, in 1421 also the rest. Gradually, two more buildings were bought on the southern side of the neighboring houses. In the 19th century, the adjoining palace of Count Apponyi was attached the Town Hall, and after 1903 also the former residence of the Archbishop of Esztergom, the Primate's Palace.

At the end of the 15th century, they unified the main facade of the town hall with facades of neighboring (originally private) homes. The complex was covered with a common roof with three late-Gothic dormers. In the 16th century, archers were added above the gate of the town hall, and the windows on the market side were expanded to the present shape. Instead of the obsoleted chapel, they set up a larger hall for meetings of the city council. In the neighboring room, courts were held, and the next one served as the "external city council".


The oldest, northern wing of the Old Town Hall is decorated with a Renaissance arcade.

All the decisions about the future of the city were taken in the Old Town Hall. It was the office of the mayor and the bourgeois, including a room for the city guards, an armory, a prison and a flat of the executioner in the back tract. By mid-16th century, there was a horse-driven dry mill in the courtyard, and a mint. The tower of the town hall was shaped to a definitive baroque appearance in 1736. At the same time, they sensitively preserved a beautiful Gothic window on the first floor.

Before that, at the end of the 17th century, they had been rebuilt, edified and decorated the main hall of the town hall, which is known as the "courtroom". The name was given based on the fresco of the biblical "Last Judgment" theme, painted by Johann Jonas Drentwett of Augsburg in 1695. In the middle of the 18th century, a representative Baroque staircase was built, which is leading to the first floor.

The youngest facade, built in 1912, is designed to create an impression of a genuine Middle Ages. The eastern wing of the town hall, which faces Primate's square with a fabulous neo-gothic stone facade, copies the Renaissance arcade of the northern wing in the courtyard. When looking from the courtyard, the northern and eastern wings show impression of a unified style.

Nowadays, many cultural events are held occasionally in the courtyard, including popular Christmas markets during Advent period. An interesting project would be the restoration of the tradition of Turmmusik - tower concerts.

Museum of city history
Old City Hall is now used largely as Museum of the City History. It is not necessary to visit the museum in order to log this Virtual Reward cache - but I warmly recommend it to you!
Opening hours

Tuesday - Friday 10am - 5pm (last entrance at 4:30)
Saturday - Sunday 11am - 6pm (last entrance at 5:30)


Focused on museum.

The museum was founded in 1868 and it introduces the history of Bratislava through the life of its inhabitants, happening under the influence of turbulent economic, political and cultural events. Exhibits and supplementary information show the period from the prehistory to the end of the 30's of the 20th century. The exhibition will take you through the ground and first floor with the opportunity to climb the tower of the Old Town Hall with a great view of the city from its gallery.
Mascarons, reliable guards

When walking around the courtyard, you have surely noticed a lot of strange creatures and monsters, watching you from under the windows, roofs and entrance portals. They are mascarons - small mythological and animal statues on the facades of buildings. Their original function was to repel evil spirits and dark forces. They preserved through ages and almost all architectural styles, although their role has gradually been reduced to purely decorative.


Though ... who knows? Maybe they are protecting us against evil forces till today.

Let's notice and do not miss
If you still have some time, sit down in a quiet courtyard and read the Story of Perjurious man:

Fathers of the city, stand by me!

It was the hot summer day of 1617 A.D. Members of the city court sat in the Old Town Hall. Citizens could come to their hearings with complaints, to seek their truth with the Court. There was a simple, poor woman in a black clothes and a sorrowful face.

"Stand by me, fathers of this city, raise your hand to protect my orphans!" She cried out, her voice shaking from crying.

"Tell us, what happened to you", asked the mayor.

She stood forward and started: "A week ago I buried my husband and left alone with five little children. We're left with a piece of land, and my lord will help, I thought. I hired a servant and we went to our field. But there were strange men there, taking our small field and joining it to the neighboring one. And the neighbour stood there, like a peacock, telling me that the field belongs to him now."

Incredible accusation

"Who is the man who wanted to steal your field?", asked mayor.

"He is sitting among you", she said, pointing to one of the noble men.

He was an elderly honorable men with a dignified chin, who had long been a member of the city council. It was known that he had a lot of fields and vineyards, and that the property was growing up under his hands. Did he really needed to take the widow's field?

Man stood up, he looked remarkable in the senator's dress, but he had a strange smile on his face. "The famous court", said with a loud voice, "this woman does not know the truth. That field was not owned by her husband, it belonged to me. I gave it to her husband on loan, because he showed me the service. After his death, I took what is mine."

"He is lying, mr. mayor!", the woman cried. "People testify that the father of my husband and his father, and his father's father, were the only ones who worked at that field. Everyone testifies that field always belonged to our family," claimed the woman.

"She's lost the plot", the counselor replied, reaching into the pocket. He pulled out the parchment and handed it to the mayor: "Here is the document that the field always belonged to me. Try to convince yourself."

The Perjury

The mayor has read the document, checked the seal and nodded. "The document clearly proves that the field belongs to the counselor", says mayor, "and you had offended him. It's up to him now to decide on your punishment!"

"But this is ridiculous!", the woman cried. "That document can not be genuine! It's a fake! Let the counselor prove his authenticity! Here, before the Holy Cross! If he is willing to burden the soul with a curse, I will confess with my misery."

The mayor look at the jury and nodded. "The court calls you to swear, sir!"

The counselor stood up in dignified manner to the crucifix and laid his right hand on the Bible. "I swear before the face of the Almighty, with a firm voice that I spoke the truth and only the truth. If I have sworn a curse, let me take the devil to hell!"

There came a moment of heavy silence! Then the building shuddered and everyone heard a terrible buzz and mourning, all the hell powers were screaming. The rooster spiked and the red bullet blazed down the chimney until it tossed off the decorated grid at the barracks of the courtroom. Before the astonished city council, the devil stood in the red coat and retreated.

He stepped over to the counselor and stroked his shoulder! "I always knew you will be mine!"

He threw a red coat over his head, and with a lively backpack on his back, he slid through the closed window. From the joy of the precious exorcism, he threw the counselor's head against the wall and dissapeared with mad laughter.

Painting drawn by devil

It took a while before mayor and the court recovered from consternation. The hall was filled with hellish smoke and sulfur smell, until the eyes were split. They stood in front of the town hall and breathed deeply. Suddenly, someone pointed to the wall ...

On the wall, at the place where the devil smashed the counselor's head, was a glimpse of the painting, like a burned-in plaster: a man in a black dress in front of an open book, a tall forehead, a white chin. Everyone knew him immediately. It was him, the Prejurious man! The devil itself has left his face as a warning to all the next generations.

If you don't believe this story, walk out of the courtyard to the Main Square (along the way through the western gates, you can see an interesting ancient cross vaults above your head, decorated with portraits of sovereigns and coats of arms). On the square, turn back to the gates of the town hall. On the top right, right next to the gate, you can see the portrait of the Prejurious man.

On the opposite, left side of the gates is a remarkable fragment of the original Gothic window of the tower. Also notice the cannon ball from the period of time, when Napoleon's army laid siege on Bratislava.
Let's log this Virtual Reward cache
We are now quite familiar with Old Town Hall, are we? So it will be easier to find a "cache"! In put it into quotes because the Virtual Reward cache has no physical box to find. Instead, you have to find answers to few questions and accomplish a simple task. Only then you can log this cache as "Found".

Task number 1

Standing in the middle of the courtyard, turn your attention onto the southern facade. It is the one above the entrance to the museum. Its windows are carefully guarded by mascarons.

How many mascarons can you count on this southern facade?
Which one do you think is the most frightening and which is the funniest one? Send me your answer via Email, or personal message.
Do not include it into your log.

Task number 2

Look around the courtyard (in between the buildings) and find the oldest year on the building's facade.

Please, tell me about any interesting or substantial event that happened in your country / city during that year.
By Email or message, please.

Task number 3

Now exit through the east gate towards Waypoint PHOTO. This entrance to the courtyard is guarded by two other mascarons - bat and lizard, our local symbol of geocaching.

Take a photo with the bat or the lizard, whichever is closer to you.
Attach your picture to your log directly, do not send it to me by Email, nor message. In case you are shy, wear a mask, hide your face or take a pic of your back.

Please, send all your responses and photos together with your Found it! log. In case there will be something wrong, I will contact you. Logs without completed tasks can be deleted.
Virtual Reward - 2017/2018
This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog .

Thank you for your visit, I hope it was interesting and entertaining for you!


~ Deutsche Beschreibung ~

Übersetzt für dich von JelloBee!
Vielen Dank.
Die Koordinaten dieses Geocache bringen dich zum Alten Rathaushof, wo du keinen klassischen physischen Cache, sondern virtuelle Stationen suchst. Erkunde einfach diesen Ort mit offenen Augen und lies – Du wirst viele interessante Dinge finden, inklusive der Logging-Aufgaben.
Besuche diesen Cache nicht nach Anbruch der Dunkelheit. Du wirst nichts sehen und die Tore werden in der Nacht geschlossen.
Das alte Rathaus, voller Schätze

Wenn du im Hof des Alten Rathauses stehst, siehst du einen architektonischen Komplex, der seit dem 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart gewachsen ist und sich verändert hat. Das älteste Gebäude aus dem 13. Jahrhundert wurde 1374 durch das "neue Haus mit Turm" ersetzt. Es war ein Bürgerhaus, ursprünglich ohne den Anspruch, ein repräsentatives Bürogebäude zu sein, da es vom Bürgermeister Jakub für sich und seine Familie erbaut wurde. Auf dem Weg zum Marktplatz (jetzt der Hauptplatz) endete das Haus mit einem Turm. Es gab damals im 14. Jahrhundert mehrere ähnliche Patrizierhäuser mit Türmen um den Markt.

Im Jahre 1387 kaufte die Stadt den ersten Teil des Komplexes, 1421 auch den Rest. Später kamen noch zwei weitere Gebäude auf der südlichen Seite der benachbarten Häuser dazu. Im 19. Jahrhundert wurde der angrenzende Palast des Grafen Apponyi an das Rathaus angeschlossen und nach 1903 auch die ehemalige Residenz des Erzbischofs von Esztergom, der Palast des Primats.

Ende des 15. Jahrhunderts vereinheitlichten sie die Hauptfassade des Rathauses mit Fassaden der benachbarten (ursprünglich privaten) Häuser. Der Komplex wurde mit einem gemeinsamen Dach mit drei spätgotischen Dachgauben bedeckt. Im 16. Jahrhundert wurden über dem Tor des Rathauses Bogenschützen hinzugefügt und die Fenster auf der Marktseite auf ihr heutiges Erscheinungsbild erweitert. Statt der veralteten Kapelle richteten sie eine größere Halle für Treffen des Stadtrates ein. Im benachbarten Raum wurden Gerichtsverhandlungen abgehalten und die nächste Halle diente als "externer Stadtrat".


Der älteste, nördliche Flügel des Alten Rathauses ist mit einer Renaissance-Arkade verziert.

Alle Entscheidungen über die Zukunft der Stadt wurden im Alten Rathaus getroffen. Es war das Amt des Bürgermeisters und der Bourgeois, darunter ein Raum für die Stadtwache, eine Waffenkammer, ein Gefängnis und die Wohnung des Henkers im Hintertrakt. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts gab es eine von Pferden betriebene Trockenmühle im Hof und eine Münzprägeanstalt. Der Turm des Rathauses wurde 1736 endgültig zur Gänze dem Barockstil angepasst, wobei ein schönes gotisches Fenster im ersten Stock erhalten wurde.

Zuvor war - Ende des 17. Jahrhunderts - die Haupthalle des Rathauses, die als "Gerichtssaal" bekannt ist, erbaut, umgebaut und dekoriert worden. Der Name wurde aufgrund des Fresko des biblischen "Jüngsten Gerichts", gemalt 1695 von Johann Jonas Drentwett von Augsburg, gewählt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde eine repräsentative barocke Treppe gebaut, die in die erste Etage führt.

Die jüngste Fassade, die 1912 erbaut wurde, sollte den Eindruck eines „echten Mittelalters“ schaffen. Der östliche Flügel des Rathauses, der auf den Platz des Primats mit einer großartigen neugotischen Steinfassade ausgerichtet ist, wurde an die Renaissance-Arkade des Nordflügels im Hof angepasst. Vom Hof aus gesehen zeigt sich der einheitliche Stil der nördlichen und östlichen Flügel.

Heutzutage werden immer wieder kulturelle Veranstaltungen im Hof abgehalten, darunter auch der sehr beliebte Weihnachtsmarkt während der Adventszeit. Die Wiederherstellung der Tradition der Turmmusik – Turmkonzerte – wäre ein interessantes Projekt.

Museum der Stadtgeschichte
Das Alte Rathaus wird heute weitgehend als Museum der Stadtgeschichte genutzt. Es ist nicht nötig, das Museum zu besuchen, um diesen virtuellen Cache zu loggen - aber ich empfehle es sehr!
Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 10:00 – 17:00 Uhr (letzter Einlass um 16:30 Uhr)
Samstag und Sonntag 11:00 – 18:00 Uhr (letzter Einlass um 17:30 Uhr)


Blick auf das Museum

Das Museum wurde 1868 gegründet und stellt die Geschichte von Bratislava durch das Leben seiner Bewohner unter dem Einfluss von turbulenten wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Ereignissen vor. Ausstellungen und ergänzende Informationen zeigen den Zeitraum von der Vorgeschichte bis zum Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung führt dich durch das Erdgeschoss und den ersten Stock, wobei auch die Möglichkeit besteht, den Turm des Alten Rathauses zu besteigen, der von seiner Galerie aus einen tollen Blick auf die Stadt bietet.
Maskaronen, zuverlässige Wächter

Beim Umhergehen im Hof hast du sicherlich eine Menge seltsame Kreaturen und Monster bemerkt, die dich von den Fenstern, Dächern und Eingangsportalen aus beobachten. Sie sind Maskaronen (auch „Fratzenköpfe“) - kleine mythologische und tierische Statuen an den Fassaden von Gebäuden. Ihre ursprüngliche Funktion war es, böse Geister und dunkle Kräfte abzuwehren. Ihre Abbilder ziehen sich durch fast alle architektonischen Stile und Jahrhunderte, obwohl ihre Rolle im Laufe der Zeit auf rein dekorative Zwecke reduziert wurde.


Obwohl ... wer weiß, vielleicht schützen sie uns bis heute vor bösen Kräften.

Augen auf, damit du nichts verpasst
Wenn du noch etwas Zeit hast, setz dich in einen ruhigen Innenhof und lies die Geschichte des eidbrüchigen Mannes:

Väter der Stadt, steht mir bei!

Es war ein heißer Sommertag im Jahr 1617 A.D. Mitglieder des Stadtplatzes tagten im Alten Rathaus. Die Bürger konnten mit Beschwerden zu ihren Anhörungen kommen, um das Gericht wahrsprechen zu lassen. Eine einfache, arme Frau in schwarzer Kleidung und mit sorgenvollem Gesicht erschien.

"Steht bei mir, Väter dieser Stadt, hebt eure Hand, um meine Waisen zu schützen!“ schrie sie auf, während ihre Stimme vom Weinen zitterte.

"Sag, was ist mit dir passiert?", fragte der Bürgermeister.

Sie trat vor und begann: "Vor einer Woche habe ich meinen Mann begraben. Er ließ mich mit fünf kleinen Kindern und einem Stück Land zurück, doch ich dachte, mein Herr wird mir schon helfen. Ich habe einen Arbeiter angeheuert und wir gingen zu unserem Grund. Dort waren seltsame Männer, die unser kleines Feld in Besitz nahmen und es dem Nachbargrund anschlossen. Der Nachbar stand dort wie ein Pfau und sagte zu mir, dass das Feld jetzt ihm gehöre."

Unglaubliche Anschuldigung

"Wer ist der Mann, der dein Feld stehlen wollte?", fragte der Bürgermeister.

"Er sitzt unter euch", sagte sie und zeigte auf einen Mann.

Er war ein älterer, ehrenhafter Mann mit einem würdigen Kinn, der seit langem Mitglied des Stadtrates war. Es war allgemein bekannt, dass er viele Felder und Weinberge besaß und auch, dass das Eigentum unter seinen Händen weiter gewachsen war. Hatte er wirklich das Feld der armen Witwe genommen?

Der Mann erhob sich, er sah beachtlich aus in seiner Senatoruniform, aber er hatte ein seltsames Lächeln auf seinem Gesicht. „Hohes Gericht", sagte er mit einer lauten Stimme, "diese Frau kennt die Wahrheit nicht. Das Feld war nicht im Besitz ihres Mannes, es gehörte mir. Ich gab es ihrem Mann als Leihgabe, weil er mir im Dienste stand. Nach seinem Tod nahm ich an mich, was mir gehört. "

"Er lügt, Herr Bürgermeister!", rief die Frau. "Die Leute können bezeugen, dass der Vater meines Mannes und sein Vater und auch der Vater seines Vaters die einzigen waren, die auf diesem Feld arbeiteten. Jeder kann bezeugen, dass dieses Feld immer unserer Familie gehörte", behauptete die Frau.

"Sie hat den Verstand verloren", antwortete der Berater und griff in seine Tasche. Er zog ein Pergament heraus und reichte es dem Bürgermeister: "Hier ist das Dokument, welches beweist, dass das Feld schon immer mir gehörte. Überzeugen Sie sich selbst."

Der Meineid

Der Bürgermeister las das Dokument, prüfte das Siegel und nickte. "Das Dokument beweist eindeutig, dass das Feld dem Berater gehört", sagte er in Richtung der alten Frau, "und du hast ihn beleidigt. Es liegt jetzt an ihm, über deine Strafe zu entscheiden!"

"Aber das ist lächerlich!", weinte die Frau. "Das Dokument kann nicht echt sein! Es ist eine Fälschung! Der Berater soll dessen Echtheit beweisen, hier, vor dem Heiligen Kreuze! Wenn er bereit ist, seine Seele mit einem Fluch zu belasten, werde ich mich meinem Schicksal ergeben."

Der Bürgermeister schaute zur Jury und nickte. "Das Gericht ruft Sie zu schwören, Herr!"

Der Berater stand Achtung gebietend vor dem Kruzifix und legte seine rechte Hand auf die Bibel. "Ich schwöre vor dem Angesicht des Allmächtigen, mit einer festen Stimme, dass ich die Wahrheit und nur die Wahrheit gesprochen habe. Wenn ich einen Fluch geschworen habe, so soll mich der Teufel in die Hölle bringen!"

Es folgte ein Moment der schweren Stille! Dann bebte das Gebäude und ein schreckliches Surren und Trauerklagen erklang, alle Höllenkräfte schrien. Der Hahn krähte und ein rotes Geschoss blitzte den Schornstein hinab, bis es am geschmückten Gitter im Hof des Gerichtssaals auftraf. Vor dem geschockten Stadtrat stand der Teufel persönlich im roten Mantel und wich zurück.

Er trat zum Berater und strich über dessen Schulter! "Ich wusste immer, dass du mein sein wirst!"

Er warf einen roten Mantel über seinen Kopf und glitt - mit einem lebendigen Rucksack auf dem Rücken - durch das geschlossene Fenster. Aus Freude am Exorzismus warf er den Kopf des Beraters gegen die Wand und verschwand mit einem verrücktem Lachen.

Das Gemälde des Teufels

Es dauerte eine Weile, bis der Bürgermeister und der Hof sich von der Bestürzung erholten. Der Saal war mit höllischem Rauch und Schwefelgeruch gefüllt, der in den Augen brannte. Die Leute standen vor dem Rathaus und atmeten tief ein. Plötzlich zeigte jemand auf die Wand ...

An der Wand, an der Stelle, wo der Teufel den Kopf des Beraters zerschmetterte, war ein Gemälde erkennbar, wie in Putz gebrannt: ein schwarz gekleideter Mann vor einem offenen Buch, mit hoher Stirn und weißem Kinn. Jeder erkannte ihn sofort. Es war er, der eidbrüchige Berater! Der Teufel selbst hat sein Gesicht als Warnung für alle kommenden Generationen hinterlassen.

Wenn du diese Geschichte nicht glaubst, gehe aus dem Hof hinaus zum Hauptplatz (auf dem Weg durch die westlichen Tore siehst du ein interessantes altes Kreuzgewölbe über dem Kopf, mit Porträts von Souveränen und Wappen verziert). Auf dem Platz drehst du dich um zu den Toren des Rathauses. Oben rechts, direkt neben dem Tor, kannst du das Porträt des eidbrüchigen Mannes sehen.

Auf der gegenüberliegenden linken Seite des Tores zeigt sich ein bemerkenswertes Fragment des ursprünglichen gotischen Fensters im Turm. Beachte auch die Kanonenkugel aus der Zeit, als Napoleons Armee Bratislava belagert hat.
Nun lass uns diesen Cache loggen
Wir sind jetzt soweit mit dem alten Rathaus vertraut, richtig? So wird es einfacher, diesen "Cache" zu finden! Die Anführungszeichen kommen daher, weil bei diesem virtuellen Cache keine physikalische Box zu finden ist. Stattdessen musst du Antworten auf einige Fragen finden und eine einfache Aufgabe erledigen. Nur dann kannst du diesen Cache als "gefunden" loggen.

Aufgabe Nummer 1

Wenn Sie mitten im Innenhof stehen, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Südfassade. Es ist das über dem Eingang zum Museum. Die Fenster werden sorgfältig von Mascaronen ("Fratzenköpfe") bewacht.

Wie viele Fratzenköpfe können Sie an dieser Südfassade zählen? Welches ist deiner Meinung nach am beängstigendsten und welches am lustigsten? Schick mir deine Antwort per Email oder als persönliche Nachricht. Füge sie nicht in deinem Log ein.

Aufgabe Nummer 2

Schau dich im Hof (zwischen den Gebäuden) um und finde das älteste Jahr auf der Fassade des Gebäudes.

Mich würde interessieren, was in deiner Heimatstadt in diesem Jahr passiert ist. Schicke mir die Antwort per Email oder persönliche Nachricht zu.

Aufgabe Nummer 3

Gehen Sie nun durch das Osttor in Richtung Waypoint PHOTO. Dieser Eingang zum Innenhof wird von zwei weiteren Mascaronen bewacht - Fledermaus und Eidechse, unserem lokalen Symbol für Geocaching.

Machen Sie ein Foto mit der Fledermaus oder der Eidechse, je nachdem, was näher bei Ihnen ist.
Füge dein Foto direkt an deinen Log an, schicke es mir nicht per E-Mail oder Nachricht. Wenn du schüchtern bist, trage eine Maske oder nimm ein Foto von deinem Rücken.

Bitte übermittle alle deine Antworten und Fotos zugleich mit deinem Found it! Log. Vorzugsweise in Englisch, aber es wird auch Deutsch akzeptiert. Falls du etwas falsch gelöst hast, werde ich dich kontaktieren. Logs ohne abgeschlossene Aufgaben werden von mir gelöscht.
Virtual Reward - 2017/2018
Dieser Virtuelle Cache ist Teil einer begrenzten Freigabe von Virtuals, erstellt zwischen 24. August 2017 und 24. August 2018. Nur 4.000 Cache-Besitzer erhielten die Gelegenheit, einen virtuellen Cache zu verstecken. Erfahre mehr über Virtual Rewards auf dem Geocaching Blog .

Vielen Dank für deinen Besuch, ich hoffe es war interessant und unterhaltsam für dich!

Listing version: 2.0 | 15th Mar 2020 Geocache version: 2.0 | 15th Mar 2020
Zdroje | Sources | Quellen:
1. GC1AKTH Maskarny ples / Carnival in stone
2. wikipedia
3. muzeum.bratislava.sk
4. bratislava.sme.sk
5. geocaching.com/blog

Additional Hints (Decrypt)

Flzoby vf dhvgr fgenatr, whfg qrfpevor vg. Gur Lrne fgnegf jvgu 15.. Naq qba'g sbetrg cvpgher bs lbh!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)