Skip to Content

<

Believe It or Not! – Mystery of Alvar Aalto

A cache by peteketo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/15/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


FIN:
Tervetuloa tutustumaan Seinäjoen Aalto-keskukseen geokätköilyn avulla! Tämän mysteerikätkön avulla opit tuntemaan Seinäjoen Aalto-keskuksen hieman eri tavalla. Saat tietoa mielenkiintoisista yksityiskohdista sekä rakennusten ulkopuolelta että sisältä. Aloittamme kuitenkin perusasioista – maestro Alvar Aallosta 😊

Kätkö löytyy koordinaateista N 62 4x.xxx E 022 5x.xxx

ENG:
Welcome to Seinäjoki Aalto Center with geocaching! With this mystery cache you will learn a bit differently from Seinäjoki Aalto Center. You will get information on interesting details both inside and outside the building. But we start with the basics - Maestro Alvar Aalto 😊

The cache can be found in coordinates N 62 4x.xxx E 022 5x.xxx

*****************************************************************************************
FIN:

* Tiesitkö, että arkkitehti Alvar Aalto (1898-1976), yksi maailman tunnetuimmista suomalaisista ja arkkitehtuurin modernismin merkittävimpiin nimiin lukeutunut henkilö kahdeksan, oli syntynyt ja viettänyt lapsuuden Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella. Vaikka suuremman osan elämästä Alvar Aalto asui muualla Suomessa ja ulkomailla, eteläpohjalainen luonne, perinteet ja luonto ovat jättäneet jäljen hänen taiteeseen. Hyvänä esimerkkinä on Seinäjoen Aalto-keskus, joka komiasti hehkuu tahdonvoimalla keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia.

* Tiesitkö, että Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, jonka nykyään kutsutaan Aalto-keskukseksi, koostuu kuudesta eri rakennuksesta: Lakeuden Ristin kirkko, kaupungin talo, Aalto-kirjasto, seurakuntakeskus, valtion virastotalo ja teatteri. Rakennukset valmistuivat muutaman vuosikymmenen aikana, vv. 1960 – 1987. Vuonna 1988 valmistunut, Aalto-keskustaa yhdistävä Kansalaistori kolme, on myös maestron kädenjälkeä. Voisi sanoa, että seinäjokilaiset ovat hyvin onnekkaita, sillä Seinäjoen Aalto-keskus on ainut rakennuskokonaisuus maailmassa, joka oli rakennettu täydellisenä Alvar Aallon suunnitelmien mukaan!

* Tiesitkö, että kun Seinäjoella vuonna 1951 kirkon suunnittelemisesta järjestettiin yleinen kilpailu, johon osallistui 45 arkkitehtia, Alvar Aallon ehdotusta pidettiin ylivertaisena muihin verrattuna. Silloin nimittäin Seinäjoesta suunniteltiin uuden hiippakunnan keskusta, ja kilpailun yhtenä ehtona oli ollut, että kirkko voisi toimia hiippakunnan tuomiokirkkona. Piispanistuin kaksi sijoitettiin kuitenkin Lapualle, mutta Seinäjoki sai upean kirkon ja sen verran korkean kellotornin (65 m), että se varmasti näkyisi Lapuan tuomiokirkosta.

* Tiesitkö, että suunnitellessa Seinäjoen Aalto-keskusta, Alvar Aalto käytti paljon erilaisia elementtejä ja symboleja. Niihin kuuluvat esimerkiksi sininen väri, valo ja luku, jotka esiintyvät erilaisissa muodoissa niin rakennusten ulkopuolella kuin sisälläkin. Esimerkiksi, kaupungin talon julkisivu viisi on päällystetty kiiltävillä tummansinisillä keraamisilla klinkkerisauvoilla, jotka eri vuoden- ja vuorokauden aikoina heijastavat eri värejä. Kirkon urkulehterin julkisivun revontuliaihe on korostettu ultramariinin sinisellä värillä pienen urkupillistön taustalla. Aalto-kirjaston Mustikka-lamput ovat tummansinisiä. Valon ja sinisen värin voima näkyy erityisesti rakennusten ikkunoissa. Esimerkiksi kirjaston ja kaupungintalon ikkunasäleiköt sekä kirkon korkeat ikkunat päästävät kauniisti taivaanvaloa sisälle ja taas sininen taivas näkyy sisältä ulospäin. Eräs symboleista on numero 7 – kirkollinen luku. Lakeuden Ristin kirkossa on 7 kynttilänmuotoista ikkunaa, 7 ristipylvästä ja 7 valaisinta.

* Tiesitkö, että Alvar Aalto oli ehdottanut suunnitelmissaan kirkkoa päällystettäväksi hiotuilla mustalla graniitilla. Tästä jouduttiin osittain luopumaan. Kirkon seinäpinta kaksi muurattiin tiileistä ja slammattiin valkoiseksi. Kirkon seinien alaosa sekä toimituskappelin seinät päällystettiin kuitenkin Aallon ehdottamalla hiotulla mustalla graniitilla.

* Tiesitkö, että Seinäjoen Aalto-kirjaston lastenosasto on ensimmäinen Suomessa lapsille suunniteltu ja tehty lapsen kokoinen tila. Rakennuksia suunnitellessa, Alvar Aalto on aina pyrkinyt hyvään, ihmisen kokoiseen ja ihmiselle sopivaan ympäristöön. Aalto-kirjaston lisäksi sellainen inhimillisyys esiintyy mm. penkkien ja tuolien muodossa sekä ovien kahvoissa. Esimerkiksi, kirkon penkit on tehty pyöreänmuotoiseksi ja niissä on hyvä istua. Kaupungintalon ovenrivat ovat erikoisia – kaksi päällekkäistä kahvaa. Näin pienempikokoiset ihmiset ja lapset, voivat avata oven alimmaisesta rivasta yksi.

* Tiesitkö, että Seinäjoen kaupungin teatteri rakennettiin vasta Alvar Aallon kuoleman jälkeen. Sen rakentaminen siirtyi myöhäisemmäksi ajankohdaksi, sillä Seinäjoella oli tarve saada uusi keskussairaala. Teatteritalon piirustukset oli laadittu vuonna 1968 ja se valmistui Alvar Aallon toisen vaimon Elissa Aallon ja sveitsiläisen arkkitehdin Tide Huesserin johdolla vuonna 1987. Rakennuksen julkisivumateriaalina käytettiin vaalean himmeää, kuusi keraamista klinkkerisauvaa. Sisustus ja kalusteet ovat Aallon suunnittelemia design-tuotteita. Teatterissa on neljä näyttämöä: Alvar-sali (päänäyttämö), Elissa-studio, Verstasteatteri ja Aino-lava.

* Tiesitkö, että jos katsot Aalto-keskuksen rakennuksia ylhäältä lintuperspektiivistä, voit huomatta, että Lakeuden Ristin kirkkorakennus muistuttaa arkkua, Aalto-kirjaston rakennus muistuttaa avattua kirjaa ja kuusi Apila-kirjasto näyttää apilakukan lehdiltä.

Tämän mysteerikätkön teemaa voisi jatkaa loputtomiin, sillä Seinäjoen Aalto-keskuksesta löytyy vielä paljon mielenkiintoisia tarinoita ja tietoa. Toivottavasti saitte tästä kiinnostusta herättävää, viihdyttävää ja hieman erilaista informaatiota Alvar Aallon taiteesta Seinäjoella 😊
Nyt ei muuta, kuin onnea mysteerin selvittämiseen ja kätkön löytämiseen!

ENG:

* Did you know that the architect Alvar Aalto (1898-1976), one of the world's most famous Finns and one of the most prominent names of modern architecture in modernism, had been born and spent childhood in Southern Ostrobothnia at Kuortane eight. Although much of Alvar Aalto lived elsewhere in Finland and abroad, the south-eastern nature, traditions and nature have left a mark on his art. A good example is the Aalto Center in Seinäjoki, which comfortably glows with willpower in the middle of the southern Ostrobothnian descent.

* Did you know that the Seinäjoki administrative and cultural center, nowadays called Aalto Center, consists of six different buildings: the church of Lakeuden Risti, the town house, the Aalto Library, the congregation center, the state office building and the theater. The buildings were completed in a few decades, vv. 1960 - 1987. The Civic Society, which was completed in 1988 and joins the Aalto Center, is also a masterpiece of majesty. It could be said that the people at Seinäjoki are very lucky because the Aalto Center in Seinäjoki is the only building complex in the world that was built in full according to Alvar Aalto's plans three!

* Did you know that when a general competition was held in Seinäjoki in 1951 on the planning of the two church, involving 45 architects, Alvar Aalto's proposal was considered to be superfluous compared to others. Then, in Seinäjoki, the center of the new diocese was planned, and one of the conditions for competition was that the church could act as a main church of the diocese. However, the bishop's seat was placed on Lapua, but Seinäjoki got a magnificent church and a tall bell tower (65 m) so it would certainly be visible from the Lapua.

* Did you know that when designing the Aalto Center, Alvar Aalto used a lot of different elements and symbols. They include, for example, blue color, light and number, which occur in various forms both inside and outside buildings. For example, the facade of the city's house is coated with glossy dark blue ceramic clinker wheels that, in different years and days, reflect different colors. The naval aristocracy's facade on the facade of the church has been highlighted in the blue color of the ultramarine in the background of a small organism. The Aalto Library's five “Blueberry bulbs” are dark blue. The power of light and blue color is especially visible on windows of buildings. For example, the window grilles of the library and the city hall, as well as the high windows of the church, give a beautiful view of the sky and the blue sky is visible from the inside outward. One of the symbols is number 7 - a religious figure. The church of Lakeuden Risti has 7 candle-shaped windows, 7 lamps.

* Did you know that Alvar Aalto had proposed in the plans for the church to be coated with polished black granite. This was partly to be abandoned. The wall two of the church was bent from the bricks and slammed into white. However, the lower part of the church walls and the walls of the delivery cabinet were coated with Aalla's proposed black.

* Did you know that the one children's section of the Seinäjoki Aalto Library is the first child-sized space designed and made for children in Finland. When designing buildings, Alvar Aalto has always strived for a good, human-sized and humane environment. In addition to the Aalto Library, such a humanity occurs, among others. in the form of benches and chairs, and in the grips of the doors. For example, the church benches are round shaped and have good seating. The doorsteps of the City Hall are special - two overlapping handles. Such smaller people and children can open the door from the bottom line.

* Did you know that the Seinäjoki City Theater was built after Alvar Aalto's death. Its construction moved to a later date, as Seinäjoki needed a new central hospital. The drawings of the Theater House were drawn up in 1968 and were completed by Alvar Aalto's second wife Elissa Aalto and the Swiss architect Tide Huesser in 1987. The facade of the building was a light, opaque, ceramic clinker arch. Interior and furnishings are design products designed by Aalto. The theater has four or six stages: the Alvar Hall (main stage), the Elissa studio, the Verstasteatteri and the theatrical restaurant.

* Did you know that if you look at the buildings of the Aalto Center from the top of the bird's eye view, you can notice that the church building of Lakeuden Risti resembles a chest six, the Aalto Library building resembles the opened book and the new Apila Library looks like a glittering magazine.

This mysterycache theme could continue endlessly, as there are still many interesting stories and information in the Aalto Center. Hopefully, you received interesting, entertaining and slightly different information about Alvar Aalto's art from Seinäjoki 😊
Now, no matter how lucky it is to find a mystery and find a cache!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

149 Logged Visits

Found it 147     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.