Skip to Content

<

Kostel sv. Jana Krtitele

A cache by Cabas01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/12/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel Sv. Jana Křtitele

Historie

Kostel byl založen Drslavcem Černínem z Chudenic roku 1200. Stavba sama pochází z 2.poloviny 14.století. Z této doby se dochovaly obvodové zdi lodi s portálem, triumfálním obloukem se zbytky nástěnných maleb, kružbová okna, přesbytář se žebrovou klenbou. Proto střed dnešního kostela sv. Jana Křtitele pochází z této doby, o čemž svědčí zmínka z pera dvorního kronikáře císaře Karla IV., Přibíka Pulkavy z Hradenína, který v Chudenicích roku 1380 zemřel a je v kostele pochován. Díky pozdějším přístavbám a stavebním úpravám může kostel návštěvníkům sloužit jako názorná učebnice různých stavebních slohů a výtvarného umění své doby. Stropní malby s výjevy ze života sv. Jana Křtitele vytvořil roku 1759 malíř Kaplánek. Novogotický hlavní oltářek z 19.století má původní renesanční archu. Nejslavnějším dílem je v něm velký křídlový oltář z roku 1505, jehož autora nazýváme pro nedostatek historicky podložených informací "mistrem chudenického oltáře". Nejmladší přístavbou je pozdně renesanční věž z roku 1660. V presbytáři najdeme obraz z oltáře ze švihovské hradní kaple – malbu Oplakávání Krista z konce 15.století. Hřbitov kolem kostela zrušen roku 1786 a založen nový nad Chudenicemi na kopci Žďár.


V roce 2014-2015 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí. Dostala se mu nová fasáda. Byli restaurovány dveře, vitrážová okna, sluneční hodiny a misijní kříž. Současně s tím probíhaly restaurátorské práce v interiéru kostela, kde byly odborně zrestaurovány jednotlivé oltáře, vzácná výmalba stropu a varhany. Bylo opraveno i vnitřní schodiště věže a příslušenství zvonice, kam byly slavnostně navráceny zvony.Současnost

Kostel bývá občas otevřený k nahlédnutí ze vstupní síně. Prohlídku celého kostela si můžete objednat na starém Černínském zámku. Nebo navštívit nedělní mši. Rozpis konání najdete na vývěsce kostela u vstupních dveří.


Technickou raritou je obnovený historický hodinový stroj, který mohou návštěvníci obdivovat při výstupu do věže kostela, odkud se mohou podívat na historické centrum Chudenic. V prostorách věže vznikla i malá expozice o historii, stavebním vývoji a zařízení kostela (zvony, hodiny a další).


Svatý Jan Křtitel

V pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce. Prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích. Zmiňuje se o něm také židovský historik Flavius Losephus ve spise Židovské starožitnosti.


Narodil se postarším rodičům, Zacharjáši a Alžbětě. Toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, který mu nevěřil, a proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.


Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista.


V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo - Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.


Janův životopis, který prezentuje Flavius Josephus, je mírně odlišný: Jan je charakterizován jako nekompromisní kazatel ctnosti a pokání, jehož vnějším znamením je křest. Herodes ho nechá zabít v pevnosti Machairús, protože se obává, že by mohl podnítit povstání.


Na jeho památku je věnováno hned několik kostelů. Nyní máte možnost navštívit právě jeden z nich. Bylo vytvořeno i mnoho maleb od světových malířů jako jsou třeba Leonardo da Vinci nebo Bartolomeo Veneto. Dočkal se i mnoha soch. Nejznámější z nich si můžeme prohlédnout na Karlově mostě v Praze.


Pomník

Za zmínku stojí i pomník padlých v I. a II. světové válce a rovněž jako připomínka osvobození Američany. Jména sem vypisovat nebudu, můžete si je každý kdo chce přečíst na pomníku. Leží nedaleko kostela a jistě stojí za návštěvu.


Keška

Nyní ke keši samotné. Tato keš je zahrnuta do série ''Krásy Chudenicka'' tak si nezapomeňte opsat číslo a písmeno obalu keše. Prosím chovejte se ohleduplně k přírodě a státním či přírodním památkám. Pro odlov keše není potřeba nic rozebírat ani nikam lézt. Prosím buďte opatrní a pohybujte se v místě tak, aby se nestalo nic vám či někomu v okolí. Místo je velmi veřejné a na očích mudlů. Buďte prosím ostražití. Schránku prosím vracejte vždy na stejné místo a stejným způsobem. Na zahrádku pomníku, prosím nevstupovat!!!


Série

Nezapomeňte navštívit i ostatní keše této serie. V každé keši najdete písmeno a číšlo které budete potřebovat pro odlovení finální keše.


Chudenická Lípa
Kvapilova jezírka
Rybník Lotrov
Vyhlídka U křížku
Roubenka Lučice
Zámek Lázeň sv. Wolfganga
Chudenická bažantnice
Modrý Abbe
Kostel Sv. Jana Křtitele
Rozhledna Bolfánek
Krásy Chudenicka

Additional Hints (Decrypt)

Zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.