Skip to Content

<

I ❤️ Warszawa - tu kiedyś był Dworzec...

A cache by Karlusia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/25/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


I ❤️ Warszawa - tu kiedyś był Dworzec...

 

Na przestrzeni lat miasto się zmienia... To nieuniknione. Miasto się rozwija, modernizuje, rośnie... Warszawa zniszczona podczas wojny, odrodziła się z ruin. Czy aby na pewno cała? Niestety nie... Są miejsce, które zniknęły bezpowrotnie.

Kiedyś, w tym miejscu stał dworzec pierwszej w Warszawie kolei żelaznej - Kolei Wiedeńsko-Warszawskiej....

Dworzec powstał w latach 1844-1845. Zaprojektował go znany architekt warszawski Henryk Marconi. Od tego momentu to już nie rejon Placu Zamkowego był sercem miasta, ale rolę tę przejął rejon Dworca Wiedeńskiego. Wtedy też zaczęła rozkwitać ulica Marszałkowska. Pociągi z zachodu kończyły swój bieg na torach Dworca Wiedeńskiego. W miarę rozwoju kolei na ziemiach polskich zaczęły powstawać w Warszawie kolejne dworce, jednak nie wszystkie były ze sobą połączone torami kolejowymi. I tak, chcąc jechać z Wiednia do Petersburga, trzeba było dojechać do Warszawy, wysiąść na Dworcu Wiedeńskim, przejechać bryczką (a kilkanaście lat później tramwajem konnym) przez most na drugą stronę Wisły do Dworca Petersburskiego (ul. Wileńska). Co więcej to właśnie Wisła była granicą, na której kończyły się tory z zachodnim rozstawem szyn (Dworzec Wiedeński) i zaczynały tory z szerszym, wschodnim rozstawem (np. Dworzec Petersburski).

Neorenesansowy dworzec ten był pierwszym dworcem kolejowym w Warszawie. Został rozebrany w latach 30. i 40. XX wieku, a jego funkcje przejął najpierw Dworzec Główny, a potem Dworzec Centralny. Z ciekawostek - dnia 21 maja 1849 roku pociągiem przyjechał sam cesarz austriacki Franciszek Józef I, skąd udał się do Pałacu na Wodzie w celu omówienia sprawy powstania węgierskiego; także tutaj w 1916 i 1918 roku na dworcu owacyjnie witany był Józef Piłsudski powracający do stolicy.


Jeżeli dzisiaj spojrzymy na lokalizację stacji metra „Centrum” to wydaje nam się, że dokładnie w tym samym miejscu zlokalizowana była wschodnia wieżyczka Dworca Wiedeńskiego. Otóż nie. Marszałkowska została poszerzona po wojnie. Tak naprawdę wieżyczka wschodnia stała w tym miejscu, w którym dzisiaj jest przystanek tramwajowy między dwiema jezdniami Marszałkowskiej.

Działaj rozważnie, by przy podejmowaniu nie spalić lokalizacji kesza. Na zakończenie odłóż go proszę dokładnie w to samo miejsce. „Niewidzialność” na najwyższym poziomie!Dworzec Wiedeński - początek XX wieku / Vienna Railway Station - beginning of the XX centuryUlica Marszałkowska przy dworcu / Marszałkowska Street by the station


Dworzec Wiedeński w 1940 roku / Vienna Line Railway Station in the year 1940


Dworzec Główny w 1939 roku / The Main Station in the year 1939


⭐️ Jesteś tutaj / ⭐️ You are here

Zdjęcie lotnicze zniszczonej Warszawy 1939 z obrysem PKiN / Aerial picture of destroyed city of 1939 and the Palace of Culture outline as today


PL EN

I ❤️ Warsaw - Warsaw first Railway Station used to be here...


The city is changing over the years ... It's inevitable. The city is developing, modernizing, growing ... Warsaw destroyed during the war, was reborn from the ruins. Unfortunately not all was reconstructed. There are places that are gone forever...

Once, in this place stood the Vienna Railway Station of the first railway in Warsaw - the Vienna-Warsaw Line...

The station was built around 1845. It was designed by the well-known Warsaw architect Henryk Marconi. From that moment, it was no longer the area of Castle Square that was the heart of the city, but this role was taken over by the area of the Vienna Railway Station. At that time, Marszałkowska Street started to flourish. Trains from the west ended their course on the tracks of the Vienna Railway Station. As the railway developed, more railway stations were built in Warsaw, but not all of them were connected by railways. And so, the passnagers wanting to travel from Vienna to St. Petersburg, had to get to Warsaw, get off at the Vienna Railway Station, ride a horse-drawn carriage (and a dozen years later with a horse-drawn tram) across the bridge to the other side of the Vistula River to the St. Petersbur Railway Station (Wileńska St.). What is more, Wisła river was the border where the tracks ended with the western gauge of rails (Vienna Station) and started the tracks with a wider eastern track (the St.Petersburg Station). The shape of the Vienna Train building was supposed to resemble two steam engines that were juxtaposed with each other. The characteristic two turrets of the station are the chimneys of these steam locomotives. At the beginning of the 20th century, the station was extended with a new building for incoming passengers (the so-called arrival station), and in the years 1920-1921 from the side of ul. Chmielna was built a makeshift wooden building of the Main Railway Station. The station survived until the late 1930s when its west wing was demolished. In Warsaw, a diametrical line was built at that time (a railway connection with the right bank of the Vistula, partly in a tunnel below the city, which exists to this day) and the Main Railway Station - a large and modern building was build. It was never complited. the September 1939, siege of Warsaw brought another destruction of the Vienna Railway Station as well as The Main Station. The remaining ruins survived for several years until they were demolished before the Warsaw Uprising of 1944.

If today we look at the location of the "Centrum" metro station, it seems to us that exactly in the same place was located the eastern turret of the Vienna Railway Station. Well, no. Marszałkowska was expanded after the war. In fact, the eastern turret stood in the place where today is a tram stop between two roads of Marszałkowska.

Take a rest... Stealth level hard! Watch out for passers-by so as not to disclose the cache location. Finally, put it back at exactly the same position, please. Be careful! Be invisible!

Today :)


Additional Hints (Decrypt)

hfvnqm - merynxfhw fvr
fvg qbja naq rawbl Jnefnj :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.