Skip to content

PM #16 Stereogram Mystery Cache

Hidden : 02/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítáme vás na sérii Pilsen_Matrix. Nápad na její vznik se zrodil v hlavě kačera zdehaje, který svou vytrvalostí a důsledností donutil nás ostatní, abychom mu ji založili. 😊 Ale teď vážně. Série začala vznikat od počátku roku 2017. Proběhlo několik pořadatelských eventů a vznikla závazná pravidla pro jednotlivé keše. Během následujících týdnů byly rozděleny jednotlivé D/T kombinace a mohlo se začít zakládat. Každý z ownerů dostal na starost tři keše, které luštěním odpovídají matrixovému D/T a zároveň mají svá vlastní témata. Přece jen se mezi námi ještě najdou tací, kteří si rádi přečtou pár řádek o místě, které navštívili. Takže se máte jistě na co těšit...

Všechny kešky v sérii mají některé společné vlastnosti. Jedná se o keše typu mystery a každá z nich má v listingu možnost ověření výsledku luštění. Výchozí souřadnice hledejte na řekách Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka. Nebo si můžete stáhnout tento bookmark. Keše nejsou nahuštěny na jednom místě, ale jsou rozmístěny v širším okolí Plzně. Proto bude lepší si na odlov celé série vyhradit více dní. Podrobnější informace k odlovu jednotlivých keší najdete vždy na konci konkrétního listingu. A pokud si nebudete vědět rady s luštěním, nebojte se kontaktovat ownera.

Spoluautoři série:
2vkjmch, bobrlinek, cichalm, Dennyšák_a_Baty, DULÍK & VOJTÍK, Fille.n15, foxcpg, Honomichlojc, Hrádci11, Jan Rais, JPAgeo, Kaštani Plzeň, Kometa, leguan82, lukyhonzik, M13JP, Mi-Lu-Ji, Mira83, Parisee, Petr%S, RicTEP, Ritchier, Subajan & Ateliv, Tholy & Eve, Tomasook, TSEARTH, V_clav11 CZ, vytrvalec, zdehaj

Přejeme příjemný lov a mnoho zážitků při návštěvě série Pilsen_Matrix.

Listing a keš

Osobně Vás také vítám u jedné z 81 kombinací Pilsen_MATRIX. U mých keší budete luštit pouze ze zadání v listingu. Odlov v terénu bude tedy možná i pro někoho těžší, ale za to Vás nechám kochat se krajinou plzeňského okolí a místo neustálého koukání do mobilů a GPSek Vám dopřeji více zábavy s Vašimi přáteli při odlovech keší. Jak je známo na výchozích souřadnicích nic nenajdete. Jsou umístěny nahodile, níže najdete trochu historie, která se v blízkosti vychozích souřadnic udála. Jak už bylo řečeno finální souřadnice si vyluštíte níže v "Zadání". Kdyby jste si nevěděli rady napište mi. A poslední, řekl bych důležité upozornění. Nesnažte se ke keším dojíždět autem, nejsou to drive-in a nemusíme si přidělávat problémy s mudlama. 

Trocha historie kolem výchozích souřadnic

Nedaleko Plzně severozápadním směrem se nalézá Obec Malesice. O vsi Malesice jsou doloženy první písemné zprávy z r. 1239, kdy ji držel ve vlastnictví Zdeslav, syn Ratmírův. Některý z jejích dalších majitelů, snad nejmladší Děpolta ze Zbiroha - Děpolt z Malesic, objevující se v pramenech v l. 1297-1321 postavil nedaleko odtud hrad Kyjov, k němuž pak Malesice patřily. Kyjovský statek se dostal r. 1365 do vlastnictví kladrubského kláštera. Obdobně jako jiné církevní statky byly pravděpodobně i Malesice s hradem Kyjovem zabrány západočeskou šlechtou či spíše některými z bohatých plzeňských měšťanů, kteří v husitském období získávali majetek v okolí Plzně. Nejpozději v r. 1462 patřily Malesice Norimberčanu Antonínu Harsdorferovi, jenž se v době čilých styků Plzně s Norimberkem usadil v Plzni a oženil se s místní rodačkou Barbarou Fritzovou. Jeho syn Hanuš, který r. 1496 dosáhl hodnosti nejvyššího českého mincmistra, prodal Malesice v r. 1489 plzeňské měšťance Anně Šefránkové z Poutnova. Tvrz v Malesicích je poprvé uvedena v závěti Anny Šefránkové z r. 1503. Pak se u držení Obce Malesice i tvrze vystřídala celá řada majitelů. V r. 1713-1753 ji vlastnila hrabata Barbové z Wachsensteinu, z nichž Jan Petr postavil r. 1730 na místě tvrze barokní zámek. Po této rodině následovali na Malesicích Širntygarové, kteří prodali statek, spojený již s Kozolupy, r. 1807 hraběti Hugovi Damiánovi Ervínovi. Zde se tento rod trvale na zámku usadil a vládl zde plných 100 let až do roku 1917, kdy vše prodal svobodnému panu rytíři Karlu Škodovi z Plzně a vrátil se zpět na svá panství v Rakousku. Po smrti rytíře Karla Škody pronajal jeho bratr Emil, majitel Škodových závodů v Plzni, panství i zámek Janu Pretlovi. Zámek je dílem známého plzeňského barokního architekta Jakuba Augustona. Stojí na mírném svahu nad vesnicí a má tvar obdélníku, z jehož zadního průčelí vystupují 3 strany osmistěnu sálů. Střecha je mansardová. Hlavní průčelí, směřující k západu, je uprostřed rozděleno trojosým rizolístem, které svým druhým poschodím převyšuje křídla, původně jednopatrová, při posledních adaptacích doplněna o druhé poschodí. Po r. 1945 se zámek stal majetkem plzeňských vysokých škol, pro něž byl po požáru v r. 1948 opraven a adaptován jako studentská kolej. V roce 1939 byly Malesice připojeny k Velkoněmecké říši. U tzv. Kříže byly postaveny hraniční závory. Z obce se vystěhovalo 65 českých rodin. Po osvobození Plzně 5. května 1945 sídlil v zámku štáb americké armády. Z obce bylo odsunuto 35 místních němců a 160 říšských uprchlíků. Nedílnou součástí obce Malesice je vesnice Dolní Vlkýš, o níž je dochována první písemná zmínka z r. 1115, kdy byla ves údajně v držení majetku Kladrubského Kláštěra. Název Vlkýš bylo jméno významného dobyvatele této osady. Okolo r. 1900 patřila ves Dolní Vlkýš k hejtmanství Stříbro, okres Touškov, fara Malesice a pošta Plzeň. Dle údajů z Ottova Slovníku zde žilo ve 27 domech 7 českých a 144 německých obyvatel. V obci se nachází výrazná stavba památkové hodnoty kaplička sv. Jiří, která je v současné době po rekonstrukci.  

Zadání

 

 

 

CWG prosím měň kus za kus !!!

Additional Hints (No hints available.)