Skip to content

<

HM no 61 - TEMNA STRANA

A cache by H.V.0 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


HM no 61 - TEMNA STRANA

Zločinci byli stínáni, věšeni, čtvrceni a jejich ostatky vystavovány na obdiv a k odrazení ostatního lidu. Připomínkou těchto krutých časů zůstávají popraviště. Pro vykonání popravy, která měla často až rituální průběh, byla vybrána vhodná místa na vrších a holinách za městy, která měla takzvané hrdelní právo. Někdy se na takových místech vztyčila dřevěná lešení a podesty, které však nahlodal zub času a do dnešních dnů se nedochovaly. Na popravišti tak bylo možné popravit až tři zločince zaráz. Mrtvoly následně zůstávaly viset napospas ptákům a počasí a každý tak mohl z dálky vidět, jaký osud ho čeká, když zkříží cestu zákonu. Provazy z šibenice ty platily za mocné talismany přinášející štěstí a nacházely využití v řadě alchymistických kejklí. Samo katovské řemeslo obestírala řada pověr a tajemství. Zdaleka ne každé město přitom disponovalo vlastním popravčím. Jeden profesionál katovského řemesla byl k dispozici často několika sídlům v kraji a někdy za prací cestoval i slušnou dálku. Den před popravou navštívil kat odsouzeného. K tomuto dávnému zvyku často patřilo i předání finanční hotovosti popravčímu, která měla zajistit, že poprava proběhne rychle a bez utrpení.
Dům čp. 110 tento dnes dvoupatrový zcela novodobě přestavěný nárožní obytný dům s přestavěným domovním podloubím, ležící proti zámku na začátku Horního podloubí, měl po celá staletí, až do druhé přestavby domu a domovního podloubí za okupace, umístěn u pilíře prvního oblouku domovního loubí velký černý kvádr pranýřového kamene, složený dnes za betonovým pilířem tohoto domu. Kamenný kvádr je posledním hmotným svědkem hrdelního práva města Hranic, doloženým od konce 15. století a vykonávaným městem až do poloviny 18. století. Tímto domem Horního podloubí začínaly po vstupu do města někdejší Horní městskou branou právovárečné domy hranických měšťanů. Dnešní domy v ulici podél budovy zámku až ke zbořené městské bráně byly přestavěny a postaveny až koncem 18. a počátkem 19. století z objektů, patřících dříve zámku. Proto také u tohoto posledního velkoměšťanského domu Horního podloubí u černého kamenného kvádru zastavovaly před východem z města všechny (242) po­­pravní průvody se zločincem, který byl odsouzen městským hrdelním právem k tres­tu smrti oběšením na městské šibenici, stojící za městem u Bělotínské silnice. Po přečteném ortelu smrti městským rychtářem nad delikventem, připoutaným k tzv. sloupu spravedlnosti – pranýři, stojícím uprostřed náměstí, vystoupil městský šerha (biřic) na kamenné stupně pranýře a provolal před shromážděnými měšťany třikráte vinu a trest odsouzeného. Potom za stálého vyzvánění malým zvonem, tzv. šerháčkem, na věži radnice, se průvod odebral ulicí na malé náměstí před zámkem, kde byl odsouzenec opět vystaven na odiv vrchnosti a obyvatelům zámku i měšťanům na černém kamenném kvádru u pilíře prvního oblouku domovního podloubí, a šerhou opět třikrát provolána vina a trest provinilce. Podle svědectví Gallašova otce, zapsaného počátkem 19. století J. H. A. Gallašem, bylo nad pranýřovým balvanem upevněno ve zdi pilíře hrdelní pouto, za něž byli katovými pomocníky připoutáváni vrahové, odsouzení pro větší odstrašení a účin diváků k mučení štípáním ohnivými kleštěmi na prsou. Třetí zastavení průvodu s trojím provoláním viny a trestu šerhou bylo provedeno na předměstí, před Horní bránou městskou na podobném černém pranýřovém kvádru před shromážděnými předměšťany a vesničany.

Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:
Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS) s černým pranýřovým kvádrem .
Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.

Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.