Skip to content

Kasna Parnas Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kašna Parnas

Kašna Parnas je barokní kašna uprostřed Zelného trhu od Johana Bernharda Fischera z Erlachu z let 1690-1696. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.


Historie

Na Zelném trhu byly kašny již dříve. Doložena je renesanční kašna z roku 1597 ve tvaru orla a objevuje se na obrazech z poloviny 18. století. Pozůstatky starší kruhové kašny zde byly nalezeny při rekonstrukci náměstí v roce 2014. Brněnský magistrát se v srpnu roku 1690 rozhodl nahradit dosavadní nevyhovující kašnu na tehdejším Horním náměstí za kašnu novou. Tu navrhl vídeňský architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Podle historika Pavla Suchánka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se dochovaly dva jeho původní návrhy, které jsou uloženy ve vídeňské galerii Albertina a v Záhřebu. Vzorem mu byla římská fontána čtyř řek jeho učitele Berniniho. Od těchto dvou návrhů se výsledný projekt odlišuje zvýrazněním trojbokého skalního útesu, který měl být původně nižší, a dominantní měla být spíše sochařská výzdoba. Představitelé Brna si však tehdy prosadili nynější podobu. Stavbu organizoval především brněnský radní Johann Ignaz Dechau. Johann Fischer byl zaneprázdněn i jinými zakázkami a roku 1694 nakonec pro samotné vyhotovení kašny navrhl vídeňského sochaře Tobiáše Krackera (1658–1736). Autoři sochařské výzdoby nejsou přesně známi. Dobové záznamy se zmiňují o italském sochaři. Počátků stavby se účastnil kameník Wolfgang Steinböck z Eggenburgu (1650–1708). Byla také uzavřena smlouva s kameníkem Bernardem Högerem a sochařem Antoninem Rigouna nespecifikované vedlejší práce. Samotná nádrž s půdorysem šesticípé hvězdy byla pravděpodobně koncem 19. století kompletně nahrazena. Později byly nahrazeny i tři kamenné chrliče v podobě delfínů za chrliče litinové.

Podle historika umění Tomáše Jeřábka z Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vznikl název Parnas omylem. Kašnu tak začali nazývat studenti brněnské jezuitské koleje. Krátce po dokončení kašny považovali ženské sochy za múzy, které sídlily v řeckém pohoří Parnas. Kašna byla vždy předmětem zájmu vandalů. První písemně zaznamenaná krádež se popisuje ve zprávě z roku 1808. Žezla, která postavy drží v rukou, byla původně pozlacena a později vyměněna za měděná. V současné době jsou z imitace kamene.


Popis kašny

Uprostřed kašny je vysoká vápencová skála, v jejímž středu je malá jeskyně otevřená do tří stran. Uvnitř je socha Hérakla. Je oděn v kůži nemejského lva, v levé ruce drží nad hlavou kyj a v pravé ruce na řetězu trojhlavého psa Kerbera, strážce vchodu do podsvětí. Na vrcholu skály stojí alegorie Evropy, která symbolizuje Svatou říši římskou. V pravé ruce drží žezlo a triumfálně stojí nad přemoženým drakem. Pod vrcholem jsou dvě kamenné desky s latinskými nápisy s chronogramy, připomínající rok výstavby a renovace.

Po stranách skály jsou alegorické sochy tří sedících žen, symbolizující tři starověké říše. Všechny tři drží v levé ruce žezlo. Na severovýchodě je socha Řecká opírající se o toulec se šípy a s korunou u levé nohy, pod níž je okřídlený drak. Na severozápadní straně je socha Babylonie s korunou u pravé nohy a pod ní je okřídlený lev. V jihozápadní části sedí postava Persie s rohem hojnosti, korunou u levé nohy a pod ní ze skály vylézá medvěd. Sochy jsou obráceny směrem k městské radnici. Na skále jsou pak na několika místech drobné rostlinné motivy, dráčci a drobní živočichové. Kolem kašny je 15 kamenných sloupků propojených řetězy a umožňují přístup ke kašně ze tří stran.

Pod kašnou se nachází jižní a západní štola, obě vystavěné z cihel. Západní štolou byla přiváděna voda z vodojemu na Petrově, kam byla čerpána voda ze Svratky přes dnešní Denisovy sady. Západní štola je vedena ulicí Starobrněnskou a Peroutkovou kolem sloupu Nejsvětější Trojice pod dno kašny. Jižní štola odváděla odpadní vodu směrem k Divadlu Reduta a byla napojena na odpadní stoku. V roce 2002 byly obě štoly vyčištěny.


Zdroj: wikipedie


Pro uznání logu pošlete fotografii sebe nebo GPS s ještěrkou, kterou najdete kousek od kašny u Moravského zemského muzea na zemi.

In order to recognize the logo, send a photo of yourself or a GPS with a lizard, which is located a short distance from the fountain at the Moravian Museum on Earth.
  Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)