Skip to Content

<

Skalni sesuv - PP Velky kamen

A cache by Tommy 23 + Rozarka82 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/07/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Skalní sesuv - PP Velký kámen

 

Základní údaje: Přírodní památka Velký kámen představuje významný geomorfologický útvar – skalní sesuv – ukázku odlučné oblasti hluboké svahové deformace v Moravskoslezských Beskydech. Přírodní památka se nachází ve Veřovických vrších (Hodslavický Javorník), v západní části Radhošťské hornatiny, na severozápadním úbočí Velkého Javorníka (917,7 m n. m.), nad lesní svážnicí v nadmořské výšce 630 až 750 m n. m., asi 600 m SZ od vrcholu Velkého Javorníka (přibližně 200 výškových metrů pod vrcholem) a 1,5 km JV od Veřovic (železniční stanice).

 

Předmět ochrany: Cenný geomorfologický útvar - rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev značně rozrušený erozní činností a přírodě blízký lesní porost s vysokou biodiverzitou vázaný na toto stanoviště.

 

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy godulského vývoje slezské jednotky ve flyšovém pásmu Vnějších Západních Karpat. Území leží na okraji výskytu středních vrstev godulských (cenoman) charakteristických hrubě rytmickým flyšem. Převažují zde lavice zelenavě šedých glaukonitických pískovců o mocnosti 15 až 50 cm nad tenkými polohami tmavě šedých jílovců, na vrstevních plochách jsou četné mechanoglyfy. Níže po svahu, těsně pod okrajem chráněného území, se nachází hranice mezi rigidními středními godulskými vrstvami a málo odolnými jílovci spodních (pestrých) vrstev godulských. Tato skutečnost má zásadní význam pro geomorfologický vývoj samotné přírodní památky. Na podloží se vyvinuly hnědé lesní půdy.

 

Geomorfologie: Území přírodní památky Velký kámen se vyznačuje velmi strmými svahy se středním sklonem 29 °, ve skalnaté části pak sklon přesahuje 60 °. V horní části chráněného území se nachází asi 270 m dlouhá odlučná oblast skalního sesuvu protažená ve směru JZ-SV. Ta se při východní hranici PP náhle stáčí k SZ a tvoří zde kratší větev dlouhou asi 100 m. Výška delší větve kolísá od 5 do 30 m, nacházejí se zde četné skalní výchozy s výškou do 5 m. Lavice pískovců středních vrstev godulských vystupujících na odlučné stěně mají sklon vrstev k JJZ, vyznačují se malým úklonem.

 

Významným prvkem reliéfu souvisejícím se skalní stěnou je suťový osyp, který tvoří téměř souvislý lem pod odlučnou oblastí. Druhou morfologickou zónou v PP Velký kámen je soustava pokleslých a rotovaných bloků (velikost balvanů až 3 m), navzájem oddělených několika výraznými protáhlými sníženinami směru JZ-SV. V této zóně lze předpokládat výskyt puklinových a suťových jeskyní. Poslední morfologická zóna se nachází při dolní hranici přírodní památky, odkud pokračuje až k úpatí Velkého Javorníka do nadmořské výšky cca 500 m n. m. Tato část je vlastní akumulační zóna (jazyk) sesuvu.

 

Hlavním posláním PP Velký kámen je ochrana cenného geomorfologického útvaru, který bude ponechán samovolnému vývoji. Zvýšenou péči je třeba věnovat ochraně přirozeného zmlazení jedle, jilmu, jasanu a klenu ve spodním patře. Budou zde ponechány všechny vývraty, zlomy a souše (bezzásahový režim) s výjimkou stromů spadlých na odvozní cestu u západního okraje území. Přírodní památka leží mimo značené turistické cesty a cyklostezky, příležitostně ji navštěvují houbaři a zbloudilí cyklisté.

 

Fotografie Copyright © Zdeněk Podešva 2001-2018 

Literatura: Rezervační kniha PP Velký Kámen, Doteky přírody - geologie, botanika, zoologie

 

Pro uznání logu musíte splnit tyto úkoly:

  1. Zjistěte proč zde dochází ke svahové deformaci a následně skalním sesuvům.
  2. Na úvodních souřadnicích se nacházíte u suťového osypu, určete, jakým svahovým pohybem k němu došlo.
  3. V oblasti stage2, nad cestou (netřeba vstupovat do oblasti vyznačené červenými pruhy na stromech) můžete sledovat smykové plochy ve více směrech. Kolika směry zde docházelo k sesuvům?
  4. Když se nyní podíváte hlouběji do odlučné oblasti, tak zjístite, že zde ještě může docházet k sesuvům. O jaký typ sesuvu se jedná?
  5. Dobrovolný úkol: přiložte svou fotografii z této oblasti.
Odpovědi zasílejte na e-mail: 23tommy638@gmail.com s předmětem "EC – Skalni sesuv - PP Velky kamen" a rovnou logujte, v případě nejasností budete kontaktováni.

 

Jelikož se jedná o oblast se vzácnými živočichy, tak je do chráněné zóny vstup zakázán - prostor je označena červenými pruhy na stromech nebo sloupcích. Ani pro zjišťování informací není třeba vstupovat do této oblasti.

 

Děkuji

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

26 Logged Visits

Found it 24     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.