Skip to Content

<

Prochazka Letovicemi

A cache by LUMATAM a Geožirafa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato jednoduchá multicache má za úkol Vás provést převážně centrem malebného městečka Letovice a ukázat Vám pár zajímavostí při sbírání indicií. Historie Letovic sahá do hluboké minulosti, první obyvatelé zde žili už v pravěku. Na soutoku Svitavy a Křetínky postupně vyrostlo město. Dnešní Letovice mají své tři hlavní dominanty. První z nich je zámek, který nelze při průjezdu Letovicemi přehlédnout. Majestátně se tyčí na kopci a je vidět ze všech směrů již z dálky. Od roku 2004 je v rukou soukromého vlastníka, pana Bohumila Vavříčka. V období od května do října je možné zámek navštívit a důkladně si jeho interiéry prohlédnout. Další významnou stavbou je Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava. Klášter dnes slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných a jeho chloubou je historická barokní lékárna (rovněž s možností prohlídky). Na protilehlém kopci pak stojí třetí významná dominanta Letovic, a to kostel sv. Prokopa. Zveme Vás tedy na menší špacír s několika zastaveními, při kterých se můžete kochat krásou města.


Jednotlivé stage cache:
Stage A - Hasičská zbrojnice, N 49° 32.726' E 16° 34.566'
A = ciferace letopočtu pod znakem na hasičské věži

Stage B - Křížek, N 49° 32.805' E 16° 34.460'
B = počet zvýrazněných ( zlatých ) písmen v textu

Stage C - Busta Václava Havla, N 49° 32.779' E 16° 34.336'
C = počet písmen ve 2.řádku těsně pod bustou

Stage D - Karlov (bývalá restaurace a kino), N 49° 32.832' E 16° 34.309'
D = počet obloukových oken na budově

Stage E - Kašna, N 49° 32.833' E 16° 34.663'
E = 1, pokud je v dolním zadním rohu znázorněn srp s kladivem
E = 2, pokud je v dolním zadním rohu znázorněno kladivo s kleštěmi
E = 3, pokud jsou v dolním zadním rohu znázorněny kleště a srp

Finální souřadnice cache získáte dosazením získaných indicií do jednoduchého vzorečku. Závorky se mezi sebou nenásobí!

N 49° 32.XXX E 16° 34. YYY

XXX= (A-E)(C-D)(C-E)
YYY=(A/E)(B-D)(A*E-B-D)

Prosíme o férovou výměnu CWG kus za kus!This simple multicache takes you through the center of the picturesque town of Letovice to show you some interesting things. The history of Letovice dates back to the deep past, the first inhabitants lived here in prehistory. At the confluence of rivers Svitava and Křetínka, the city gradually grew. Today's Letovice have its three main dominants. The first is a chateau that can not be overlooked when passing through Letovice. It towers majestically on a hill and can be seen from all directions from afar. Since 2004 he has been in the hands of a private owner, Mr. Bohumil Vavříček. From May to October, the castle can be visited and thoroughly inspected. Another important building is the Monastery of the Merciful Brothers with the Church of Sts. Wenceslas. Today, the monastery serves as a medical center for long-term patients and its pride is a historical baroque pharmacy (also with the possibility of sightseeing). On the opposite hill stands the third significant landmark of Letovice, namely the Church of St. Prokop. We invite you to a small walk with several stops where you can enjoy the beauty of the city.
Points of the route:
Stage A - N 49° 32.726' E 16° 34.566' = ciferies of the year under the sign on the firehouse,
Stage B - N 49° 32.805' E 16° 34.460' = the number of highlighted (golden) letters in the text
Stage C - N 49° 32.779' E 16° 34.336' = the number of letters in the 2nd bar just below the bust
Stage D - N 49° 32.832' E 16° 34.309' = number of arched windows per building
Stage E - N 49° 32.833' E 16° 34.663':
E = 1 if a sickle with a hammer is shown in the lower rear corner
E = 2 if a hammer with drops is shown in the lower rear corner
E = 3 if lower and sickle are shown in the lower back corner
You can find the final cache coordinates by adding the clues to a simple pattern. The braces do not multiply!
N 49° 32.XXX E 16° 34. YYY
XXX= (A-E)(C-D)(C-E), YYY=(A/E)(B-D)(A*E-B-D)

Additional Hints (Decrypt)

icenib qbyr
obggbz evtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.