Skip to content

akaNATO #1 Traditional Geocache

Hidden : 12/27/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LAT

Ņemiet līdzi savu rakstāmo!

Ar kājām uz NATO jeb akaNATO ir slēpņu sērija, kura izvietota uz vecā, nu jau demontētā, dzelzceļa uzbēruma, kur vēl nesenā pagātnē atradās sliežu ceļš. Dzelzceļa atzars sākas Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā un aizvedīs Jūs līdz pašai NBS Gaisa spēku aviācijas bāzei. Atzars tika būvēts, lai nodrošinātu militārās tehnikas piegādes uz Lielvārdes lidlauku tālajā 1969 gadā. Sērijā kopumā izvietots 41 tradicionālais slēpnis un viena mistērija akaNATO Bonuss, kurai vērtības var iegūt apmeklejot visus tradicionālos slēpņus.

16/05/2018 Sakarā ar Gaisa spēku bāzes drošības dienesta aktivitātēm slēpņi #34; #35; #36; #37; #38;#39;#40; #41 un Bonuss pagaidām nav pieejami. Fiksējiet akaNATO Bonuss vērtības, tās noderēs līdzko slēpņi tiks atjaunoti.

ENG

BYOP. akaNATO or walk to the NATO Air Force base Lielvarde. Trail located on abandoned railway what goes from Lielvarde railway station till Air Force base. Trail consist from 41 traditional caches and Mystery cache akaNATO Bonuss what walues you get by visiting traditional caches.

16/05/2018 Due to Airforce Base security service activities caches #34; #35; #36; #37; #38;#39;#40; #41 and Bonuss is temporary closed. Please fix akaNATO Bonuss values, they will be useful as soon as the caches be restored.

Additional Hints (No hints available.)