Skip to content

MeMe2018 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 28 April 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Medvědí Mejdan
2018


odkazy na Lab Cache:
https://labs.geocaching.com/goto/meme2018adv1
https://labs.geocaching.com/goto/meme2018adv2

D: Ludvíku, spíš?
L: Chrrr, chrrrr.
D: Ludvíku, slyšíš? Spíš? (dloubne do Ludvíka drápem)
L: Co to…sakra Dášo, co se děje? Nevíš, že ráno musím vstávat? Vždyť máme otvíračku už v 8:00!
D: Ludvo, když já nemůžu spát…
L: Tak si dej teplý mlíko s medem.
D: Když mně je smutno… už dlouho u nás nikdo nebyl…
L: No, tak jestli ti nestačily ty davy lidí minulou neděli, tak teda nevim.
D: Ale já myslela…rozumíš…někoho, jako… no jako jsme my…chlupatýho, chápeš…
L: Jestli tím chceš naznačit, že o víkendu přijede tchýně, tak se mnou nepočítej. To si raději zajedu do Dvora Králové na nosorožce. Nebo k Babičce...
D: Ale ne, já myslela ty ostatní příbuzný…vycpaný.
L: To mám jet na bicyklu až na Konopiště?
D: Ale já přece myslela plyšový!

www.meme2018.cz

www.meme2018.cz (EN version)

Přátelé a kamarádi!
Já věděl, proč do příkopu instalujeme ten akustický bezpečnostní systém! Člověk by ani nevěřil, co se na zámku vykládá! Jó a kdybyste to náhodou nevěděli, tak Ludvík a Dáša jsou náchodští medvědi, kteří žijí od roku 1995 v největším českém medvědinci na náchodském zámku…

A protože my kešeři jsme skvělí, hraví a dovádiví, nepohrdneme žádnou zábavou. Kromě keší máme rádi také přírodu a zvířátka (tedy i medvědy). Proto jsem se rozhodl uspořádat Ludvíkovi a Dáše mejdan společně s jejich plyšovými příbuznými. A protože se jedná o vskutku neobyčejné setkání, které většina medvědů zažije jednou za život (někteří bohužel ani to ne), chtěl bych ho povýšit na megasetkání spojené se zápisem do České knihy rekordů.


Kdy? v sobotu 28.4.2018 od 9 do 17 hodin
Kde? Státní zámek Náchod

Ludvík s Dášou byli mým nápadem tak nadšení, že ani nezamhouřili oči k letošnímu zimnímu spánku a začali pro vás plánovat další chlupatý program v různých koutech krásného východočeského města, které se stalo jejich domovem.

Brum, brum (překlad: „malá ochutnávka“) :
- Pokus o překonání českého rekordu: „Nejvíce plyšových medvídků na jednom místě“ (Pokud někdo přivede živého medvěda, můžeme se pokusit o podobný rekord i v další kategorii)
- Prohlídka brlohu na radnici s průvodcem
- Prohlídka zámku nebo zámecké věže (kdo spadne dolů, může si pokecat s Dášou z oka do oka)
- Exkurze v Pivovaru Náchod (se zaměřením na tmavé ležáky)
- Prohlídka pěchotního srubu Březinka (s možností škrábnout svým drápem do betonu)

To je jen střípek z toho, nad čím začali Ludvík s Dášou uvažovat a co jsem zaslechl u jejich výběhu… Další jejich nápady budeme moci zrealizovat a strávit tak jeden příjemný den při setkání kešerů s medvědy v Náchodě za předpokladu překlopení našeho setkání do megasetkání…

Pomůžete mi? Tlapu na to!

ano, přátelé... my vám ty medaile, tedy CWG určitě připravíme! ...a pokud se podaří díky vašim WA-logům povýšit event o level výš, budou i další bonusy...

Dear friends!
Please accept an invitation to a big bear event at the Náchod Chateau! The highlight of the event will be an attempt to enroll in the Czech Book of Records.
Ludvík and Dáša are brown bears who live in the largest bear exhibit in the Czech Republic since 1995. I decided to prepare a party for Ludvík and Dáša together with their plush relatives. And since this is a truly unusual encounter that most bears will experience just once in a lifetime, I would like to upgrade it to the mega-event and also set a new Czech record.

When? Saturday, April 28, 2018 from 9 am to 5 pm
Where? State Chateau Náchod

Ludvík and Dáša were so excited by my idea so they immediately started to plan another program in the beautiful East Bohemian town that had become their home.

Upcoming program:
- Attempt to set a new Czech record: "The Most Plush Teddy Bears in One Place"(If someone brings a real bear, we can also try a similar record in another category)
- guided Town Hall tour
- Castle or Castle Tower tour (anyone falling down from the tower can also have a quick chat with Dáša)
- Náchod Brewery tour
- Infantry casemate Březinka (a segment of the famous Czech fortification built in 1937)

This is just an example of what Ludvík and Dáša are thinking of and what I have heard at their enclosure. We will be able to realize more of their ideas and spend a great day with the bears in Náchod, provided that our meeting will become a mega-event.

Will you help me? May the Bear Paw be with you!

Liebe Freunde!
Wir laden Euch herzlich zum großen Bärenevent auf dem Nachoder Schloss ein, dessen krönender Abschluss, mit Eurer Hilfe, ein Versuch sein wird, ins Tschechische Buch der Rekorde zu kommen ...

Ludvík und Dáša sind Nachoder Bären, die seit 1995 im größten tschechischen Bärengehege auf dem Nachoder Schloss leben … Wir haben vor, für Ludvík und Daša und ihre plüschigen Verwandten eine Party zu geben. Weil es hierbei um ein wirklich ungewöhnliches Treffen geht, dass die meisten Bären nur einmal im Leben erleben, möchte ich es gern zu einem Megatreffen erheben in Verbindung mit einem Eintrag ins Tschechische Buch der Rekorde.

Wann? Samstag, 28.4.2018 von 9 bis 17 Uhr
Wo? Staatliches Schloss Nachod

Ludvík und Dáša fanden meinen Einfall so toll, dass sie gleich anfingen, in verschiedenen Ecken der schönen osttschechischen Stadt, die ihre Heimat wurde, ein weiteres Programm zu planen.

Aus dem vorbereiteten Programm:
-
Versuch den tschechischen Rekord zu überbieten: „Die meisten Plüschbären an einer Stelle“ (Sollte jemand einen lebendigen Bären mitbringen, können wir einen ähnlichen Rekordversuch in einer Kategorie starten)
-
Besichtigung des Rathauses mit Führung
- Besichtigung des Schlosses oder des Schlossturms (wer runterfällt, kann mit Daša und Ludvík Auge in Auge ein Schwätzchen halten)
- Besichtigung der Nachoder Brauerei (mit Focus auf dunkles Lagerbier)
-
Besichtigung des Artilleriekabinetts Březinka

Das ist nur ein kleiner Einblick in das, was sich Ludvík und Dáša ausgedacht haben und was ich an ihrem Gehege gehört habe … Ihre weiteren Einfälle realisieren wir auch und können so einen tollen Tag beim Treffen von Cachern und Bären in Nachod verbringen, vorausgesetzt, unser Treffen kommt in die Kategorie Mega-Treffen …

Helft ihr mir? Pfote drauf!

Chers Amis !
Veuillez accepter l’invitation à l’événement du grand ours, au château de Náchod ! L’objectif de cet événement est de rentrer dans le Livre Tchèque des Records.
Ludvík et Dáša sont des ours bruns, qui vivent dans le plus grand parc, dédié aux ours, de République Tchèque, depuis 1995. J’ai décidé de préparer une fête en l’honneur de Ludvík et Dáša, et de leurs cousins en peluche. Et comme ce sera une expérience unique dans leur vie, je souhaiterai que cet événement, devienne un méga-événement et établir un nouveau record tchèque.

Quand? Samedi 28 Avril 2018 de 9h à 17 h.
Ou? Au Chateau de Náchod

Ludvík et Dáša sont si excités par mon idée, qu’ils ont commencé à préparer le programme, dans cette belle ville de l’Est de la Bohème, qui est devenu leur maison.

Programme à venir :
- Essayer de faire un nouveau record tchèque : “Le plus grand nombre d’ours en peluche au même endroit” (Remarque, siquelqu’un amène un vrai ours, nous pourrons essayer de faire le record, dans une autre catégorie)
- Visite guidée de la tour de la mairie
- Visite du château ou de la tour du château (si quelqu’un tomberait de la tour, il pourrait aussi se mettre à table avec Dáša
- Visite de la brasserie de Náchod
- Visite des bunkers d’infanterie Březinka (qui fait partie des fameuses ligne de fortifications, construite en 1937)

Ce ne sont que des exemples de ce que pensent Ludvík et Dáša, et sur quoi nous travaillons. Nous pourrons réaliser beaucoup d’autres idées, et passer une mémorable journée, avec les ours de Náchod, quand cet événement deviendra un Méga-événement.

Aidez-nous ! Indiquez que vous participerez ! Que la force de l’ours soit avec vous !

Przyjaciele i Koledzy!
Zapraszamy Was serdecznie na wielki, niedźwiedzi event w zamku nachodzkim. Złotym gwoździem programu będzie, oczywiście z Waszą pomocą, próba o zapis do Czeskiej Księgi rekordów...
Ludwik i Dasza są nachodzkimi niedźwiedziami, żyjącymi od roku 1995 w największym czeskim niedźwiedzińcu w zamku nachodzkim... Postanowiliśmy więc urządzić Ludwikowi i Daszy zabawę z ich pluszowymi krewnymi. Ponieważ zaś idzie w rzeczy samej o niecodzienną imprezę, która przytrafi się większości niedźwiedzi raz tylko w życiu, chciałbym ją podnieść do rangi megaspotkania połączonego z zapisem do Czeskiej Księgi Rekordów.

Kiedy? W sobotę 28. kwietnia 2018 roku od godziny 9:00 do 17:00.
Gdzie? Zamek państwowy Nachod.

Ludwik i Dasza byli moim pomysłem tak zachwyceni, że od razu rozpoczęli planowanie następnych programów w różnych zakątkach tego pięknego wschodnioczeskiego miasta, które stało się ich domem.

Z przygotowywanego programu:
- Próba pobicia czeskiego rekordu "Najwięcej niedźwiadków pluszowych na jednym miejscu" (Jeśli ktoś przywiezie żywego niedźwiedzia, możemy spróbować pokonać podobny rekord w następnej kategorii)
- Zwiedzanie ratusza z wykładem przewodnika
- Zwiedzanie zamku lub wieży zamkowej (kto zleci w dół, może pogadać z Daszą z oczu do oczu)
- Wizyta w Browarze Nachod (z naciskiem na ciemny lager)
- Zwiedzanie bunkra artyleryjskiego Brzezinka.

To tylko zrąbek tego, o czym rozważają Ludwik i Dasza, a co udało mi się podsłuchać w ich legowisku... Następne niedźwiedzie pomysły również będziemy mogli zrealizować i spędzić w ten sposób jeden przyjemny dzień na spotkaniu keszerów z niedźwiedziami w Nachodzie w wypadku przekształcenia naszego spotkania w megaspotkanie...

Pomożecie mi? Łapa na to!

Priatelia a kamaráti!
Dovoľte mi, aby som vás pozval na veľký medvedí event na náchodskom zámku, ktorého zlatým žrebom bude s vašou pomocou pokus o zapísanie do Českej knihy rekordov…
Ludvík a Dáša sú náchodskí medvedi, ktorí žijú od roku 1995 v najväčšom českom medvedinci na náchodskom zámku… Rozhodol so sa teda usporiadať Ludvíkovi a Dáši oslavu spoločne s ich plyšovými príbuznými. A pretože sa jedná o stretnutie celkom neobyčajné, ktoré väčšina z medveďov zažije len raz za život, chcel by som ho povýšiť na megastretnutie spojené so zápisom do Českej knihy rekordov.

Kedy? v sobotu 28.4.2018 od 9 do 17 hodín
Kde? Štátny zámok Náchod

Ludvík s Dášou boli mojím nápadom tak nadšení, že hneď začali plánovať ďalší program v rôznych kútoch krásneho východočeského mesta, ktoré sa stalo ich domovom.

Z pripravovaného programu:
-
Pokus o prekonanie českého rekordu: „Najviac plyšových medvedíkov na jednom mieste“ (Pokiaľ niekto z vás privedie živého medveďa, môžeme sa pokúsiť o podobný rekord i v ďalšej kategórii)
-
Prehliadka radnice so sprievodcom
- Prehliadka zámku alebo zámockej veže, kto spadne dole, môže si podebatiť s Dášou z oka do oka)
-
Exkurzia v Pivovare Náchod (so zameraním na tmavé ležiaky)
- Prehliadka delostreleckého zrubu Březinka

To je len čriepok z toho, nad čím začali Ludvík s Dášou uvažovať a čo som počul u ich výbehu… Ďalšie ich nápady budeme môcť realizovať a stráviť tak jeden príjemný deň stretnutím kačerov s medveďmi v Náchode za predpokladu, že preklopíme naše stretnutie do megastretnutia...

Pomôžete mi? Tlapu na to!

Kedves barátok és elvtársok!
Meghívásomat küldöm Önöknek a nagy medvei találkozásra a Náchodi kástélyon, ahol a arany pont egy próba lesz a beírásra a Cseh rekordok könyvébe...
A Ludvík és a Dása náchodi medvék, akik 1995-töl élnek a Náchodi kástély sáncban. Úgy döntöttem, hogy a medvéknek mejdánt csinálok, és még hozzá együtt a kis plysmackói rokonokkal. És azért, hogy ez nem mindennapos találkozás, megpróbálnánk közös erövel ezt megatalálkozásra alakítani további beírással a Cseh rekordok könyvébe.

Mikor? szombaton 28.04.2018 9 órától 17 óráig
Hely? a Náchod kástély

A prográm készüléséböl:
-
próba a Cseh rekord legyözésére: "legtöbb plysmackó egy helyen" (ha valakinek élö medvét sikerülne behozni, próbálhatjuk a rekord legyözésre másik kategóriában is)
-
egy túra a régi városházon
- egy túra a Náchodi kástélyon és a kástélytoronyba (aki a toronyból leesik a sáncba, beszélgethet Dásával szemtöl szemben)
-
a Náchodi sörgyár exkurziája (célozva a barna sörökre)
- egy túra a Březinka tüzérség gerendaházban

Ezek csak apróságok abból, miröl spekulárnak Ludvík és Dása.... További ötletüket is realizálhatjuk együtt és kellemesen tölthetjük a napot a keser találkozónál és a medvékkel Náchodon, és ha sikerülne ezt megatalálkozónak realizálni....

Segítenek nekem? Medve mancsát rá!


a medvědí banda:
Dáša a Ludvík,
Str.Fido,
SLONAX a Fagi
G+K
wetu
aAdditional Hints (Decrypt)

zrqiíqxn f frobh / avrqmjvnqxn / Cyüfpuoäera / Cyhfu Grqql Orne

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)