Skip to content

Židovský hřbitov Loštice Virtual Cache

Hidden : 05/20/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


První zmínky o židovském osídlení v Lošticích pocházejí z roku 1544. Komunita se postupně rozrůstala až na téměř 500 obyvatel židovského vyznání v roce 1848 a tvořili tak 17 % loštické populace.

Židovské hřbitovy byly zpravidla zřizovány (z rozhodnutí vrchnosti a na žádost měšťanů) na místa neúrodná, či jinak neupotřebitelná, co nejdále od zastavěné plochy, aby pohřebiště nebránilo případnému jejímu růstu; někdy v tom byla i jistá škodolibost. Židovský hřbitov v Lošticích byl na současném místě založen již r. 1554. Na rozloze 6500 m² se nachází cca 650 kamenných náhrobků, mezi nimi četné doklady kvalitní barokní a pozdně barokní tvorby. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století. Starší náhrobky (stély) sestávají z jednoho kamene a jsou zhotoveny z (maletínského) pískovce, jeví se jako prosté a obsahují delší hebrejské texty i reliéfy s převážně náboženskými symboly. Texty se zaměřují na život a zásluhy zemřelých. Písmena bývala barevně zvýrazňována a obnovována písmomalířem. Část nápisů je česky, nicméně většina je v němčině a hebrejštině. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Nízká ohradní zeď je zcela rozpadlá a obřadní síň zanikla. Budova před vstupní brankou byla dříve využívána jako márnice a také v ní bydlel hrobník. V letech 2009 – 2010 byl hřbitov částečně rekonstruován, od té doby je v péči Federace židovských obcí v České republice.

Pokud vás zajímá, co se na hebrejských náhrobcích píše, můžete se podívat na následující stránky občanského sdružení­ Respekt a tolerance zabývající se dokumentací­ historie a kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově.
http://www.respectandtolerance.com/zidovsky-hrbitov-v-losticich.html

Židovský hřbitov je považován za posvátné místo, pro které platí řada ustanovení a pravidel. Muži vstupují na hřbitov s pokrývkou hlavy. Platí zde mj. zákaz jídla, pití i vodění psů. Na hroby se nepokládají květiny, ale na náhrobky se dávají jen malé kamínky, jako vzpomínka a patrně také jako připomínka dávných pohřebních zvyklostí ve Svaté zemi.


Ke keši samotné
Na souřadnicích kteréhokoli z waypointů pořiďte fotku sebe popř. své GPS společně s daným geoobjektem. Foto přiložte k logu. Logy bez fotky nebudou uznány.

Čtyři uvedené waypointy vám ukážou nejzajímavější místa tohoto hřbitova.
První waypoint ukazuje jeden z nejstarších hrobů z r. 1737, kde odpočívá rebbereb Jehuda Lejb.
Druhý waypoint označuje hrob J. Schimerla z r. 1942, tedy naopak hrob nejmladší. Za zmínku stojí, že bydlel v domě na náměstí, kde je dnes kavárna lišky Bystroušky.
Třetí waypoint vás přivede na místo, kde odpočívá loštický rabín Aaron Moses Neuda (1761–1835). Hrob je opatřen tumbou (tumba = kamenný náhrobek, obdoba sarkofágu), která je považována za vzácnou a na tomto hřbitově je jediná.
Čtvrtým wypointem je označen hrob M. Bermanna, který je opatřen náhrobkem z litiny - rovněž jediný a dost unikátní artefakt.

Protože je zde signál dost nepřesný a mnoho náhrobků leží v těsné blízkosti, využijte i přiložené fotohinty jednotlivých geoobjektů.

Nezapomínejte, že se nacházíte na pietním místě, takže se prosím podle toho chovejte. Nevstupujte na hřbitov se psy.


Za poskytnutí cenných informací bychom chtěli poděkovat panu Luďku Štiplovi.

Additional Hints (No hints available.)