Skip to Content

<

(042) Sokolske krize

A cache by chodej Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/6/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(042) Sokolské kříže

Název není úplně přesný, protože z oněch devíti křížů jen pět patřilo členům Sokola. Ale všichni ti, na jejichž památku byly kříže vztyčeny, sdíleli stejný osud a je jim věnována tato keš.

Společný hrob občanů Odolena Vody padlých v květnovém povstání 1945

Pražské povstání 1945 a sokolové

Pražské povstání trvalo (oficiálně) od 5. do 8. května 1945, na některých místech se však bojovalo ještě 9. května. Je zbytečné je důkladně popisovat, vše si mohou zájemci dohledat v literatuře. Nikdy se asi nedobereme přesných čísel, ale s jistotou můžeme říci, že během oněch pěti dnů zahynulo v Praze a jejím nejbližším okolí, které bylo oblastí bojů, přes 2000 Čechů a na tři tisíce jich bylo raněno. Patřilo k nim i mnoho členů Sokola, kteří se do povstání zapojili na samém počátku ještě předtím, než městský rozhlas vysílající z budovy Staroměstské radnice svými 250 pouličními hlásiči jménem místonáčelníka České obce sokolské dr. Kavalíra vyhlásil pokyny pro mobilizaci členů Sokola, vyzýval k poskytnutí a shromáždění motorových vozidel a přivolával dobrovolníky z Prahy i z venkova. Není možné popsat všechny akce, kterých se sokolové během povstání účastnili, stejně jako by byl dlouhý seznam všech padlých během květnových dnů, jichž bylo podle poválečných zpráv jednotlivých jednot 654 a dalších 124 z řad dorostenců a dorostenek. Soustředíme se proto na severní část Prahy a přístupy k Trojskému mostu, který se na připomínku svých obránců nyní nazývá Barikádníků.

V této oblasti Češi ve většině případů čelili SS-Kampfgruppe Der Führer, skupině vytvořené z příslušníků 4. pluku SS Der Führer, jejímž velitelem byl SS-Obersturmbannführer Otto Weidinger. Postupovala ze severu od Litoměřic přes Přestavlky, Veltrusy, Dolní Chabry, Bohnice a Čimice do Kobylis a Libně a na Trojský most. Již 5. května padl v Beckovském háji (Sedlec u Klecan) při útoku na skladiště zbraní Karel Hašek (35 let), mechanik z Čakovic a člen místní tělocvičné jednoty. 6. května se členové T. J. Sokol Chabry zapojili do boje s jednotkami Waffen SS ve své obci (celkem 42 bratří a 5 sester). Při něm padl náčelník Václav Brázda (42 let) a Alois Němeček (30 let). Šest z bojujících příslušníků Sokola se poté stáhlo k Trojskému mostu, aby posílili jeho obránce. 7. května přišel při obraně Trojského mostu o život člen T. J. Sokol Bohnice zlatník a hodinář Josef Novák (42 let), ve stejný den pak v boji s jednotkami SS na Dlážděnce, vedoucí k Vltavě a Trojskému mostu, zahynul Václav Bukovský (62 let), bývalý náčelník T. J. Sokol Troja. O den později 8. května padl na barikádě na severním konci mostu jeho spolubratr z trojského Sokola František Podhorský (20 let).

Pomník padlým v Troji

Devět křížů

Pro členy T. J. Sokol Odolena Voda byl nejkrvavějším dnem povstání šestý květen, kdy ztratili šest spolubratrů. Po poledni onoho dne vyjelo několik vodochodských občanů autobusem pana Vyhnálka na Vodolku pro zbraně. Sotva přijeli na křižovatku státní silnice se silnicí Odolena Voda – Vodochody, Máslovice (křižovatka i sama místní silnice zanikly v souvislosti s výstavbou dálnice a areálu Aera Vodochody), dostali se pod palbu Němců a autobus skončil v příkopu. Někteří se dali na útěk, ale byli zasaženi a zůstali ležet v poli u Velkého háje (František Oplt, Josef Kopáč, František Menšík a Václav Stanislav). Němečtí vojáci přišli v rojnici k autobusu a vyhnali všechny ostatní ven, kde byli vyslýcháni a biti. V mezičase se na místě objevilo auto s pěti postřižínskými muži vracejícími se z Prahy, kam odváželi důstojníka čs. armády, který se chtěl zapojit do povstání. I ti byli zajati, odvedeni o kus dále po silnici na Vodolku, postaveni do příkopu vedle mužů z Vodochod a vyslýcháni. Shodou šťastných okolností však nedošlo k nejhoršímu a po chvíli byli propuštěni a bylo jim přikázáno odejít, načež se vydali do nedaleké Odolena Vody.

Poté co zde podali o incidentu zprávu, byla na základě výzvy četnického strážmistra vytvořena skupina lidí, která se vypravila pro raněné. Brzy došli na místo a nalezli umírajícího Františka Oplta. V tu chvíli však od státní silnice přijely dva vojenské motocykly s přívěsnými vozíky. Vojáci skupinu obklíčili, a protože opodál leželo převrácené vojenské nákladní auto, podezřívali je ze sabotáže. Zdůvodnění, že s tím nemají nic společného a jen se přišli postarat o raněné, vojáky nepřesvědčilo. Přinutili vodolské muže kleknout si do příkopu a všechny zastřelili. Ušetřili pouze ženu, paní Schoenbauerovou, která se mohla vrátit domů a o všem podala svědectví. Teprve po setmění se několik dalších lidí vypravilo s vozem pro mrtvé. Vzhledem ke složité situaci byli všichni uloženi do společného hrobu. První část pohřbu proběhla 8. května, druhá pak (podle dochované fotografie a smutečního oznámení) 10. května. Dne 20. května se o třetí hodině odpolední konala na hřbitově smuteční tryzna za zavražděné.

Ve společném hrobě jsou pochováni občané Odolena Vody Josef Čermák, Václav Diviš, Ladislav Dobš, Jan Prejza, Josef Sarmutkin, Jaroslav Stanislav a Jiří Schoenbauer, občané Vodochod Josef Kopáč, František Menšík, František Oplt a Václav Stanislav a dále Karel Havlíček z Prahy a Jaroslav Švejda z Veliké Vsi. Na místě masakru bylo vztyčeno devět dřevěných křížů, později nahrazených pomníčkem. Ani ten však už na svém místě nestojí – byl v důsledku výstavby dálnice přemístěn ke křižovatce ulic Květnová a Seifertova. K padlým a zavražděným od silnice přibyli ještě Václav Dvořák z Postřižína, zastřelený projíždějícími německými vojáky před svým domem, a Ladislav Ebert, který se pokusil zasáhnout puškou průzkumné letadlo z klecanského letiště monitorující pohyb vojsk kolem Prahy, ale byl zabit palbou z letadla.

Pomník obětem masakru 6. května 1945

Hřbitov plný mrtvých

Vodolský hřbitov se v květnu 1945 nestal místem posledního odpočinku jen pro oněch 15 obětí střelby německých vojáků. Nedaleko, v levém rohu hřbitova, bylo pochováno šest původně italských vojáků, kteří od konce roku 1944 do 4. května 1945 pod dozorem Němců pracovali na vybetonování letištní plochy. Z dostupných informací však není zřejmé, zda se jedná o zemřelé během stavby, či padlé v čase květnového povstání. V pozdějších letech byly jejich ostatky exhumovány a převezeny do Itálie. V pravém rohu hřbitova je pochován neznámý počet německých uprchlíků před postupující frontou, kteří zahynuli poblíž Klíčan při dělostřelecké palbě na dva nákladní automobily na kterých jeli.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Přehled členů Tělocvičné jednoty Sokol Odolena Voda, kteří zahynuli během Pražského povstání:


Jan Prejza

42 let, majitel holičského závodu, dlouholetý pokladník a vedoucí bioodboru

Jiří Schoenbauer

23 let, úředník

Josef Čermák

20 let, montér

Josef Sarmutkin (Sermutkin)

21 let, zámečník

Václav Diviš

38 let, majitel pekařského závodu

Ladislav Ebert

20 let

Pietní akt u příležitosti prvního výročí masakru – čestná sokolská stráž na místě popravy Jiřího Schoenbauera

Jak ke kešce?

Keš je pojata jako náročná multina s možným zkrácením/urychlením po malé domácí přípravě spočívající ve vyhledání několika údajů a fotografií z volně dostupných zdrojů na webu (stage B, D, E, F). Vzhledem k nestálosti dat na webu z ní raději plnocennou mystery nedělám. Jde o cca 20 km dlouhou trasu zvládnutelnou při užití prostředků MHD nebo kola, přičemž doporučuji začít u waypointu B a výchozí souřadnice s indicií A si nechat až do chvíle, kdy vám budou zbývat už jen waypointy G a H.

Otázky:


Indicie A – N 50°13.455', E 014°24.208' Na výchozích souřadnicích budete stát poblíž místa, kde 6. května 1945 došlo k masakru. Pod vašima nohama je zbytek základů sloupu. V betonu se rýsuje tvar původního železného sloupu. Pokud sloup kdysi míval tvar čtvercový, potom A=0, pokud kruhový, potom A=1.

Indicie B – N 50°06.868', E 014°26.698' První stage se nachází pod mostem Barikádníků, kde stojí pomník obráncům tehdejšího Trojského mostu. Jméno Františka Podhorského tu však budete hledat marně. Zjistěte tedy, kolik mramorových desek tvoří plošinu pro pokládání věnců před pomníkem (je na ní pamětní deska z roku 2005), a proveďte ciferaci, čímž získáte číslo B.

Indicie C – N 50°07.033', E 014°25.350' V Trojské ulici se na uvedených souřadnicích nachází další stage – pomník obětem 1. a 2. světové války, kde naleznete i jméno Václava Bukovského. Vás však bude zajímat počet velkých dlažebních kostek oddělujících chodník od travnaté plochy před pomníkem. Proveďte ciferaci a získáte číslo odpovídající hodnotě C.

Indicie D – N 50°08.040', E 014°24.701' Souřadnice této stage vás dovedou k bočnímu vchodu na bohnický hřbitov. Zde je cca 10m vlevo od vrátek při hřbitovní zdi hrob Josefa Nováka. Datum úmrtí už znáte z listingu, ale potřebujete zjistit také datum narození, jehož ciferací získáte hodnotu D. Pokud je hřbitov uzavřen, spočítejte lopatovitě rozšířené tyče tvořící výplň horní části vrátek.

Indicie E – N 50°08.763', E 014°26.926' Na rohu ulic Spořická a Kobyliská v Dolních Chabrech se nachází pamětní deska věnovaná Václavu Brázdovi. Spolu s ním je na ní uveden i Josef Pavlík, který nepatřil mezi členy Sokola. Zjistěte jeho věk a proveďte ciferaci. Získáte tak hodnotu E.

Indicie F – N 50°11.152', E 014°27.499' Uprostřed obce Sedlec najdete pomník obětem 2. světové války a na něm mezi jinými i Karla Haška. Pozorně si pomník prohlédněte a zjistěte, kolik svislých žulových bloků drží desky se jmény padlých a zahynuvších. Je to totiž číslo F.

Indicie G – N 50°13.828', E 014°24.479' Souřadnice vás přivedou před západní zeď hřbitova, kde se v rohu pravděpodobně nachází hromadný hrob německých obětí z konce války. Je-li hřbitov otevřený, vstupte a najděte v jeho středu společný hrob padlých v květnovém povstání, spočítejte úzké betonové bloky v čele hrobového místa (boční strany nepočítat) a desky se jmény padlých (vodorovné i svislé) a proveďte ciferaci jejich součtu. Pokud zůstanete stát před zamčenými hřbitovními vraty, zjistěte, na kolika pantech zazděných do bočních sloupků drží obě křídla středových vrat a toto číslo vynásobte dvěma. Získáte tak hodnotu G.

Indicie H – N 50°13.697', E 014°24.411' Stojíte před pomníkem, který nahradil původní kříže, načež byl později z důvodu stavby dálnice přesunut na toto místo. Pozorně se podívejte na lampu pouličního osvětlení vlevo od něj. Na spodním krytu je logo s několika písmeny.

Jsou-li to OV, potom H=3

Jsou-li to VD, potom H=4

Jsou-li to ČEZ, potom H=5

Jsou-li to SČE , potom H=6

Finálka:

N 50° 1(C-F).(2xC-G)(D-C)(B+E) E 014° 2(E+F).(G-H)(2xE+A)(H-E).

(Násobení má přednost před sčítáním/odčítáním!)

V keši naleznete razítko a samolepky. Razítko prosím neodnášejte, je součástí keše! Jako ve všech keších sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého nálezce pochopitelně jenom jeden kus. Dále jsou zde tematická CWG. Ta jsou určena k výměně kus za kus.

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou založila Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vznikla ke stému výročí založení republiky v roce 2018.


Additional Hints (Decrypt)

Anwqv xevm, cbxyrxav cerq avz n cbuyrqav qb uyhova zvahybfgv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

52 Logged Visits

Found it 47     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.