Skip to content

CITO Slavkovský les - Těšovské pastviny 2018 Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 14 April 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 

přijměte, prosím, pozvání na první západočeské CITO, zaměřené na ochranu a údržbu krajiny. Event je připraven ve spolupráci se zástupci CHKO Slavkovský les a předznamenává dlouhodobou spolupráci západočeské geokačerské komunity a výše zmíněné organizace.
Sejdeme se 14.4.2018 v 10:00 na "parkovacích" souřadnicích, odkud společně přejdeme přímo na lokalitu. Předpokládaný konec CITO bude v 15:00 hodin.Těšovské pastviny (zdroj: CHKO Slavkovský les)
 

MANAGEMENT KRAJINY OBECNĚ

Jedná se o proces, který je plánován pro každou konkrétní lokalitu individuálně, obvykle na několik let dopředu. Záleží na tom, co se na dané lokalitě nachází a čemu má management pomoci - vždy se však jedná o optimalizaci podmínek pro udržení se a rozvoj kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin. Údržba krajiny má mnoho podob - od jednoduchého vyřezávání náletových dřevin, přes pásovou seč a extenzivní pastvu kozami a ovcemi, až po řádění čtyřkolek nebo třeba bojových vozidel pěchoty.Management krajiny (zdroj: givt.cz)
 

LOKALITA TĚŠOVSKÉ PASTVINY

Těšovské pastviny jsou přírodní památka, vyhlášená v roce 2008, jejíž území se rozkládá na úbočí Slavkovského lesa, zhruba mezi Kynšperkem a Dolním Žandovem. Důvodem ochrany tohoto území je výskyt chráněných českých orchidejí, zejména vstavače kukačky (orchis morio). Dále zde najdeme prstnatec májový (dactylorhiza majalis), pětiprstka žežulník (gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (platanthera bifolia) atd.
České orchideje jsou velice citlivé na své okolí. Škodí jim zarůstání jejich stanoviště náletovými dřevinami a velmi špatně snáší i vyšší bylinné patro ve svém okolí. A od těchto faktů se odvíjí i konkrétní management a s ním spojený úkol pro naše CITO.
Začátkem dubna zajistí CHKO ve spolupráci s místními zemědělci vláčení lokality branami a protože po tomto vláčení zůstává na pastvinách spousta zbytků v podobě chomáčů trávy a mechu, vytrhaných drnů a kořínků, na nás bude po tomto vláčení uklidit a letošní údržbu dokončit.Prstnatec májový (zdroj: Facebook.com/FotoKlokan)
 

CO S SEBOU a CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

- hrábě, pokud možno klasické železné (škoda zlámaných dřevěných kolíků), pokud možno pro každého
- kolečko, komu se vejde do auta, případně kbelíky nebo košíky (pro transport vyhrabané stařiny na určená místa)
- od věci nebude nějaká ta sekerka, ruční pilka nebo zahradnické nůžky - člověk nikdy neví
- pracovní rukavice a pevné boty - sledujte předpověď počasí a případně přihoďte do kufru holínky
- něco na zub a na posilněnou - nealko pitný rečim je zajištěn, prověřuji ještě možnost opečení buřtů

Odměnou za odvedenou práci Vám bude povídání o problematice české krajiny obecně, o největších hrozbách a rizicích a o možnostech, jak naší přírodě alespoň trochu pomoci. Pokud bude hezky, ukážeme si i metodiku, pomocí které se monitoruje výskyt denních motýlů na lokalitách podobného typu. A s trochou štěstí bude i nějaké to dříví - netřeba rezervovat předem.
Parkovací kapacity jsou omezené - pojedete-li s přáteli, snažte se vytížit své geovozy na maximum.
CITO je vhodné pro rodiny s dětmi.

Těšíme se na vás :)

 


Additional Hints (Decrypt)

qibwgrpxn cbzypxn mnibexn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)