Skip to content

Mestska vez - Trebic Traditional Cache

Hidden : 03/15/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keš je umístěna uvnitř věže, je tedy přístupna pouze v otevírací dobu!

Lepší vyhlídku na město Třebíč a do jeho kraje budete těžko hledat.

Tak prosím směle nahoru, zdolat (schválně si spočítejte) schodů, odlovit keš. A za drobný poplatek vystoupat na vyhlídkový ochoz a pokochat se pohledem z výšky na Třebíč jako na dlani.


Věž byla postavena kolem roku 1335 a sloužila k ohlašování požárů, blížícího se nepřítele a k vytrubování pravidelných hodin. S kostelem sv. Martina byla spojena až v roce 1716, kdy došlo i k přístavbě točitého schodiště.
Za dobu své existence věž několikrát vyhořela. Naposledy v roce 1822, kdy se zřítila celá její část nad ochozem. Nová vížka byla, do současné podoby, dostavena až o čtyřicet let později stavebníkem Dominikem Herzánem.
Se zakončením vížky se pojí příběh. Po náročném upevnění železného kříže, který je na vrcholku věže, dostali Dominik Herzán a jeho dva pomocníci na přípitek tři poháry vína. Po dopití je hodili z věže a jejich střepy si třebíčští posbírali jako vzácnou památku. Třetí pohár se ale pádem nerozbil. Domů si ho odnesla rodina Herzánova a uchovává jej jako vzácnou relikvii.
Poslední rekonstrukci věže v letech 1996-1997 prováděl samozřejmě potomek třebíčského stavitele ing. arch. Lubor Herzán. A od téhož roku je zpřístupněná věž a její ochoz veřejnosti.


Věž jako stavba:
Věž má čtvercový půdorys o straně 11,5 metru. Celková výška věže od terénu po vrchol kříže je 75 metrů. Ochoz s krásným výhledem na Třebíč se nachází ve výšce 35 metrů. Nad ochozem jsou umístěny největší věžní hodiny v České republice. Průměr ciferníku je 5,5 metru, velká ručička je dlouhá 234 cm, malá 174 cm a číslice mají výšku 60cm.
Kříž na samotném vrcholu věže je 4m vyskoý a otáčí se působením větru.
Věž má 5 poschodí. V prvním je průchod ze západu do kostela sv. Martina. Ve druhém se nachází tzv. komora vší obce (přístupná z kůru kostela sv. Martina). Ve třetím patře se nachází pokladna a v jeho spodní části prostor pro výstavy. Čtvrté patro tvoří zvonice. Na pátém se nacházel byt zvoníka a je zde vyhlídkový ochoz ve výšce 35 metrů.

Hlásný:
Též zvaný věžník, obýval páté patro věže a ve výšce 35m měl dokonalý přehled nad děním v Třebíči a okolí. Posledním věžníkem, byl pan Bohumil Čecháček. Jeho manželka bydlela na věži až do roku 1956.
Věžník ohlašoval pravidelný čas pouze do tří stran (sever, východ, západ), na stranu ke starému městskému hřbitovu se netroubilo, kvůli zachování klidu pochovaných.
Pověst o hlásném:
Jednomu věžnému stále nešlo na mysl, proč se troubí pouze do tří stran a ne ještě ke hřbitovu. Dlouho se nemohl odhodlat porušit vžitou tradici, ale pak to přece jen zkusil. Jakmile však odezněl táhlý tón vyslaný směrem k nebožtíkům, začaly se dít věci! Náhle se před hlásným objevil kostlivec, který mu z každé strany uštědřil několik pohlavků a zahrozil: „Zkusíš-li ještě jednou porušit mrtvým jejich věčný spánek, bude to tvoje poslední hodinka“. Jak se kostlivec objevil, tak zmizel. K smrti vyděšený věžný už pochopitelně ke hřbitovu nikdy nezatroubil. Nezkusili to už ani jeho následovníci.


Otevírací doba
květen víkend a svátky:  10:00-12:00 a 12:30-17:00
červen denně: 10:00-12:00 a 12:30-17:00
červenec   denně: 10:00-12:00 a 12:30-18:00
srpen denně: 10:00-12:00 a 12:30-18:00
září denně: 10:00-12:00 a 12:30-17:00
říjen víkend a svátky: 10:00-12:00 a 12:30-17:00

Přístup ke keši je zdarma.
Vstupné až na vyhlídku (doporučuji) dospělí: 50 Kč/os. Děti nad 6 let, studenti, senioři: 30 Kč/os

Ke keši:

Keš se nachází uvnitř věže na patře s pokladnou. Je tedy nutné si pohlídat otevírací dobu.
Hledejte miniaturu v severozápadním rohu na trámu (u točitých schodů do spodní části). Stiskněte na podstavci ORANŽOVÉ tlačítko s logem GC. Je zde šero, světlo se může hodit

Prosím opatrně! Neničte desítky hodin mé práce, času a také radost ostatním nálezcům.
Budu se těšit na pěkné fotky (prosím bez keše) a logy.


English


Opening hours:
May weekend:  10:00-12:00 a 12:30-17:00
June daily: 10:00-12:00 a 12:30-17:00
July daily: 10:00-12:00 a 12:30-18:00
August daily: 10:00-12:00 a 12:30-18:00
September  daily: 10:00-12:00 a 12:30-17:00
October weekend: 10:00-12:00 a 12:30-17:00

Access to the cache is free. Admission to the lookout (I recommend) adults: 50 CZK. Children, students, pensioners: 30 CZK

For geocache:

The geocache is located inside the tower on the floor with the cash desk. It is therefore necessary to keep an eye on the opening hours.
Look for the thumbnail in the northwest corner on the beam (at the spiral stairs to the bottom). Press the ORANGE button with the GC logo on the base. There is darkness, the light fits

Další informace / Others info:
Městská věž (Třebíč) - Wikipedie
Městská věž - MKS Třebíč

Veliké díky patří i DrakoviMrakovi, za vyjednávání, obíhání úřadů a pár fotek do listingu.
A také Alexovi za bleskovou publikaci a vstřícnost při zařizování a schvalování keše.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] Cngeb f cbxynqabh, gbpvgr fpubql qbyh, an cbqfgnipv fgvfxav BENAMBIR gynpvgxb f ybtrz TP [EN:] Sybbe jvgu pnfu obk, abegu-jrfg pbeare, benatr ohggba jvgu TP ybtb ba crqrfgny [DE:] Fgbpx zvg Xnffr, Abeq-Jrfg-Rpxr, BENATR-Gnfgr zvg TP-Ybtb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)