Skip to Content

<

MiS Radbandsstenen

A cache by retlavlax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/26/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Historia

Mitt på begravningsplatsen i Oravais finns en sten som kallas Radbandsstenen. Stenen har fått sitt namn av att folk innan det fanns någon kyrka på orten skall ha samlats vid stenen och hållit gudstjänst. Enligt vissa källor skall detta vara den äldsta gudstjänstplatsen i Österbotten. Under katolska tiden kom man enligt traditionen seglande dit från många håll och höll gudstjänst kring stenen. När man förde pärlorna längs radbandet kunde man läsa:

Två nystan gröna,
Gud vill vi tjäna.
Två till hand
och två till fot,
och två till varje ledamot.

Senare under den katolska tiden skall man i Oravais kapell ha dyrkat skyddshelgonet S:t Mårten. En avbild av helgonet stod i kapellet. Varje år efter att man på våren hade sått åkrarna i närheten av kapellet, togs avbilden ut ur kapellet och den bars högtidligt under bön och sång omkring åkrarna. Detta gjorde man för att få en gynnsam väderlek och rik skörd.

(Källa: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Cacheinstruktioner

Vid startpunkten står du utanför stenmuren som omgärdar begravningsplatsen, för att hitta cachen behöver du inte gå innanför muren. Går du fram till grinden så ser du radbandsstenen cirka 50 meter innanför grinden i nordostlig riktning

Om du tittar närmare på grindens utsmyckning kommer du att upptäcka tre siffror (ABC), kom ihåg dem.

Följ nu muren mot norr, om en stund kommer du fram till en plats där muren svänger lite mot höger. Fortsätt att följa muren ända tills du ser ett rött hus framför dig. Fortsätt i samma riktning förbi huset ända tills du kommer till ett stort träd med en skylt fäst på sin stam. Gå tillbaka cirka 7 meter och gå därefter cirka 5 meter mot väster. Här under en sten bör du hitta en låda som innehåller något intressant.

 • Röd = R
 • Grön = G
 • Rosa = P
 • Gul = Y

Cachen hittas på följande plats:
N 63° 18.(R+A)(P-B)(A-C)
E 022° 22.(B-Y)(Y+G)(B-R)

I cachen finns en loggbok och en stämpel. Stämpeln hör till cachen och är inget bytesföremål. Ta med egen stämpelfärg om du tänkt stämpla.

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–mars 2018.

”Medeltid i samtid” lyfter fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt*, synliggör den och arbetar med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen är att öka medvetenheten om den äldre historien och om hur den kan användas som resurs i dag.

* = vissa geocacher är gjorda kring händelser som skedde i skiftet mellan 1600 och 1700 talet.

Historia

Keskellä Oravaisten hautausmaata seisoo kivi, jota kutsutaan Rukousnauhakiveksi. Kivi on perimätiedon mukaan saanut nimensä siitä, että paikalliset asukkaat olisivat kokoontuneet sen ääreen jumalanpalvelusta pitämään ennen kirkon rakentamista. Joidenkin lähteiden mukaan tämä olisi vanhin jumalanpalveluspaikka Pohjanmaalla. Katolisena aikana purjehdittiin paikan läheisyyteen monesta ilmansuunnasta ja kiven ääressä pidettiin jumalanpalvelus. Kun rukousnauhan helmet siirrettiin, luettiin samalla seuraavanlainen runo ruotsiksi:

Två nystan gröna,
Gud vill vi tjäna.
Två till hand
och två till fot,
och två till varje ledamot.

Kerrotaan, että katolisen ajan lopulla Oravaisten kappelissa palvottiin Pyhää Marttia, ja kappelissa olikin pyhimyksen kuva. Joka kevät, kun pellot oli kylvetty kappelin läheisyydessä, pyhimyksen kuva vietiin ulos. Sitä kannettiin laulun ja rukouksen säestyksellä arvokkaasti peltojen ympäri, jotta säästä tulisi suotuisa ja sadosta runsas.

(Lähde: Finlands svenska folkdiktning II, sägner. 1. Kulturhistoriska sägner. 1928).

Geokätkön ohjeet

Lähtöpisteessä seisot hautausmaata ympäröivän kivimuurin ulkopuolella. Löytääksesi kätkön sinun ei tarvitse mennä muurin sisäpuolelle. Kun menet portille, näet rukousnauhakiven n. 50 metrin päässä portista koilliseen. Kun katselet porttia tarkemmin, huomaat, että siinä on kolme numeroa? (ABC). Merkitse nämä muistiin.

Seuraa nyt muuria pohjoiseen. Hetken päästä saavut paikalle, jossa muuri kaartuu hieman oikealle. Seuraa muuria edelleen kunnes näet punaisen talon edessäsi. Jatka talon ohi kunnes saavut ison puun luokse. Puun rungossa on kyltti. Kävele taaksepäin n. 7 metriä ja sen jälkeen n. 5 metriä länteen. Tässä sinun pitäisi löytää laatikko, joka sisältää jotain mielenkiintoista.

 • Punainen = R
 • Vihreä = G
 • Roosa = P
 • Keltainen = Y

Kätkön sijainti on seuraava:
N 63° 18.(R+A)(P-B)(A-C)
E 022° 22.(B-Y)(Y+G)(B-R)

Kätkössä on lokikirja ja leimasin. Leimasin kuuluu kätköön eikä ole mikään vaihtoesine. Ota mukaan oma leimasinväri jos aiot leimata.

Medeltid i samtid

Leader-hanke ”Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia” toteutetaan 14 kaksikielisessä pohjalaiskunnassa huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2018.

”Medeltid i samtid” (= ”Keskiaika nykyajassa”) nostaa esille Pohjanmaan varhaishistorian 1300 -luvulta 1600 -luvun puoleenväliin* ja kehittää uusia menetelmiä keskiajan tuntemuksen siirtämiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen varhaishistoriasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää voimavarana nykypäivän hankkeissa.

*Muutamat geokätköt liittyvät 1600- ja 1700 -lukujen vaihteen tapahtumiin.

History

Right in the middle of the Oravais cemetery, there is a boulder called the Rosary Stone. It is told that, before a church was built, people used to gather by the boulder to worship. Some sources claim this to be the oldest place of worship in the entire region of Ostrobothnia. During the Catholic era, people came by boat from far away to worship by the Rosary Stone. Moving the beads along the rosary, one could read the following (in Swedish):

Två nystan gröna,
Gud vill vi tjäna.
Två till hand
och två till fot,
och två till varje ledamot.

Later during the Catholic era, the patron saint St. Martin is believed to have been worshipped at the Oravais chapel. A representation of the saint stood in the chapel. Every year, after spring sowing, the representation, under song and prayer, was carried out of the chapel, into the fields. The purpose of that ceremony was to ensure good weather and a rich crop.

(Source: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Geocache instructions

At the starting location, go stand by the stone wall surrounding the cemetery, on the outside. You do not need to enter the cemetery to find the cache. When you walk up to the cemetery gate, you will see the Rosary Stone in the northeast, some 50 meters from the gate.

The gate ornament contains three numbers (ABC). Memorize these numbers!

Now follow the stone wall due north. After a while, you will reach a spot where the wall takes a slight turn to the right. Continue following the wall until you see a red house in front of you. Continue past the house, in the same direction, until you reach a big tree with a sign posted on its trunk. Go back some seven meters, then walk some five meters due west. There, under a rock, you should be able to find something of interest.

 • Red = R
 • Green = G
 • Pink = P
 • Yellow = Y

The geocache can be found at the following location:
N 63° 18.(R+A)(P-B)(A-C)
E 022° 22.(B-Y)(Y+G)(B-R)

In the cache, there is a logbook and a stamp. The stamp is part of the cache – do not remove it. Bring your own ink, if you wish to use the stamp.

The Middle Ages – In Our Time

“Medeltid i samtid” (in English, freely translated: The Middle Ages – In Our Time) was an EU financed LEADER project carried out between April 2016 and March 2018 in fourteen municipalities along the Ostrobothnian coast.

The aim of the project was to raise public awareness about the Medieval Era in the region, i.e. the period reaching from the 14th century to the middle of the 17th century, and introduce new methods of using medieval history as a resource for cultural projects and educational purposes today.

(Please note: Some of the geocaches in this series evolve around incidents or episodes from the 17th or 18th century.)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

91 Logged Visits

Found it 87     Write note 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.