Skip to Content

<

MiS Lappfjärden

A cache by retlavlax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/16/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Historia

Tidigare kallades en åker i närheten av Pedersöre kyrka för Lappnäs. Det berättas att Lappajärvibor på denna åker hade sina kyrkstugor eller tält som de använde vid kyrkobesök. På åkern påstås de även ha odlat rovor som vägkost åt sig själva och havre till sina hästar. Åkern har med andra ord fått sitt namn efter Lappajärviborna. Nedanför åkern fanns en låglänt kuststräcka som kallades Lappfjärden.

Landhöjningen genom århundradena och den växande staden har gjort att varken åkern eller fjärden finns kvar, men namnet Lappfjärden lever ännu kvar i Jakobstad.

(Källa: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Cacheinstruktioner

För att hitta denna geocache behöver du besöka fyra olika platser.

Vid startpunkten bredvid Pedersöre ståtliga kyrka finns en röd förrådsbyggnad. Hur många dörrar finns det på den röda byggnadens långsidor? = A

När du står framför kyrkan ser du tre årtal högt upp på fasaden, det översta årtalet = B

Nära en gång- och cykelbro över Lappfjärdsdiket finns det en stolpe med C antal skyltar likt den på exempelbilden.

Mitt i stadsdelen Lappfjärden finns ett daghem. Bredvid daghemmets parkeringsplats finns en byggnad med många skyltar. Hur många fönster har byggnaden mot parkeringen? = D

Z=25+(C*D)+(A-1)
X=(23*D)+C
Y=((B+A)*(D-C))+193

Cachen hittas på följande plats:
N 63° ZZ.XXX
E 022° 4Y.YYY

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–mars 2018.

”Medeltid i samtid” lyfter fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt*, synliggör den och arbetar med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen är att öka medvetenheten om den äldre historien och om hur den kan användas som resurs i dag.

* = vissa geocacher är gjorda kring händelser som skedde i skiftet mellan 1600 och 1700 talet.

Historia

Ennen muinoin kutsuttiin Pedersören kirkon läheisyydessä olevaa peltoa Lapinniemeksi (Lappnäs). Kerrotaan, että tälle pellolle olisivat lappajärveläiset rakentaneet kirkkoaittansa tai telttansa, joita he käyttivät kirkonkäyntiensä yhteydessä. Pellolla heidän sanotaan viljelleen nauriita sekä kauraa hevosilleen. Pelto on toisin sanoen saanut nimensä lappajärveläisten mukaan. Pellon edustalla oleva matala rannikkokaistale tunnettiin nimellä Lappfjärden, suomennettuna Lapinneva.

Vuosisatojen saatossa maankohoaminen ja kasvava kaupunki ovat vaikuttaneet siihen, ettei peltoa eikä nevaa enää ole olemassa, mutta nimi Lapinneva elää vielä Pietarsaaressa.

(Lähde: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Geokätkön ohjeet

Löytääksesi tämän kätkön sinun pitää käydä neljässä eri paikassa.

Lähtöpisteessä Pedersören komean kirkon vieressä sijaitsee punainen varastorakennus. Montako ovea on punaisen varastorakennuksen pitkillä sivuseinillä? = A

Kun seisot kirkon edessä näet kolme vuosilukua korkealla julkisivussa. Ylin vuosiluku = B.

Lappfjärdsdiketin (= suom. Lapinnevan ojan) yli menevän kävely- ja pyöräilysillan lähellä on pylväs, jossa C lukumäärä kylttejä jotka vastaavat kuvassa näkyvää esimerkkiä.

Keskellä Lapinnevan kaupunginosaa on päiväkoti. Päiväkodin pysäköintialueen vieressä sijaitsee rakennus, jonka julkisivuun on kiinnitetty monta kylttiä. Montako ikkunaa on tämän rakennuksen pysäköintialueen puoleisessa julkisivussa? = D.

Z=25+(C*D)+(A-1)
X=(23*D)+C
Y=((B+A)*(D-C))+193

Kätkön sijainti on seuraava:
N 63° ZZ.XXX
E 022° 4Y.YYY

Medeltid i samtid

Leader-hanke ”Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia” toteutetaan 14 kaksikielisessä pohjalaiskunnassa huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2018.

”Medeltid i samtid” (= ”Keskiaika nykyajassa”) nostaa esille Pohjanmaan varhaishistorian 1300 -luvulta 1600 -luvun puoleenväliin* ja kehittää uusia menetelmiä keskiajan tuntemuksen siirtämiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen varhaishistoriasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää voimavarana nykypäivän hankkeissa.

*Muutamat geokätköt liittyvät 1600- ja 1700 -lukujen vaihteen tapahtumiin.

History

In the vicinity of Pedersöre church, there is a field previously called Lappnäs. It is told that the people of Lappajärvi village had built cottages and used to pitch their tents on that field, when they came to attend church. It is also believed that they grew turnips for themselves, in the field, as food to be eaten on the way, as well as oats for their horses. The field has, in other words, been named after the Lappajärvi villagers. The lowland below the field was called Lappfjärden.

Centuries of land uplift and urban expansion have obliterated both the field and the lowland from the landscape of today. The name Lappfjärden is, however, still a part of Jakobstad, being the name of one of the city districts.

(Source: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Geocache instructions

In order to find this geocache, you need to go to four different spots:

At the starting location, by the magnificent Pedersöre church, there is a red warehouse. How many doors are there on the long sides of the warehouse? = A

When you are standing in front of the church, you will be able to see three dates high up on the church façade. The year highest up = B

Close to the footbridge that crosses the Lappfjärden ditch, there is a post with a number of signs on it, like the one in the example. The number of signs = C

In the city district of Lappfjärden, there is a daycare center for children. By the daycare center’s parking lot, there is a building with quite a few signs posted on it. How many windows facing the parking lot are there? The number of windows = D

Z=25+(C*D)+(A-1)
X=(23*D)+C
Y=((B+A)*(D-C))+193

The geocache can be found at the following location:
N 63° ZZ.XXX
E 022° 4Y.YYY

The Middle Ages – In Our Time

“Medeltid i samtid” (in English, freely translated: The Middle Ages – In Our Time) was an EU financed LEADER project carried out between April 2016 and March 2018 in fourteen municipalities along the Ostrobothnian coast.

The aim of the project was to raise public awareness about the Medieval Era in the region, i.e. the period reaching from the 14th century to the middle of the 17th century, and introduce new methods of using medieval history as a resource for cultural projects and educational purposes today.

(Please note: Some of the geocaches in this series evolve around incidents or episodes from the 17th or 18th century.)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

45 Logged Visits

Found it 44     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.