Skip to content

Uzol číslo 961176 Traditional Geocache

Hidden : 02/11/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prvá z (plánovanej) série kešiek na tému OpenStreetMap.org (OSM) Vás privedie neďaleko od miesta, ktoré bolo ako prvé na území Slovenska zakreslené do v súčasnosti azda najznámejšej a najrozsiahlejšej, voľne šíriteľnej digitálnej mapy.

OpenStreetMap.org, podobne ako napr. Geocaching alebo Wikipedia, je medzinárodný projekt, ktorý sa spolieha na spoluprácu dobrovoľníkov a aktivitu komunity. Jeho cieľom je tvorba voľne dostupných geografických dát, ktoré možno použiť na ľubovoľný účel bez licenčných obmedzení. Ako podklad pri tvorbe máp je dovolené používať len dáta so súhlasom ich autora, prípadne tracklogy z GPS zariadení. V minulosti napr. spoločnosť Yahoo alebo Microsoft uvoľnili licenciu na obkresľovanie budov a ciest zo satelitných a leteckých snímok pre potreby OSM.

Projekt založil v roku 2004 Steve Coast z Veľkej Británie. V apríli 2006 začala projekt OSM podporovať nadácia s tým istým menom. V tomto mesiaci boli do mapy zaznamenané aj prvé body a cesty na Slovensku. Rýchlosť, akou v mape pribúdali cesty, obce či POI môžete vidieť na animácii na stránke http://wiki.freemap.sk/MapHistory. Dnes už na mnohých miestach mapa svojou detailnosťou predčí mapy komerčných poskytovateľov ako napr. TeleAtlas ci NavTeq, stále však ostáva veľa miest s veľmi slabým, prípadne žiadnym pokrytím. Geocaching.com, FourSquare, Wikipedia a mnohé ďalšie spoločnosti začali používať podkladovú mapu OSM v roku 2012 ako reakciu na zmenu licenčnej politiky Google Maps. Stretnete sa s ňou aj v mnohých mobilných mapových aplikáciach (napr. maps.me, OsmAnd alebo Mapfactor Navigator Free).

Aktivisti na Slovensku v roku 2009 zaregistrovali občianske združenie Freemap Slovakia, ktorého cieľom je združovať pravidelných prispievateľov do OSM, propagovať voľne dostupné mapy, umožňovať a uľahčovať komunikáciu členov slovenskej mapovacej komunity atď. OZ prevádzkuje mapový portál freemap.sk s pravidelne aktualizovanou mapou Slovenska s viacerými funkciami ako navigácia, galéria fotografií, turistická, cyklo alebo lyžiarska mapa. Raz ročne je organizovaná konferencia pre širokú verejnosť a viackrát do roka menšie akcie, počas ktorých sa mapuje menšia oblasť, tzv. mapping parties.

Samotná keška sa nachádza cca 250 m od súradníc uzla (node) s id 961176 a vďaka tomu, že databáza obsahuje aj históriu všetkých dát, vieme povedať aj to, že tento bod bol zanesený do mapy Slovenska ako jeden z prvých. Takzvanú sadu zmien (changeset) s číslom 4356 ma na svedomí užívateľ s prezývkou Didoa - neskorší zakladateľ OZ Freemap.

Node id 961176

The first of (planned) cache series themed OpenStreetMap.org (OSM) will bring you really close to a place where the history of OpenStreetMap in Slovakia has begun.

OpenStreetMap.org, similarly to Geocaching or Wikipedia, is an international project which is largely based on cooperation of volunteers and community work. Its goal is creation of geographical data accessible to anyone without restrictions or license costs. It is only permitted to use legal data as source of information - such as gps tracklogs collected by OSM surveyors. Yahoo and Microsoft provided OSM foundation with aerial photos that can be used as a source for vector data.

OpenStreetMap was founded in 2004 by Steve Coast (UK). In April 2006, the OpenStreetMap Foundation (OSMF) was established to encourage the growth, development and distribution of free geospatial data and provide geospatial data for anybody to use and share. That month the map also saw its first points and ways in Slovakia. You can see the pace at which the map grew at http://wiki.freemap.sk/MapHistory.

Nowadays, the map provides more detail than maps of many commercial providers, there are however still quite a few areas that are almost blank or only contain a few streets. Geocaching.com, Wikipedia and many other sites started to use OSM background map as a response to change of Google maps usage terms. You can also see maps from OSM in many mobile applications (maps.me, OsmAnd or MapFactor Navigator Free to name a few)

OSM community members in Slovakia registered a civil association with name Freemap Slovakia to encourage the community, enable for easier communication, propagate ideas of OSM etc. Freemap Slovakia is also hosting map portal freemap.sk with regularly updated map of Slovakia and features such as navigation, gallery, hiking, cycling or ski map. Annualy a conference is held for public and several times a year a few smaller - community so-called "mapping parties" are made.

The cache itself is located approx. 250 m far from node id 961176 and thanks to the fact that with the data itself also metadata such as history is stored, we can tell that this point has been inserted by a user Didoa - later founder of Freemap Slovakia.

Prosím prineste si vlastné pero/Please bring your own pen

Additional Hints (Decrypt)

iynib nyrob icenib yrsg be evtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)