Skip to content

<

Soviet car

A cache by KristsT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/16/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis neatrodas dotajās koordinātās. Lai atrastu slēpni, Tev sākotnēji ir nepieciešams atrast uzdevumā minēto objektu un aprēķināt slēpņa koordinātas. Slēpnis sastāv no mikro izmēra konteinera, viesu grāmatiņas un zīmuļa.

ENG: Cache is not located in given coordinates. To find cache, you must find object, mentioned in task, and calculate coordinates of cache, first. Cache components are micro container, logbook and pencil.


Liela daļa no mums vēl atceras padomju laikus. Tomēr laiks iet uz priekšu un aizvien mazāk paliek lietu, kas saistās ar to laiku. Arī padomju laika automašīnas pamazām pazūd no aprites. Limbažu pusē viena šāda automašīna ir daļēji saglabājusies, kas nevis pārvadā cilvēkus, bet ir stacionāra un tiek izmantota citiem mērķiem. Automašīna ir labi redzama, braucot pa Limbažu – Tūjas ceļu (ceļš no mistērijas publicētajām koordinātām līdz maršruta punktam "Ceļa otrs gals/Second end of road").

Tavs uzdevums ir atrast šo automašīnu.
Kad esi to atradis, noraksti tālruņa numuru, kas atrodas uz šīs automašīnas.
Iegūto astoņu ciparu skaitli apzīmēsim ar burtiem ABCDEFGH.
Slēpņa koordinātas ir:
N 57 (A+1)(E-B).(H-G)(C-1)(D)
E 024 (D+1)G.(C+D)HA
Tu vari pārbaudīt iegūtās gala konteinera koordinātas zemāk.
Instruments piekļūšanai viesu grāmatai ir atrodams netālu no slēpņa konteinera.

Lūdzu, savos ierakstos nepieminiet neko tādu, kas palīdzētu saprast, kur atrodas automašīna un slēpnis.

ENG: Most of us still remember Soviet times. But time goes on and there are less and less things, related to this time. Also, Soviet cars gradually disappear. On the Limbaži vicinity, one such car is partially preserved, which does not transport people, but is stationary and is used for other purposes. Car is well visible, when driving through the Limbaži – Tūja road (the road from the published coordinates till waypoint "The second end of the road").

Your task is to find this car.
When you have found it, write down the phone number, which is on this car.
The resulting eight-digit number will be letters ABCDEFGH.
Coordinates of cache is:
N 57 (A+1)(E-B).(H-G)(C-1)(D)
E 024 (D+1)G.(C+D)HA
You can check solved coordinates of cache below.
You can find tool, which is needed to access logbook, not far from cache container.

Please don-t mention in your logs anything, which can help others find this car or cache.

Additional Hints (No hints available.)