Skip to content

View of the Old Riga Virtual Cache

Hidden : 08/21/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lai šo slēpni varētu reģistrēt kā atrastu, Tev ir nepieciešams ierasties dotajās koordinātās un izpildīt uzdevumu. Šim slēpnim nav konteiners.
ENG: To be able to log this cache as found, you will need to arrive at the given coordinates and complete the task. This cache has no container.

Rīgas pilsētu 1201.gadā dibināja bīskaps Alberts (Alberts fon Bukshēvdens), pilsētas tiesības tā ieguva 1225.gadā. Vecrīga ir Rīgas pilsētas vissenākā daļa. 1997.gadā Rīgas vēsturisko centru un tostarp Vecrīgu UNESCO iekļāva Pasaules mantojuma sarakstā, bet 2007.gadā, pateicoties Vecrīgas panorāmai un siluetam, Rīga ieguva Eiropas mantojuma zīmi. Vecrīgas apbūve ir daudzveidīga, dažādos laikmetos uz zemesgabaliem būvētās ierindas ēkas ir kā fons dominējošajām viduslaiku kulta celtnēm, kas arī nosaka Vecrīgas siluetu. No vairāk kā 500 Vecrīgas ēkām, pārliecinoši lielākajai daļai ir piešķirts kultūras pieminekļa statuss. Šīs ēkas pārstāv visus ēku tipus un stilistiskos novirzienus. Ar šo slēpni es piedāvāju Jums apskatīt un iepazīties ar Vecrīgas panorāmu.

ENG: The city of Riga was founded in 1201 by Bishop Albert (Albert von Bukshevden). It got city rights in 1225. Old Riga is the oldest part of the city of Riga. In 1997 UNESCO included the historical center of Riga, including the Old Riga, in the World Heritage Site list, but in 2007, thanks to the panorama of the Old Riga, Riga acquired the European Heritage Label. Old Riga buildings are diverse, built in various epochs, but medieval cult buildings dominate in the Old Riga panorama. Of more than 500 buildings in Old Riga, the majority have a cultural monument status. These buildings represent all types of buildings and stylistic directions. With this cache I want you to learn about the panorama of the Old Riga and enjoy it.

Uzdevums:
1.Ierodies dotajās koordinātās.
2.Nofotografē Vecrīgas panorāmu vai kādu citu foršu objektu pēc savas izvēles no šīs vietas, lai šo fotogrāfiju vēlāk varētu pievienot savam ierakstam, reģistrējot slēpni kā atrastu. Fotogrāfija var saturēt zemāk minētos torņus.
3.No šīs vietas atrodi Vecrīgas panorāmas skatā visus zemāk minētos torņus (vari arī uzņemt fotogrāfiju ar pietiekami plašu skatu un to darīt mājās):
A Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca;
B Rīgas Doma baznīca;
C Rīgas pils Triju zvaigzņu tornis;
D Rīgas Rātsnama tornis;
E Rīgas Reformātu baznīca;
F Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca;
G Rīgas Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā baznīca;
H Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle;
I Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca;
J Rīgas Svētā Pētera baznīca;
K Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca (koncertzāle "Ave Sol").
4.Sakārto šos torņus tādā secībā, kādā tie ir redzami panorāmas skatā, no kreisās puses uz labo pusi. Katram tornim ir savs alfabēta burts. Sakārtojot torņus, ir jāiegūst 11 alfabēta burti attiecīgā secībā. Piemēram, KIHABDFEJCG.
5.Ievadi iegūtos alfabēta burtus Certitude pārbaudītājā (čekerī), iepriekš identificējoties tajā ar savu Geocaching lietotājvārdu, un tajā saņem apstiprinājumu par atbildes pareizību. Alternatīva iespēja – nosūti šī slēpņa autoram iegūtos alfabēta burtus, izmantojot ziņu centru, un sagaidi apstiprinājumu par atbildes pareizību.
6.Reģistrē slēpni kā atrastu, ierakstam pievienojot uzņemto fotogrāfiju, lai šī slēpņa autors varētu pārliecināties par to, ka vieta ir apmeklēta dabā. Ja fotogrāfija netiks pievienota, slēpņa autors par to sākotnēji draudzīgi pabrīdinās, bet pēc tam ierakstu dzēsīs. Tiesības prasīt fotogrāfiju ir paredzētas šeit (Acceptable logging tasks: Photo of your GPS device or a personal item at the location. Photos of geocacher at the location, as long as a face is not required in the photo.). Lūdzu savā ierakstā neminēt neko tādu, kas palīdzētu citiem saprast torņu secību no šīs vietas.

Ja ir radušās kādas problēmas, meklējot šo slēpni, mana kontaktinformācija ir pieejama manā profilā. Šī slēpņa autora ieskatā pirmā atradēja tituls (FTFs) būs tam slēpņotājam, kurš pirmais ievadīs pareizos alfabēta burtus Certitude pārbaudītājā (čekerī), iepriekš identificējoties tajā ar savu Geocaching lietotājvārdu, un tajā saņems apstiprinājumu par atbildes pareizību.

Virtuālā balva – 2017/2018
Šis virtuālais slēpnis ir daļa no virtuālajiem slēpņiem, kas ierobežotā skaitā tika izveidoti no 2017. gada 24. augusta līdz 2018. gada 24. augustam. Tikai 4000 slēpņu īpašnieki saņēma iespēju paslēpt virtuālo slēpni. Uzzini vairāk par virtuālajām balvām Geocaching blogā.

Task:
1.Arrive at the given coordinates.
2.Take a photo of Old Riga panorama or other nice object of your choice from this place, so that you can later add this photo to your log, when you log this cache as found. The photo may contain the following towers.
3.From here you must find all the below mentioned towers in the panoramic view of Old Riga (you can also take a photo with a sufficiently wide view and do it at home):
A Saint Savior's Anglican Church in Riga (Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca);
B Riga Cathedral (Rīgas Doma baznīca);
C Three Star Tower (Triju zvaigžņu tornis) of Riga Castle (Rīgas pils);
D Tower of Town Hall (Rātsnams);
E Reformation Church in Riga (Rīgas Reformātu baznīca);
F Our Lady of Sorrows Church in Riga (Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca);
G Saint John's Church in Riga (Rīgas Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā baznīca);
H Saint James Cathedral in Riga (Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle);
I Saint Mary Magdalene's Church in Riga (Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca);
J Saint Peter's Church in Riga (Rīgas Svētā Pētera baznīca);
K Saint Peter and Saint Paul Church in Riga (Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca) (concert hall "Ave Sol").
4.Arrange these towers in the order you see them in the panoramic view from the left to the right. Each tower has its own alphabet letter. When arranging the towers, you must get 11 alphabetical letters in the order. For example, KIHABDFEJCG.
5.Enter the alphabet letters in the Certitude checker, previously identified with your Geocaching username and receive confirmation. Alternatively, send alphabet letters to this cache owner using the message center and wait for confirmation.
6.When you log this cache as found, add photo you previously took to your log, so that the owner of this cache can make sure, that this place is visited. If photography will not be added, the owner of this cache will initially send friendly warning about it, but after some time the log will be deleted. The rights to request a photo is written here (Acceptable logging tasks: Photo of your GPS device or a personal item at the location. Photos of geocacher at the location, as long as a face is not required in the photo.). Please do not mention anything in your log, which would help others to understand the sequence of towers from this place.

If you have any problems searching for this cache, my contact information is available in my profile. In the owner of this cache opinion, the FTFs will be for the geocacher, who will first enter the correct alphabet letters in the Certitude checker, previously identified with his Geocaching username and received confirmation.

Information about the towers in English language is available here in this link. Maybe this information can help you, but it is not necessary for the task. Alert: You are about to download a file that contains additional information for this geocache. As the geocache owner, I ensure that this file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download this file at your own risk.

Virtual Reward – 2017/2018
This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.
You can validate your puzzle solution with certitude.


Informācija par torņiem:

A Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca

Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca ir Anglikāņu baznīcas dievnams, kas atrodas Anglikāņu ielā 2A. Baznīca bija paredzēta Rīgā dzīvojošajiem angļiem, kuri līdz tam apmeklēja Reformātu baznīcu. Baznīca ir celta no 1857. līdz 1859.gadam pēc arhitekta J. D.Felsko projekta bijušo Paula bastionu vietā neogotikas stilā no sarkanajiem ķieģeļiem, no kuriem lielākā daļa ar citiem celtniecības materiāliem (tai skaitā smilšakmeni) tika vesti no Anglijas. Daļu no iekārtas priekšmetiem baznīcai dāvināja Ārmistedu ģimene. Baznīcu iesvētīja 1859.gada 26.jūlijā. Šī ir vienīgā neogotikas stilā celtā baznīca Rīgā, kam torņa smailes pakājē ir arkbutāni. Padomju laikā tā ir tikusi izmantota kā skaņu ierakstu studija labās akustikas dēļ, 1972.gada tur atradies Rīgas Politehniskā institūta studentu klubs. Šajā baznīcā kā mācītājs ir bijis pretrunīgi vērtētais Juris Cālītis. Viņa vadībā draudze 1998.gadā pievienojās Anglikāņu Baznīcas Eiropas–Gibraltāra diecēzei.

B Rīgas Doma baznīca

Rīgas Doma baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams, arhibīskapa katedrāle Herdera laukumā 6, kurā pastāvīgi darbojas Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze. Rīgas Doma baznīcas pamatakmens ir likts svinīgā ceremonijā bīskapa Alberta vadībā 1211.gada 25.jūlijā. Tā ir lielākā viduslaiku baznīca Baltijā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Laika gaitā tā ir pārbūvēta un uzlabota. Padomju laikā no 1959. līdz 1962.gadam Doma baznīca tika pielāgota koncertzāles vajadzībām, tika demontēts altāris un ievietoti krēsli ar skatu uz ērģelēm. Ēkas dienvidu spārnā izvietoja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, visu ēku nododot muzeja pārziņā. Interesanti, ka daudzas reizes Doma baznīcu skalojuši arī Daugavas palu ūdeņi, bet divas reizes – 1709. un 1744.gadā ūdens baznīcā sasniedza cilvēka auguma līmeni.

C Rīgas pils Triju zvaigzņu tornis

Rīgas pils atrodas Pils laukumā 3 un tā ir viduslaiku pils, Latvijas Republikas valsts prezidenta rezidence Rīgā, Daugavas krastā. Rīgas pils ir celta 1330.gadā kā Livonijas ordeņa pils – mestra rezidence. Sākotnēji tā bija trīsstāvu cietokšņveida celtne ar iekšējo pagalmu un četriem torņiem. Pilsētnieki Rīgas pili ir neskaitāmas reizes postījuši un atjaunojuši. Padomju laikā pilī atradās Pionieru pils un dažādi muzeji, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā restaurēta. Pilī iekārtotas reprezentācijas telpas un valsts prezidenta apartamenti. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, viena no izcilākajām viduslaiku pilīm Latvijā. Mūsdienās pilij ir seši torņi – pils stūros ir Svētā Gara, Svina, Pipera, Ziemeļu tornis. Pēc viduslaikiem ir celti divi torņi — Erkera tornis un Triju zvaigžņu tornis. 1938.gada 7.jūlijā, kad notika pils pārbūve arhitekta Eižena Laubes vadībā, būvuzņēmējs Ludvigs Neiburgs uzsāka Triju zvaigžņu torņa būvēšanu. Pilnībā šī torņa būvēšanu pabeidza 1939.gadā.

D Rīgas Rātsnama tornis

Rīgas rātsnams atrodas Rātslaukumā 1, šajā ēkā atrodas Rīgas Dome, tās mērs un daļa pilsētas dienestu. Rātslaukums izveidojās no tirgus laukuma un līdz pat 19.gadsimtam bija pilsētas saimnieciskais un administratīvais centrs. Viena no rātslaukuma galvenajām celtnēm bija Rātsnams, kas bija trīsstāvu celtne ar torni un pulksteni tajā. Rātsnams šajā vietā atradās no 1334.gada. Būtisku rātsnama pārbūvi uzsāka 1576.gadā, bet pabeidza 1598.gadā. Šajā laikā pārbūvēja flīģeli, uzcēla staltu astoņstūru torni ar arkotu galeriju. Jauno torni greznoja Svētais Juris ar karogu rokā, stāvot uz kāda zvēra ar zivs asti. Rātsnama tornī bijis arī zvans, lai brīdinātu pilsētniekus, ja tāda vajadzība rastos. 1941.gada jūlijā rātsnams tika sagrauts vācu karaspēka uzbrukuma laikā. Izdegušo nama korpusu līdz galam nojauca 1954.gadā, un tā vietā uzcēla Rīgas Politehniskā institūta laboratoriju korpusu. Pēc 1991.gada Rīgas Politehniskā institūta laboratoriju korpusu nojauca, un tā vietā uzcēla modernizētu 16.gadsimta vidū būvētā Rātsnama kopiju.

E Rīgas Reformātu baznīca

Reformātu baznīca atrodas Mārstaļu ielā 10, pašlaik baznīcas ēka pieder Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, un tajā ir ticis iekārtots tās Jauniešu centrs. Reformātu baznīcas ēkā ir apvienota mūra ēka ar koka pārsegumu, augstu divslīpju jumtu pret Mārstaļu ielu pavērstu zelmini, ko vainago neliels tornītis ar kupolu un galeriju. Fasādi sadala uz augsta cokola izveidoti pilastri. Baznīcas smailē atrodas Rīta zvaigzne. Baznīca tika uzcelta no 1727.gada līdz 1733.gadam pēc būvmeistara K.Meinerta projekta. Draudzes locekļi un atbalstītāji galvenokārt bija vācu un holandiešu Reformātu ģimenes, kas dzīvoja Rīgā. Sākoties otrajam pasaules karam, Reformātu baznīcas ēka tika atdota Luterāņu baznīcai, daudzi tās locekļi devās uz Vāciju. Vēlāk atlikusī draudze apvienojās ar Luterāņu draudzi, kā arī ar Brāļu draudzi, kas bija izmantojusi šo ēku sapulcēm. Padomju laikā baznīca tika pieskaņota skaņu ierakstu studijas "Melodija" ražošanas telpu vajadzībām.

F Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas Katoļu Baznīcas dievnams Pils ielā 5 Vecrīgā. 1780.gadā Rīgu apmeklēja Svētās Romas impērijas imperators Jozefs II un, ieraudzījis katoļu kapelas niecīgos apmērus un nabadzīgo iekārtu, viņš apsolīja sarunā ar Krievijas imperatori Katrīnu II aizstāvēt un visādi atbalstīt katoļu nodomu celt jaunu mūra baznīcu Rīgā. Šāda atļauja drīz vien tika dota. Bez tam imperators kopā ar savu māti Mariju Terēzi ziedoja baznīcas būvei. Baznīcas celtniecība tika iesākta 1784.gadā un pabeigta 1785.gadā. Tas bija pirmais katoļu dievnams pēc reformācijas ienākšanas Livonijā, un tika veltīts Sāpju Dievmātes godam, kas simbolizēja apspiesto katoļticību Vidzemē.

G Rīgas Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā baznīca

Rīgas Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā baznīca ir vecākais Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dievnams Rīgā, kas latviešu draudzei pieder jau kopš 1582.gada un atrodas Jāņa ielā 7. Sākotnēji Jāņa baznīcas vietā 13.gadsimtā atradās Dominikāņu klostera kapela. Pēc vairākām pārbūvēm ap 1500.gadu ēkas viduslaiku daļa ieguva savu tagadējo veidolu – ar augstu gotisko pakāpjveida zelmini, divslīpju jumtu un nelielu tornīti. 1523.gadā Rīgas rāte dominikāņiem Jāņa baznīcu atņēma. Latviešu draudze Jāņa baznīcu savā īpašumā ieguva 1582.gadā. Ar Jāņa baznīcu ir saistīta leģenda – 15.gadsimtā divi dominikāņu klostera mūki ļoti vēlējušies tikt svēto godā, tāpēc viņus dzīvus iemūrēja baznīcas sienā. Kamēr abi klostera mūki bijuši dzīvi, rīdzinieki viņus barojuši pa īpaši šim nolūkam baznīcas sienā atstāto caurumu. Tomēr pēc mūku nāves pāvests viņus nepasludināja par svētajiem. Mūku mirstīgās atliekas vēl joprojām atrodas baznīcas sienā, un viņu piemiņai baznīcas ārsienā ir krustveida caurums.

H Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle

Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāle ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes draudzes katedrāle un arhibīskapa rezidence, kas atrodas Vecrīgā, Jēkaba ielā 9. Tā ir Rīgas kultūrvēsturiskajai videi nozīmīga celtne gan kā arhitektūras piemineklis, gan vieta, kur saglabāti arī daudzi Latvijas sakrālās mākslas kontekstā nozīmīgi mākslas pieminekļi. Svētā Jēkaba baznīca rakstītos avotos pirmo reizi minēta 1226.gadā. Tā sākta būvēt agrās gotikas formās (raksturīga pārejas posmam no romānikas uz gotiku) ap 1225.gadu un pabeigta ap 1300.gadu (torņa divi augšējie stāvi un smailes uzcelti ne agrāk par 15.gadsimta beigām). Baznīcas ēka kā nesadalīta vienība turpmāk skaitījās Rīgas arhibīskapa tiešais īpašums. Sākotnēji tā ir bijusi priekšpilsētas baznīca un šajā dievnamā patvērumu un garīgo aprūpi guva ceļinieki, kuri nebija paguvuši iekļūt pilsētā pirms vārtu slēgšanas. No 1523. līdz 1582.gadam Svētā Jēkaba baznīca bija pirmais latviešu luterāņu draudzes dievnams Rīgā (pirmais mācītājs bija Nikolajs Ramms) – šajā laika posmā sprediķi tika teikti "vietējā nevācu valodā".

I Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca un klosteris ir Romas Katoļu Baznīcas dievnams Klostera ielā 2, Vecrīgā. Pirmā Svētās Marijas Magdalēnas koka baznīca celta ap 1260.gadu Rīgas arhibīskapa Alberta II valdīšanas laikā kā cisterciešu sieviešu ordeņa klosterbaznīcas kapela. Klostera priekšniece Magdalēna, Turaidas lībiešu valdnieka Kaupo mazmeita ziedoja līdzekļus mūra baznīcas ēkas celšanai, tāpēc arī tā tika nosaukta viņas svētās aizbildnes – svētās Magdalēnas vārdā. Pats klosteris bija atdalīts ar apkārtmūri un sniedzās līdz pat pilsētas nocietinājumu sienai, pie kuras vēl šodien redzams Jaunavu (senāk arī Klostera) tornis. Baznīca bija celta cisterciešu stilā, vienkāršā iekšējā un ārējā veidojumā (bez krāsainām logu vitrāžām, bez skulptūrām, lai netraucētu iekšējo sakopojumu u.tml.). Arī tornis bija viens, neliels, ar vienu nelielu zvanu (Svētā Jēkaba katedrāles pusē). Sākotnējā ēka bijusi īsāka un šaurāka, bez prezbitērija un priekštelpas. Laika gaitā baznīcas ēka tika pārbūvētā, līdz ieguva līdzšinējo izskatu.

J Rīgas Svētā Pētera baznīca

Rīgas Svētā Pētera baznīca ir augstākā Rīgas baznīca, kā arī ievērojams gotikas stila 13.gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas Vecrīgā, Reformācijas laukumā 1. Pirmo reizi Pētera baznīca rakstos minēta 1209.gada līgumā starp bīskapu Albertu un Jersikas ķēniņu Visvaldi, tā uzcelta kā tirgotāju dievnams un sanāksmju vieta. 14.gadsimtā baznīcas tornī iekārto pirmo publisko pulksteni Rīgā. No 13.gadsimta ir saglabājušās tagadējās ēkas sānu jomu ārsienas un daži pīlāri interjerā. Līdz 1524.gadam tas bija Romas Katoļu baznīcas dievnams, no 1526. līdz 1940.gadam tas bija Rīgas luterāņu Svētā Pētera vācu draudzes dievnams, bet kopš 1991.gada Pētera baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Rīgas Svētā Pētera draudzes luterāņu dievnams.

K Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca (koncertzāle "Ave Sol")

Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca bija Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnams Rīgā, Latvijā. Atradās Citadeles ielā 7. Mūsdienās te atrodas koncertzāle "Ave Sol". Tā ir celta laikā no 1781. līdz 1785.gadam citadeles cietoksnī kā Krievijas impērijas garnizona baznīca, mūsdienās tā ir vecākā saglabājusies pareizticīgo baznīca Rīgā. Šī ir klasiskā grieķu krusta centrālbūve, virs draudzes telpas ir augsts kupols, ir frontāla zvanu torņa piebūve no četriem stāviem. Līdz 1940.gadam te darbojās Rīgas igauņu pareizticīgo draudze, pēc tam padomju laikā te bija munīcijas noliktava, pēc tam ēka tika pamesta. No 1980. līdz 1987.gadam notika ēkas restaurācija un rekonstrukcija, ko vadīja arhitekts M. E.Meņģele. Izveidotā koncertzāle tika pārsaukta pašreizējā nosaukumā. Zālē un balkonā ir vairāk kā 300 vietu. Skatuve tikusi ierīkota bijušā altāra vietā. 2005.gadā Latvijas Pareizticīgā baznīca pieprasīja atdot tai baznīcu, tomēr nākamajā gadā tika izlemts atstāt to Rīgas domes īpašumā.

Additional Hints (No hints available.)