Skip to content

Biologické vedy Mystery Cache

Hidden : 04/14/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Biológia (grec. bios, βιος – život; logos, λογος – slovo) je náuka o živote. Toto všeobecné vyjadrenie zahŕňa viaceré skutočnosti:

 • V užšom zmysle je biológia veda o živých organizmoch, takých, ako ich poznáme na planéte Zem. Ale určenie presnej hranice medzi živou a neživou prírodou je niekedy problematické (v prípade vírusov, viroidov a priónov). Preto presné vymedzenie predmetu biológie nie je jednoznačné.
 • V širšom zmysle slova je biológia skupinou disciplín, klasických aj moderných, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie (molekulárna, bunková, orgánová…) živých organizmov. Venuje sa aj vývojovým zmenám druhov – evolúcia. Na úrovni vzájomných vzťahov organizmov a ich vzťahov so životným prostredím študujú živú prírodu etológia a ekológia.
 • Zaoberá sa tiež praktickým využitím živej prírody človekom (aplikácia poznatkov v poľnohospodárstve, medicíne, farmakológii a pod.).

Ako ku keši?

Tak ako pri každej keši z tejto série, tak aj tu ťa čakajú 3 otázky pomocou ktorých sa dostaneš k premenným ktoré ti pomôžu nájsť finál.

Otázky:
 1. Z čoho sa skladá pot?
  1. iba z vody → A = 300
  2. z vody, uhličitanu sodného a iných látok → A = 400
  3. z vody, chloridu sodného a iných látok → A = 500
 2. Sú hady stavovce ?
  1. Ano → B = 58
  2. Nie → B = 38
 3. Zistite latinský rodový a druhovy názov stromu, ktorého list je na Kanadskej zástave. Z názvu vytvorte ciferáciou (A=1) čísla ktoré následne sčítajte a dostanete premennú C.

N48° 44.A' E019° 07.(B+C)’

Nezabudnite si odpísať bonusové číslo pre nájdenie keše Prírovné vedy.


GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

mnpvngbx Onafxrw Olfgevpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)