Skip to content

<

Zamecky vrch / Castle hill

A cache by Tommy 23 + Rozarka82 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/19/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Zámecký vrch se zříceninou hradu Štramberk

 

Ve starém, opuštěném stěnovém lomu na západním úbočí je odkryta několik desítek metrů mocná poloha blokové akumulace se štramberskými vápenci, vystupující v bašském souvrství. V tomto lomu se těžil vápenec již počátkem 17. století, jde tedy o nejstarší doložený lom ve Štramberku. Hlavně z tohoto lomu pochází velké množství zkamenělin, které jsou dodnes ozdobou předních evropských muzeí (např. Vídeň, Mnichov apod.). V lomu je odkryta výrazná krasová puklina se sintrovými náteky. Přes tuto stěnu procházejí horolezecké cesty dosahující nejvyšších obtížností v rámci Štramberského krasu. Na další z puklin odkrytých lomem byla objevena další jeskyně. Byla pojmenovaná Vykopaná. Při průzkumných pracích byla prohloubena až do hloubky 16 m s délkou chodby 35 m. Jedná se o krasově rozšířenou tektonickou poruchu s množstvím zaklíněných balvanů. Jeskyně je nepřístupná a díky svému charakteru velmi nebezpečná. Jihozápadní svahy s izolovanými výstupy skalek nad lomem jsou útočištěm vzácné vegetace skalních stepí. Tato lokalita, formovaná extrémními přírodními podmínkami a dlouhodobou pastvou koz, je dnes nejzachovalejší ukázkou v minulosti pro Štramberk charakteristických rostlinných společenstev. Mnohé z rostlin jež se zde vyskytují zde mají nejsevernější výskyt na Moravě (např. máčka ladní, tolice nejmenší atd.)

 

Na vrcholu Zámeckého vrchu se nachází hrad Štramberk  s válcovou věží Trúba. Hrad Štramberk původně tvořilo malé nádvoří s válcovou čtyřicet metrů vysokou věží, do níž se vcházelo dřevěným mostem z druhého patra protilehlého paláce. V místech nynější chaty Dr. Hrstky stávala větší obytná budova. Ta byla za pánů ze Žerotína přestavěna na renesanční zámek. Do současnosti se ze štramberského hradu zachovaly pouze části hradebních zdí a věž Trúba. Ta byla roku 1903 péčí štramberského zakladatele a předsedy Klubu českých turistů dr. Adolfa Hrstky podle plánů architekta Kamila Hilberta upravena na rozhlednu a zastřešena. Rovněž k ní byla přistavena turistická útulna. V roce 1925 postavil Klub československých turistů chatu v původním štramberském slohu, která je dnes pojmenovaná po dr. Hrstkovi. Při kopání základů pro tuto chatu byla 20. 11. 1924 nalezena puklinová jeskyně o průlezné hloubce 54 m. Jeskyně byla na počest povídkáře a národního buditele dr. Františka Slámy, který ve svých povídkách často zmiňoval podzemní prostory pod štramberským hradem, nazvána Slámovou slují. Tato veřejnosti nepřístupná jeskynní prostora je dnes jediná ve štramberském krasu, ve které je nepoškozená krápníková výzdoba. U hradní brány najdeme jedno z nejstarších průběžně používaných dětských hřišť v širokém okolí. Skalní plotna tektonického zrcadla byla vyhlazena dětmi do asi 10 m dlouhé skalní skluzavky. Takto využívána je nejméně od konce 19. století.

 

Pro uznání logu musíte splnit tyto úkoly: (CZE)

 1. Na stage1 se nachází schody na horní nádvoří, kde po obou stranách jsou kamenné zídky, které nás budou zajímat. Zjistěte, z jaké horniny jsou bloky kamene, které jsou zde použity po levé straně a z jaké po pravé straně (bráno směrem nahoru).
 2. Která z těchto hornin byla těžena na Zámeckém vrchu?
 3. Na stage2 zjistěte z info tabule co je to Slámova sluj a kde se v této lokalitě nachází.
 4. V které části Zámeckého vrchu (v areálu hradního komplexu) můžete vidět vápencové skalní výchozy?
 5. Tento úkol je dobrovolný a to přiložit fotografii z okolí Štramberské Trúby. 

 

Odpovědi zasílejte na e-mail: 23tommy638@gmail.com s předmětem "EC – Zámecký vrch / Castle hill " a rovnou logujte, v případě nejasností budete kontaktováni.

For recognition of your log, you will need to accomplish the following tasks: (ENG)

 1. On stage 1 you will find stairs leading to upper courtyard, where are stone walls on both sides. These walls are important to us. Find out what kind of rock blocks are used on the left side, and from what rocks are stone blocks on the right (upwards).
 2. Which of these rocks were mined at the Castle hill?
 3. On stage 2 you will find information board, write me what is "Slámova sluj" and where it is located in this area.
 4. On which part of the Castle hill (in the castle complex) you can see the exposed limestone subsoil?
 5. Attach a photo from the surroundings of Štramberská Trúba (optional voluntary task).

 

The answers send on e-mail: 23tommy638@gmail.com with the subject „EC – Zamecky vrch/ Castle hill“. You can log immediately. In the case of doubt, I will contact you.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.