Skip to content

SGX/11 - Kardasova skala Traditional Cache

Hidden : 08/18/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Николай Семёнович Кардашёв (*1932)

je ruský atrofyzik, který roku 1963 přišel s myšlenkou, seřadit potenciální galaktické civilizace, které by mohly být miliony či miliardy let před námi. Na základě spotřeby energie definoval tři stupně civilizací a sestavil Kardašovu škálu.
Civilizace typu I (planetární civilizace) - stupeň 1,00
dokáže využívat a hospodařit s veškerými zdroji své domovské planety. Využívá veškerou energii získávanou od nejbližší hvězdy na povrchu dané domovské planety. Ovládla mechanismy obnovitelných zdrojů a s nimi spojeny opakující se přírodní cykly.

Civilizace typu II (hvězdná civilizace) - stupeň 2,00
dokáže využívat veškerou energii získávanou od nejbližší hvězdy, jak na povrchu všech planet dané soustavy, tak i v prostředí kosmu v rozmezí dané hvězdné soustavy (nejznámějším hypotetickým konceptem je Dysonova sféra, zařízení schopné vcelku obklopit celou hvězdu a úspěšně přenést získávanou energii k určené planetě, či kosmické lodi.

Civilizace typu III (galaktická civilizace) - stupeň 3,00
dokáže kontrolovat a hospodařit s energií v rámci celé domovské galaxie.


Aktuální spotřeba energie na Zemi je cca 600 exajoulů za rok, což odpovídá zhruba stupni 0,725 podle Kardašovy škály.Additional Hints (Decrypt)

cbq fxnyxbh / haqre ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)