Skip to content

Geocaching Party 2018 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

GeoMalopolska: Jeszcze raz wszystkim dziękujemy.

More
Hidden : Saturday, 25 August 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polski/Polish Angielski/Englishzaprasza do Krakowa na trzecią edycję Geocaching Party.

Miejsce i czas
Program
Lab Cache
Imprezy towarzyszące
Konkursy
Eventowe drewniaki
Więcej informacji

Miejsce i czas


25 sierpnia 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, al. Jana Pawła II 232

Program


Program szczegółowy -> Arkusz

Program skrócony:

Pod dachem:
 1. Wystawa geocoinów, pathtagów i drewniaków
 2. Warsztaty geologiczne
 3. Wykłady
 4. Gry i zabawy dla dzieciaków
 5. Wystawa fotografii
 6. Warsztaty Travel Journal
 7. Wystawa skamieniałości Krakowskiego Stowarzyszenia Paleontologicznego
 8. Sklepy geocachingowe
W terenie:
 1. Drugie Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu -> więcej
 2. Run Party -> więcej
 3. Kite Party
 4. Kids Party

Lab cache


Będzie 10 lab keszy, dwa w rzeczywistości rozszerzonej (AR Cache). Do ich rozwiązania będzie potrzebna bezpłatna aplikacja HP Reveal i dostęp do internetu. Jeden lab będzie wymagał latarki UV. Zostaną opublikowane w dniu eventu -> więcej.

Lab Caches link: LabCaches.
GPX link: GPX.

Imprezy towarzyszące


 1. Meet & Greet Party - Forum Przestrzenie, ul. Marii Konopnickiej 28, piątek, 24 sierpnia 2018 r., godzina 20.00.
 2. Party after Party - pub Viva La Pinta, ul. Floriańska 13, sobota, 25 sierpnia, godzina 20.00-23.30.
 3. Midnight City Express Party 2018 - u stóp Smoka Wawelskiego, sobota 25 sierpnia, godzina 23.45 do 00.15
 4. Goodbye Party - Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego, niedziela, 26 sierpnia 2018 r., godzina 13.00

Konkursy


Rozstrzygnięcie konkursów i losowanie nagród odbędzie się w godzinach: 13:15-14:30.

 1. Drugie Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu -> więcej
 2. Konkurs fotograficzny -> więcej
 3. Top-GeoPolska 2018 -> więcej
 4. Konkurs na PWG -> więcej

Eventowe drewniaki


Zapisy na drewniaki (PWG) -> arkusz

Przypominamy, że w przypadku zamówień krajowych płatność należy uregulować przelewem bankowym. Cały dochód jest przeznaczony na pokrycie kosztów eventu.

Więcej informacji


 1. www.gcmalopolska.pl
 2. Fanpage na FB
 3. Relacja filmowa z Geocaching Party 2017

Do zobaczenia w Krakowie!

invites you to the third edition of Geocaching Party.

Location and time
Program
Lab Caches
Other events
Contests
Event woodcoins
More info

Location and time


25 August 2018, 9:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, al. Jana Pawła II 232

Program


Detailed program -> Sheet

Summary of the program:

Indoor:
 1. Exhibition of geocoins, pathtags and xWG
 2. Geological Workshops
 3. Lectures (two are in English)
 4. Professional activities for kids
 5. Exhibition of photos
 6. Travel Journal Workshops
 7. Exhibition of fossils
 8. Geocaching stores
Outdoor:
 1. The Second Polish Open Championships in Geocaching -> More in Polish
 2. Run Party -> More in Polish
 3. Kite Party
 4. Kids Party

Lab cache


We prepare 10 Lab Caches, two of them in Augmented Reality (AR Cache). To solve them you will need the free application HP Reveal for smartfon and the Internet access. One Lab Cache will require UV flashlight. The Lab Caches will be published on the day of event -> More in Polish.

Lab Caches link: LabCaches.
GPX link: GPX.

Other events


 1. Meet & Greet Party - Forum Przestrzenie, str. Maria Konopnicka 28, Friday, 24 August 2018 r., 20.00.
 2. Party after Party - pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, Saturday, 25 August, 20.00-23.30.
 3. Midnight City Express Party 2018 - meeting at the foots of Wawel Dragon, Saturday, 25 August, 23.45-00.15
 4. Goodbye Party - Jan Nowak-Jeziorański square, Sunday, 26 August 2018 r., 13.00

Contests


The awarding of prizes in contests and the prize draw will take place in hours: 13:15-14:30.

 1. The Second Polish Open Championships in Geocaching -> More in Polish
 2. Photo contest -> More in Polish
 3. Top-GeoPolska 2018 -> More in Polish
 4. Contest for event PWG -> More in Polish

Event woodcoins


Orders for woodcoins (PWG) -> Sheet

The orders for woodcoins that will be personally collected at the event can be submitted by August 19th. Mail orders should be submitted by September 9th. For international mail orders please contact us at: info@gcmalopolska.pl.

For our guests from abrod we offer the option of payment in cash at the event (the regular form for local geocachers is bank transfer).

The whole income will be spent to cover costs of the event.

More info


 1. www.gcmalopolska.pl
 2. Fanpage at FB
 3. Movie of Geocaching Party 2017

See you in Kraków!
Souvenir Geocaching Party 2018

Poprzednie Party - Previous Parties - 2016 & 2017

Additional Hints (No hints available.)