Skip to content

CITO: Obnova sadu pod Hradiskem II Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 23 September 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijďte pomoci s obnovou starého ovocného sadu, na krásném místě pod kopcem Hradisko. Nástroje a oběd zajištěn!


Místo

Krajině v okolí Rožnova už od pradávna dominuje kopec Hradisko, na kterém nechal Vok z Kravař v druhé polovině 14. století postavit strážní hrad Rožnov jako opěrný bod pro obranu hranice mezi Českým a Uherským královstvím. Kopec je dnes významným turistickým cílem a to nejen díky zřícenině hradu a pěkným výhledům, ale také díky stále živému dvoru Hradisko, jehož část je jednou z nejstarších staveb v katastru města.

Málokdo však ví, že pod kopcem je také poměrně rozsáhlý, dnes již volně přístupný sad, který je ovšem po dlouhé době (přibližně 30 let) velmi zanedbaný. Nadšenci ze spolku Zdravý Rožnov se rozhodli, že tento sad obnoví, budou jej udržovat a otevřou jej jako veřejně přístupný sad. Za tímto účelem organizují pravidelné sobotní akce, na kterých dobrovolníci postupně vracejí sadu důstojnou a pro návštěvníky lákavou podobu. Pozemek je ve vlastnictví Lesů ČR, které s těmito zásahy souhlasí a projekt podporují.

Samotný sad je plocha o rozměrech 80 × 60 m (0,48 ha) orientovaná delší stranou k SSV, na severovýchodním svahu kopce Hradisko. V sousedství je vodárna, ke které vede panelová cesta, po které lze na místo snadno dovézt potřebný materiál. Stromy jsou vysazené v šesti podélných řadách po pěti metrech střídavě jabloně a švestky. Původně jich bylo 90, nicméně dnes jich stojí pouze 81 z nichž přinejmenším 4 jsou mrtvé.

Během loňského podzimu se nám podařilo odstranit z obvodu sadu drtivou většinu původního oplocení, čímž jsme si uvolnili prostor pro postupné čištění obvodu a plochy sadu od náletových dřevin. Řada těchto náletových dřevin přitom zasahovala na sousední pozemky a znesnadňovala jejich obdělávání. Po několika pracovních dnech dnes již desítek dobrovolníků se podařilo od náletů vyčistit dvě třetiny celkové plochy sadu. Z části vytěžené biomasy (větví) vzniká po obvodu sadu proplétaný plot, část bude ponechána na místě v podobě dřevní štěpky.

Jakmile bude sad vyčištěn od náletů, začne se s prořezem starých stromů tak, aby měly opět perspektivu dalších let a chybějící stromy se doplní novou výsadbou. Stromy, které jsou mrtvé budou ponechány a pouze upraveny tak aby neohrožovaly okolí pádem větví. Čas a brouci s se o ně postarají.

Event

Event začne v sobotu 23. září od 10.00 hodin přímo na souřadnicích eventu a bude probíhat až do 17.00. Přijít pomoci s obnovou sadu můžete kdykoliv během této doby. Potřebné nástroje i ochranné pomůcky budou na místě, nicméně, pokud máte vlastní oblíbené nástroje, či ochranné pomůcky (platí především pro pracovní brýle!) klidně si je vezměte s sebou.

Zabývat se budeme především stavbou oplocení z biomasy, což kromě výroby kůlů a jejich zatloukání do země po obvodu sadu, znamená také poměrně velké množství manipulace s připravenými větvemi, které budeme mezi tyto kůly vplétat, proto si pokud můžete vezměte ochranné brýle!

Někdy kolem 13. hodiny bude i oběd uvařený v kotlíku nad ohněm a po té bude až do večera možné opéct si špekáček. Komu by to nestačilo, najde kousek pod kopcem také hospodu ve které se vaří. Samozřejmostí je i káva, čaj, pivo, birel a voda (a možná i kapka něčeho ostřejšího).

Přijít aspoň na chvíli pomoci s obnovou sadu může být i pěkná záminka k odlovu několika okolních keší, ať již je to keš věnovaná Hradisku, nebo nedaleké jízdárně na Bučiskách, nebo se odhodláte vydat na Rožnovskou rozhledu.

Svá vozidla prosím nechávejte na doporučeném parkování (viz waypointy). Pokud byste si chtěli dovézt vlastní nářadí, je možné si jej přivézt až prakticky na místo, ale po vyložení prosím auto odstavte na parkovišti pod kopcem. CWG bude jen velmi omezené množství. Zároveň se můžete těšit na suvenýr, který za účast na CITO eventu v ten den získáte!

Na všechny, kdož se budou chtít připojit k našemu snažení se těší theo1024!

Additional Hints (No hints available.)