Skip to content

Kościół na Folwarku Traditional Geocache

Hidden : 03/12/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL] Kościół bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie


Skrzynka

Skrytka dedykowana geokeszerowi "Alpateam" :). Jest to PET, zawiera logbook i ołówek na starcie. Zapraszam.
Miejsce uczęszczane i kamerowane więc proszę o rozważne podejmowanie. Bardzo proszę o odkładanie pojemnika w odpowiednie miejsce.
O kościele i jego położeniu

Kościół położony jest w parafii o tej samej nazwie. Parafia pw. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie – Folwark to parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Krynica-Zdrój. Jest drugą parafią w mieście i obejmuje część miasta Muszyna z ulicami: Kościuszki, Leśna, część Ogrodowej, Podgórna, Pułaskiego.  Kościół mieści się przy ulicy Kościuszki. Odpust parafialny obchodzony jest zawsze w pierwszą niedzielę lipca.

Kościół jest dwupoziomowy. Jego budowę rozpoczęto rękami parafian przy pomocy ofiarodawców 8 maja 1982 roku i trwała ona do 1995 roku. Stylem architektury zewnętrznej zbliżony jest do miejscowej zabudowy Beskidu Wysokiego i Podhala. W dniu 19 października 1984 roku kościół po wykonaniu prac ogólno budowalnych został oddany do użytku. Dokumentację projektową i techniczną opracował zespół architektów z Warszawy pod kierownikiem profesora Sławomira Gzella oraz małżeństwa inż. Małgorzaty i Andrzeja Drzewieckich. Z pracami spieszono się, gdyż zbliżał się dzień imienin Patronki budowanego kościoła 6 lipca 1982 roku. Z woli ks. Proboszcza Eugeniusza Piecha patronką kościoła obrano Błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską, beatyfikowaną 19 października 1975 roku. Obrana patronka była niejako krajanką ks. Piecha, pochodzącego również z Lipnicy Murowanej. Jak okazało się po latach patronka otaczała budowany kościół opiekuńczym wstawiennictwem. Wiele razy wydawało się odpowiedzialnemu za organizację budowy i budującym, że powstałe przeszkody i utrudnienia są nie do pokonania i przeskoczenia, jednak prośby kierowane do patronki okazywały się skuteczne i znajdowano sposoby rozwiązania pietrzących się trudności, przeszkody znikały.

Na fundamentach na wyrównanym terenie, w niewielkim zagłębieniu terenu w dniu 4 lipca 1982 roku przy polowym ołtarzu została odprawiona pierwsza odpustowa msza święta koncelebrowana przez ks. prałata Władysława Podrazę dziekana krynickiego, ks. kanonika Eugeniusza Piecha proboszcza muszyńskiego i ks. Stanisława Wiśniewskiego proboszcza z Lipnicy Murowanej kustosza sanktuarium lipnickich świętych. Marian Radzik wykonał ławy z tarcicy, aby wierni mogli usiąść w czasie mszy świętej.  Ławki te w niezmienionej formie służyły w kościele przez długie lata do czasu wykonania ławek dębowych w 1988 roku i nadal służą potrzebującym oraz w czasie parafialnych festynów. Dzień tej pierwszej mszy świętej na placu kościelnym pozostał w pamięci mieszkańców Folwarku na długo, gdyż w czasie mszy wokół szalała ogromna burza, błyskawice i grzmoty rozdzierały powietrze, granatowe ciemne chmury zasnuły niebo i wisiały ciężkie kłębiące się błyskając gromami, niosły grozę. Wszyscy z niepokojem i trwogą spoglądali w niebo oczekując ulewy, która jakby była wstrzymywana przez niewidzialną moc. Po skończonej mszy świętej gdy celebransi wchodzili do baraku pod dach, lunęła ulewa ścianą wody. Wierni w pośpiechu ukryli się pod wiatami z materiałami a niecka terenu gdzie były fundamenty zapełniła się wodą. Szeptano, że odczekanie ulewy na zakończenie mszy to interwencja Boża.

26 grudnia 1982 roku w kaplicy dolnej ks. dziekan Władysław Podraza i ks. proboszcz Eugeniusz Piech celebrowali pierwszą mszę świętą. Odtąd już w każdą niedzielę odprawiana była msza święta.    

Wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie 22 czerwca 1983 roku dokonał 3 lipca 1983 roku bikup Jerzy Ablewicz. Kościół poświęcono 21 października 1984 roku pod przewodnictwem bikupa Józefa Gucwy, który również wmurował w ołtarz 2 lipca 1995 roku święte relikwie. Konsekracja kościoła odbyła się 4 września 2004 roku pod przewodnictwem biskupa Wiktora Skworca.

We wrześniu 2000 roku ksiądz probosz Waldemar Ciosek nawiązał kontakt z ks. mgr Tadeuszem Furdyną z Łodzi wykładowcą sztuki kościelnej, konsultantem i architektem wnętrz sakralnych i zaprosił go do opracowania wystroju wnętrza kościoła. W ten o to sposób wystrój wnętrza, ołtarz, chrzcielnica, ściana ołtarzowa w mozaice oraz witraże zostały przez niego zaprojektowane i w następnych latach krok po kroku wykonywane. W kościele znajduje się droga krzyżowa, wykonana w drewnie prez Pana Zbigniewa Cisowskiego, parafianina z ul. Podgórnej, rzeźbiarza amatora, który trud swojej pracy ofiarował jako votum dla Pana Boga (rzeźby figur w drewnie lipowym wykonał Pan Cisowski, zaś kapliczki stacji według jego projektu wykonał Edward Drozd).

Ołtarze kościoła

Ołtarz główny wykonany jest w formie nastawy na ścianie czołowej prezbiterium, dominuje Krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, wzorowany na wizerunku krzyża u Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Mozaika ołtarza utrzymana jest w kolorystyce zieleń morska z stylizowanymi promieniami biegnącymi od krzyża. Pod tabernakulum półka wspornikowa wykonana z tarcicy.

Ołtarze boczne:
― Na ścianie przed prezbiterium (po lewej stronie nawy) ołtarzyk kultowy z obrazem Miłosierdzia Bożego, olejna kopia obrazu z Łagiewnik pędzla artysty malarza Jacka Niedojadło z Tarnowa.
― Na ścianie przed prezbiterium (po prawej stronie nawy) ołtarzyk kultowy z Obrazem Matki Bożej Nieustającej pomocy, kopia przywieziona z Rzymu. Obraz intronizowany uroczyście w dniu 8 grudnia 1988 roku, początek Nieustającej Nowenny.
― W kaplicy Patronki ołtarz z obrazem błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej otrzymany z Katedry Tarnowskiej. Namalowany na diecezjalną Uroczystość Beatyfikacji Błogosławionej. Staraniem księdza prałata Stanisława Salaterskiego przekazany z Tarnowa do kościoła w 1988 roku.

Kościół obecnie jest wyposażony w cztery dzwony o imionach Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, Święta Kinga – Wiktor, Święty Tomasz Apostoł – Janina i Święty Andrzej Apostoł.

W kościele nie musi być nudno

W niedzielę palmową 8 kwietnia 2001 roku po raz pierwszy w parafii ksiądz proboszcz zorganizował konkurs na najładniejszą oraz na najwyższą palmę, wykonaną według własnych pomysłów. Na tym terenie konkursy palm nie miały tradycji. Po poświęceniu palmy przechowywane były z czcią w domach i przypisywano im moc chroniącą od pioruna i gradobicia. Gospodarz wyjeżdząjący po raz pierwszy na wiosnę w pole na orkę, zabierał witkę bazi z poświęconej palmy i ze znakiem krzyża wtykał ją w pierwszą zaoraną skibę, prosząc o Boże błogosławieństwo i bogaty plon pracy. Matki podawały dzieciom do połknięcia oberwaną „kotkę” bazi, miało to chronić od chorób i bólu gardła. W letnim okresie gdy nadchodziły czarne chmury burzowe gospodynie wystawiały poświęconą palmę razem z obrazem „Przemienienia Pańskiego” do okna w kierunku zbliżającej się burzy, a w piecu zapalano ułamane witki poświeconej palmy, co miało chronić domostwo od uderzenia pioruna. Tradycja ta w rodzinach Folwarku przetrwała do dzisiaj i co roku ołtarz w Wielkim Tygodniu i w Okresie Wielkanocnym zdobią palmy wyróżnione w konkursie i pozostawione przez parafian jako dekoracja przebiterium.

Sumę w dniu odpustu parafialnego 7 llipca 2002 roku celebrował ks. Zdzisław Lisowski, który w Parafii św. Józefa był wówczas wikariuszem. Po mszy świętej ksiądz proboszcz zaprosił parafian i gości na festyn parafialny. Ksiądz Waldemar Ciosek zaktywizował grupę parafian do przygotowania festynu. Orgaznizatorzy z proboszczem konno w siodle objeżdżali ulice parafii a kapela Muszyniacy w dyliżansie ciągnionym przez „lokomotywę” zabudowaną na ciągniku zapraszała parafian i gości na festyn parafialny. Na boisku szkolnym OSP Muszyna –Folwark prezentowała swe umiejętności i posiadany sprzęt bojowy. Część występów zawierały konkursy sprawnościowe strażaków i grup mieszkańców. Ksiądz proboszcz gminny kapelan strażaków, w mundurze strażaka brał udział w konkursach zręcznościowych straży. Po zakończeniu popisów strażaków, druga część festynu odbyła się na placu przy plebanii, gdzie przygotowano pieczone kiełbaski i napoje. Dla wszystkich starczyło miejsca na przygotowanych ławach pod zadaszeniami z plandek. W czasie trwania festynu przygrywała orkiestra Zespołu Muszyniacy  a imprezę prowadził ksiądz proboszcz przy współudziale Włodzimierza Drozda. Dla dzieci zorganizowane były zabawy i konkursy na placu kościelnym z loterią fantową, gdzie każdy los wygrywał. Zwyczaj ten przetrwał do dzsiaj i co roku parafia organizuje taki festyn parafialny coraz bardziej go urozmaicając.

Obok kościoła w okresie letnim znajduje się wystawa sprzętu rolniczego nazwana "Folwark - country". W okresie Bożego Narodzenia zaś w tym samym miejscu możemy zobaczyć żywą szopkę, którą odtwarzają rodzice wraz z dziećmi z parafii. W zagrodzie obok żywej Świętej Rodziny i Jezuska znaleźć można takie zwierzaki jak np.: lama, osioł, kozy, gołębie, krowa, kaczki, króliki.

Od 2003 roku co roku w dniu 15 czerwca w kościele organizowany jest Dzień Seniora. W tym dniu osoby chore i starsze uczestniczą we mszy świętej, przyjmują komunię, ksiądz głosi kazanie wśród zebranych, między ławkami, udziela każdemu indywidualnie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji. Dzień Seniora kończy spotkanie w sali dolnego kościoła na wspólnym obiedzie przygotowanym przez panie z Zespołu Caritas. Spotkanie przy stole umila zespół śpiewającej młodzieży z parafii.Literatura:

Budowa kościoła na Folwarku powstanie parafii p.w. błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie przy ul. Kościuszki Nr 8B Aut.: Edward Drozd, Muszyna 15 lipiec 2009 rok.

Additional Hints (Decrypt)

Jvfvryrp, m glyh, bobx ynzcl, qehtn bq cenjrw

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)