Skip to content

Gravfeltet på By Traditional Geocache

Hidden : 09/11/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gravfeltet på By, eller Byhagan, ved Ådalsbruk i Løten er innlandets største gravfelt og består av over 160 registrerte graver. Gravene er tidfestet fra ca 0 og fram til ca år 1000. Flertallet av gravene er synlige som runde eller avlange jord- eller steinrøyser, men det finnes også graver skjult under flatmark. I årene 1879-1881, før kulturminneloven, ble nærmere 100 av gravene undersøkt av antikvar Nicolay Nicolaysen. Flere av gravrøysene bærer fremdeles preg av denne utgravingen. Han kunne da avdekke flere gjenstandsfunn, som f.eks sverd, økser, skjoldbuler, draktsmykker og forskjellige redskaper m.m. Det ble ikke tatt vare på noe beinmateriale fra disse gravene, slik at vi i dag ikke kan si noe om det var menn, kvinner, unge eller voksne som lå i gravene. Gjenstandene befinner seg nå i Kulturhistorisk museum ved universitet i Oslo. Ved låvebrua på By er det satt opp en infotavle med bla a. et kart hvor alle gravene er inntegnet. Mellom cachen og denne infotavla er en av røysene synlige fra vegen, og denne røysa har tydelige spor etter Nicolaysens utgraving.

Navnet By betyr "gård", og gården By er regnet for å være den første gården som ble ryddet i bygda. Det er ikke kjent hvor denne urgården har hatt tunet sitt, men det må antas at det må ha vært i nærheten av dagens By og med tilknytning til gravfeltet. Man kan da anta at den ble ryddet omkring Kristi fødsel.

Cachen er ikke plassert i nærheten av noen av røysene, da gravrøyser går inn under Kulturminneloven og er fredet ved lov.

Kilde: Lautin, Lokalhistorisk årbok for Løten, Løten Kommune, Hedmark Fylkeskommune.

Additional Hints (Decrypt)

Uratre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)