Skip to Content

<

Vlci kamen

A cache by rat4team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/16/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přírodní památka Vlčí kámen se nachází na jihozápadním svahu široce klenutého hřbetu vrcholu Samotín v katastrálním území Vojtěchova u Lísku. Jedná se o vrcholovou část lesního komplexu, představovanou fragmentem společenstev smrkových bučin asociace Calamagrostio villosae-Fagetum.

Podložím území jsou hrubozrnné „okaté“ ortoruly svrateckého krystalinika, vypreparované v podobě mrazového srubu a dalších drobnějších výchozů a balvanitých pokryvů. Na nich jsou vytvořeny mělké ochrické půdy se slabým humusovým horizontem a s kyselou původní reakcí.

Porostu dominuje buk lesní, přimíšen je smrk ztepilý a ojediněle i nepůvodní modřín opadavý. V podrostu se vyskytuje jeřáb ptačí, bez červený a některé druhy rodu ostružiník. Z acidofilních druhů a ubiquistů je v podrostu zastoupena metlička křivolaká, pstroček dvoulistý, třtiny a další.

Starý porost s doupnými stromy je významným hnízdištěm sýce rousného, datla černého a lejska malého, do porostu zalétají ořešník kropenatý a krkavec velký. Žijí zde rejsek obecný, kuna lesní, jezevec lesní a další druhy savců. (Správa CHKO Žďárské vrchy)

Zbytky starého porostu jsou ponechány bez zásahu, pro vyloučení škod zvěří na provedených podsadbách dubu a jedle je však porost oplocen. Vzhledem k oplocení a potřebě zachování klidu v hnízdišti není území této přírodní památky turisticky zpřístupněno.


„Zlaté oči, které mohou k smrti vyděsit, jsou fascinující. Člověk, který jednou spatřil pohled vlka, nikdy nezapomene na jeho oči.“ (Anne Ménatory, přírodovědkyně, Francie)

„Když nedokážeme porozumět vlkům, stěží budeme rozumět něčemu jinému.“ (Roger Caras, americký fotograf, 1928-2001)

V ochranném pásmu se nachází památník posledního vlka Vysočiny. Vlk byl zastřelen 2. ledna 1830 revírníkem Václavem Marzikem ze Stříteže, správcem lesů Wladimíra hraběte Mittrowskiho z Mittrowitz a Nemyssle. Vlk byl vycpán a vystaven na hradě Pernštejn. Zde byl k vidění až do roku 1986, kdy byl pro špatný stav umístěn do depozitáře a nahrazen obrazem Franze Richtera. Německý text na obraze nás informuje, že vlk byl zastřelen v Českém lese jednou ranou na komoru ve čtvrt na čtyři odpoledne poté, co byl předchozího dne, tedy 1. ledna 1830, postřelen karasínským adjunktem Thiermanem pravděpodobně do levého předního běhu. K památníku se dostanete po značené turistické stezce.


Pro uznání Vašeho logu najděte, prosím, odpovědi na následující dotazy a zašlete je na náš profil:

1. Jak se nazývá část Vrchoviny, do které patří kóta Samotín?
2. Co je to mrazový srub?
3. Zamyslete se a jmenujte faktory, které na Vlčím kameni dlouhodobě přispívají ke vzniku mrazových srubů.
4. Z čeho vznikají ortoruly? Pokuste se vysvětlit termín „okatá“ ortorula.
5. V blízkosti infotabule směrem k oplocenému pozemku Vlčího kamene se nachází několik drobných výchozů a balvanů. Zjistěte průměrný počet "ok" světlého nerostu na čtvercové ploše o straně 20 cm, jejich barvu a průměr.
6. Ve kterém roce byla lokalita Vlčí kámen vyhlášena přírodní památkou a jaká je její rozloha? (infotabule)
7. Kolik kilogramů vážil poslední vlk Vysočiny?
8. Přiložte, prosím, k logu fotografii s pomníkem, nejlépe společně s Vaším hafanem (vždyť i on je potomkem vlka:))

Dodržujte, prosím, klid, udržujte čistotu místa a respektujte zákaz vstupu na oplocený pozemek.

„Protože dáte-li vlkovi čas, on se vrátí.“ (Ergall)


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

47 Logged Visits

Found it 45     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 51 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.