Skip to content

KCD#042 Kingdom Come Deliverance Traditional Geocache

Hidden : 12/26/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

KingdomCome: Deliverance

Vítejte v kraji rytíøù a šlechetných soubojù, ale také v kraji lapkù a pana popravèího.
Abyste si udìlali názornìjší pøedstavu o dobì 15. století, pøipravili jsme pro vás pìší procházku støedovìkým posázavim. Potøebovat k tomu budete pevné boty. Možná to zvládnete i kolmo.
Støedobodem jsou tehdejší mìsta Rataje nad Sázavou, Sázava, Støíbrná Skalice, ale projdete se také místy jako je Ledeèko, Vraník, Talmberk a tøeba Bìlokozly. Mimo to objevíte všude parádní pøirodu. A nebo také nehostinnou divoèinu s bujnou flórou a pøi trošce štìstí i plachou faunou.
 
Tak se nenechte dlouze pøemlouvat a puste se do støedovìkého dobrodružství.


Kingdom Come, OMadlikovi sázavští

 

KingdomCome: Deliverance

Welcome to Knight County with medieaval noble duels and foxy thieves.
In order to get a better idea of the 15th century, we have prepared for you a walk through medieval sanctuaries. You need good outdoor shoes to do that. Perhaps you can do it by bike.

The towns of Rataje nad Sázavou, Sázava, Støíbrná Skalice were key points in a map in centuries ago, also you will visit places such as Ledeèko, Vraník, Talmberk and Bìlokozly. Besides, you will discover everywhere a great nature. Or even an inhospitable wilderness ;-).

Don't waste your time and let's begin with medieval adventure trail.

Kingdom Come: Deliverance

by OMadlikovi sazavsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

fybhc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)