Skip to content

<

GGOE ⚽ Skills ⚽

A cache by Pteropus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


⚽ GREATEST GAME ON EARTH ⚽

 

This cache is part of a series-in-making celebrating the greatest, most popular, most entertaining global phenomenon that is the game of football. Played by 250 million players in over 200 countries, with over 1.3 billion people "interested" in it. And, let's face it - even those currently "not interested", eventually will be..

Football has an immense power - to unite and to divide, to bring joy but also tears, it evokes great passions and sometimes great conflicts, it plays an important role in the life of many fans, communities, even whole nations.

So, what is it exactly? By definition - football is a team sport played between two teams of eleven players with a spherical ball. And this is what it looks like:

 klipart 


⚽ PART 1 - SKILLS 

 

Everyone can play football. All you need is an aforementioned spherical ball and.. well, that's it. Yes, you can play even by yourself. After all, in the end, it's always just between you and the ball. So play with it - kick it, hit it, stroke it, pet it, fool around with it, be kind to it or give it some tough love, headbutt it or hop over it. Everything is allowed but never! NEVER! touch it with your hands! That would be a disaster.. 

Some will argue, that you don't have to be a magician on the ball in order to be a great player. That's partly true, e.g. a good defenseman doesn't need to be able to perform a sombrero or a 360 on demand but.. here is the thing - if you don't know how to handle the ball properly, you're gonna get in trouble

So skills with the ball really are essential and this virtual cache will test yours. Now is your big chance to show them off. 

The most basic skill, practised at every training, that children start with are the "keepie-uppies" (kick-ups, keep-ups)- the art of keeping the ball in the air using feet, lower legs, knees, chest, shoulders, and head. It's origins date back to 7th century Japan, where "Kemari" was being practiced in the imperial court. One of the more famous displays of keepie-uppie was in the 1967 Scotland–England football match, where Scottish midfielder Jim Baxter juggled the ball for some time in front of the English defence, allowing Scotland to keep possession and use up the remaining few minutes, leading to a 3–2 victory for Scotland over the world champions. There are being records set for doing keepie-uppies, like e.g. longest keepie-uppie, fastest marathon while doing keepie-uppie, most people doing keepie-uppies at the same time, etc. Some football players can juggle some weird stuff, and some can do it even while blindfolded.. And they say it is a good idea to show off your juggling skills during unveiling at your new club..

 


To successfully log this cache, you are required to perform at least 10 kick-ups (7 if you have more than one X chromosome) at the location of the coordinates and prove this by a video.

It may require some training, but anyone can do it after a few weeks of practise - as hereby proved by the owner himself:

 

I am, of course, aware that current Groundspeak rules don't allow owners to require a video as a logging condition but here's the thing - football is a game and geocaching is a game. And you are either a player or a wretched point hoarder. And so - officially, I only require a photo of you juggling the football at the given coordinates - it has to be a football and in the background we need to see the pitch - just like you see on the picture above. Yes, most of the time there are going to be footballers, fans, passers-by or managers around you..  Don't let that distract you, the challenge is on! After all, at home in our living rooms all of us can manage to do a hundred kick-ups, blindfolded, ain't that right.. This is a difficulty 4 cache, so think for yourself, whether you've given it what it desires - as with every sport - it's your glory or your shame!

So what are you waiting for? Go out there, do the virtual and have real fun!

  

⚽ NAJLEPŠIA HRA NA SVETE ⚽

 

Táto keš je jednou z priebežne pripravovanej série keší oslavujúcich najlepšiu, najpopulárnejšiu, najzábavnejšiu hru na svete - fenomén menom futbal. Hrá ho aktívne 250 miliónov hráčov z viac než 200 krajín, pričom o futbal sa celosvetovo "zaujíma" viac než 1.3 miliardy ľudí. A - povedzme si úprimne - aj tých, ktorých aktuálne nezaujíma, raz určite bude..

Futbal má enormnú moc - spájať i rozdeľovať, prináša radosť no i slzy, vyvoláva veľké vášne a niekedy veľké konflikty, hrá dôležitú úlohu v živote mnohých fanúšikov, komunít, či celých národov.

Takže, čo to teda je..?

Podľa definície - futbal je tímový šport, ktorý hrajú medzi sebou dva tímy po jedenástich hráčoch s guľatou loptou. A vyzerá to takto:

 klipart 


1. ČASŤ - ZRUČNOSTI 

 

Každý môže hrať futbal. Všetko, čo potrebujete, je spomínaná guľatá lopta a.. To je vlastne všetko. Áno, hrať sa môžete aj sami. Napokon, vo finále je to vždy len medzi vami a loptou samotnou. Tak sa s ňou bavte - kopnite do nej, šúľajte si ju, pohlaďte, maznajte a bláznite sa s ňou, buďte k nej jemní či drsní, hlavičkujte, či preskakujte ju. Všetko je dovolené ale nikdy! NIKDY! sa jej nedotknite rukou! To by bola katastrofa.. 

Niekto povie, že dobrý hráč nemusí byť zrovna kúzelník s loptou - to je sčasti pravda, napr. kvalitný obranca nemusí byť schopný predviesť na požiadanie sombrero či 360 ale.. vec sa má tak - ak nie ste s loptou kamarát, dostanete sa do problémov

Čiže zručnosť (znožnosť? ) s loptou je vskutku základným prvkom hry a táto virtuálka otestuje tú vašu. Teraz prichádza vaša veľká šanca predviesť sa.  

Najzákladnejšou loptovou zručnosťou, ktorá sa trénuje na každom tréningu, s ktorou začínajú už deti od malička je žonglovanie (anglicky "keepie-uppies, kick-ups, keep-ups") - je to umenie udržať loptu vo vzduchu za použitia nôh, predkolení, kolien, hrude, pliec a hlavy. Jeho počiatky siahajú až do 7. storočia v Japonsku, kde sa na cisárskom dvore hralo "Kemari". Jedným z historicky najznámejších príkladov použitia žonglovania v samotnej hre je zápas medzi vtedajšími čerstvými majstrami sveta Anglickom a Škótskom (1967), kde sa škótsky záložník Jim Baxter pohrával s anglickou obranou okrem iného i žonglovaním a predlžoval tak držanie lopty, až napokon Škótsko vyhralo 3:2. Vytvárajú sa rôzne rekordy v žonglovaní, ako napr. najdlhšie žonglovanie, najrýchlejšie zabehnutý maratón počas žonglovania, najväčší počet naraz žonglujúcich ľudí, a podobne. Niektorí futbalisti dokážu žonglovať s kadečím, a niektorí aj poslepiačky.. A vraj je vhodné ukázať, ako viete žonglovať počas predstavovania sa v novom klube..

 


Pre úspešné zalogovanie tejto kešky od vás požadujem predviesť minimálne 10 neprerušených "žonglov" (7, ak máte viac než jeden chromozóm X) na daných súradniciach a preukázať tento svoj výkon videozáznamom.

Možno to bude vyžadovať trochu cviku, ale po pár týždňoch tréningu by to mal zvládnuť vari každý - dôkazom budiž samotný owner.

Som si samozrejme vedomý toho, že súčasné pravidlá Groundspeak-u neumožňujú ownerom vyžadovať od kešerov video ako podmienku uznania logu, ale vec sa má tak - futbal je hra, i geocaching je hra. A vy ste buďto hráč, alebo bodohonič. A tak oficiálne od vás požadujem len fotografiu z úvodných súradníc, na ktorej žonglujete s futbalovou loptou v pozadí s futbalovým ihriskom - tak ako na horeuvedenej fotke. Áno, po väčšinu času sa budú na danom mieste vyskytovať futbalisti, futbalistky, fanúšikovia, okoloidúci, či funkcionári a majitelia.. Nenechajte sa tým vyrušovať, výzva je vaša! Napokon, doma v obývačke určite každý z nás spraví sto žonglov so zatvorenými očami, všakže.. Toto je keš s nastavenou obtiažnosťou 4, tak si zvážte každý sám pre seba, či ste jej dali to, čo jej patrí - ako pri každom športe, je to buď vaša sláva alebo vaša hanba.

Tak na čo čakáte? Bežte von, buďte virtuálni a užite si reálnu zábavu!

 


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

xrrc vg hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.