Skip to content

MMM Virtual Cache

Hidden : 08/17/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtual Reward - 2017/2018

Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. Viac o Virtual Rewards sa dočítaš na Geocaching Blog.SK: Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach alebo Košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete po Bostonskom a Yonkerskom maratóne. Maratón po prvýkrát bežalo 8 nadšencov v roku 1924. Bežalo sa z Turne do Košíc a jeho víťazom sa stal 25-ročný košičan Karol Halla s časom 3:01:35.

EN: Košice peace marathon is the oldest marathon in Europe and the third-oldest in the world right after Boston and Yonker marathon. The first marathon was ran by 8 enthusiasts in 1924. The run was led from Turňa to Košice and its winner was 25 year old Karol Halla from Košice with time 3:01:35.
SK: Od tejto udalosti sa maratón štartuje každoročne v prvú októbrovú nedeľu o 9:00 hod na Hlavnej ulici. Trať prechádza aj historickou časťou mesta, kde sa nachádza aj socha maratónca – Pamätník maratónu mieru. Tento pamätník bol odhalený v roku 1959. Autorom tejto bronzovej sochy je akademický sochár Arpád Račko. Na pamätníku môžete nájsť aj text NENIKHKAMEN (Zvíťazili sme), čo bol podľa legendy výkrik aténskeho bežca.

EN: From this event, marathon starts every year on first sunday in October on Hlavná street at 9 a.m. The route also leads through the historic part of city, where is statue of marathon runner - Memorial of peace marathon. This memorial was unveiled in 1959. The author of this bronze statue is academic painter Arpád Račko. You can also find word NENIKHKAMEN (We won) on that statue. It is shout of athen runner by the legend.


SK: Vaša úloha:

Pre uznanie logu je povinná fotografia VÁS v póze maratónskeho bežca spoločne s pamätníkom. Logovať "Found it" môžte ihneď s priloženou fotografiou a poteší aj pár viet o vašich zážitkoch z maratónu.
Log "Found it" BEZ fotografie v póze maratónca bude automaticky vymazaný!

Fotografia môže vyzerať aj takto.

EN: Your task:

For recognition of the log is necessery to post the photo of YOU in the pose of the marathon runner next to the statue. You can log "Found it" with photo immediately and also you can write few senteces about your experiences from marathon too.
Log "Found it" WITHOUT the pose of marathoner will be automatically deleted!

Your photo can also looks like this.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

sbgb i cómr znengóafxrub oržpn / cubgb va cbfr bs znenguba ehaare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)