Skip to content

A1 – Lahka logika / Easy logic Mystery Cache

Hidden : 11/04/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad se nahaja v bližini avtocestnega počivališča Lom na avtocesti A1. Dostopen je tako z avtoceste (od počivališča naprej je kratek sprehod) kot tudi s ceste, ki pelje mimo zaklada. 

Cache is hidden near highway stop Lom at highway A1. You can access the cache from highway (short walk from stop at highway) or from the road passing by the cache. 


Zaklad se ne nahaja na objavljenih koordinatah – potrebno bo rešiti nekaj lažjih nalog.

Cache is not hidden at published coordinates – you have to solve some easy tasks.

Končne koordinate / Final coordinates:

N 45° 53.(B+C)B           E 014° 15.(A+C)B+D

 

Če lahko kvartet zaigra Beethovnovo deveto simfonijo v 12 minutah, v kolikem času jo lahko zaigra oktet?

A = število minut

 

Gospod Rdeči živi v pritlični hiši rdeče barve. Vse stvari v hiši so rdeče: posoda, omare, stene ... Tudi njegova oblačila so rdeča.

Kakšne barve je stopnišče v hiši?

B = vrednost pri pravilnem odgovoru

Rdeče = 19

Bele = 12

Ni stopnic = 25

 

Na tekmovanju v namiznem tenisu Janez ni zmagal, niti ni bil zadnji. Jure ni bil zadnji in je bil boljši od Janeza. Tadej je premagal Domna. Janez je premagal Tadeja. Tadej ni bil zadnji.

C = število črk v imenu zmagovalca

 

Na mrzel zimski dan želimo z eno vžigalico prižgati ogenj. Na voljo imamo bencin, papir, trske, les, plinski gorilnik in premog. Kaj prižgemo najprej?

D = vrednost ob pravilnem odgovoru

  1. Bencin = 27
  2. Vžigalico = 39
  3. Papir = 78

 

If quartet plays Beethoven symphony in 12 minutes. How long would it take for octet to play it?

A = number of minutes

 

Mister Red lives in red ground floor house. Everything in the house is red: furniture, cookware, walls … All his clothes are red too. What colour are the stairs?

B = value next to the right answer

Red = 19

White = 12

No stairs = 25

 

At competition of table tennis Janez didn't win and wasn't last. Jure wasn't last and was better than Janez. Tadej won against Domen. Janez won against Tadej. Tadej wasn't last.

C = number of letters in name of the winner

 

On a cold winter day, we want to light a fire with one match. We have gasoline, paper, cane, wood, gas burner and coal. What do we light first?

D = value next to the right answer

gasolin = 27

match = 39

paper = 78

Additional Hints (Decrypt)

Šgbe / Fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)