Skip to content

Valašské keškobraní 2018 Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Thursday, 05 July 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ahoj kolegové, kačeři. Zase nám uběhl další rok a parta nadšenců z Valašska a okolí se znovu rozhodla prověřit vaše schopnosti, sílu, důvtip, odvahu, odolnost a vytrvalost. Zveme vás k účasti na jedenáctém ročníku geomaratonu, pro který jsme vám v krásné krajině Valašska přichystali nejen více než stovku keší, ale také podstatné novinky spojené s hledáním a logováním.

Přichystejte si potřebnou geovýbavu, dostatek silných baterek a nabitých baterií, přibalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a přijeďte o víkendu 8.- 10. června na Bystřičku. Změříte tu své síly s ostatními týmy z Čech, Moravy a Slezska na dalším Valašském keškobraní.

Co vás tu letos čeká? Stejně jako v minulých letech zůstanou zachovány dvě soutěžní kategorie „adrenalin force“ a „týmy s dětmi“, a měnit nebudeme ani časy startu a konce závodu. To znamená, že týmy adrenalin force vypustíme do terénu o páteční půlnoci a týmy s dětmi v sobotu v 9 hodin ráno. Konec závodu je pro obě kategorie v 18 hodin.

Do „dětské“ kategorie se mohou přihlásit týmy, ve kterých bude minimálně jedno dítě ve věku do 15 let. Tuto skutečnost uveďte v přihlašovacím logu! Opět zde bude aplikováno odstupňované bodování podle věku dítěte.
Pokud by se našel někdo, kdo nechce závodit, nevadí! V nádherném okolí přehrady můžete prožít pohodový víkend se spoustou keší a v sobotu večer být přítomni na vyhlášením výsledků závodu a závěrečné afterparty.


Časový harmonogram geomaratonu Valašské keškobraní
Pátek 8. června
- 16 – 23 hodin registrace do závodu pro obě soutěžní kategorie, ubytování, večeře, odpočinek před startem
- 23,40 hodin: hlavní kategorie - předstartovní příprava, instrukce, vysvětlení pravidel a novinek

Sobota 9. června
- 0,00 - 18 hodin: Valašské keškobraní 2018 – geomaraton pro hlavní kategorii.
- 8 – 8,30 hodin pokračování registrace do závodu pro dětskou kategorii
- 8,40 hodin: předstartovní příprava, instrukce a vysvětlení pravidel a novinek pro dětskou kategorii
- 9 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2018 – geomaraton pro dětskou kategorii.
- 18 – 18,30 hodin: příjezd závodních týmů zpět na Bystřičku, předání paměťových karet s fotkama
- 18,30 – 18,45 hodin: kontrola a odsouhlasení výsledků
- 18,45 – 19,30 hodin: večeře, volný program
- cca od 19,30 hodin: vyhlášení výsledků závodu, předání cen, pohárů a medailí. Poté afterparty - oslava vítězů a běžný eventový program - prohlídka a výměna CWG, TB a GC,
- 23,59 - večerka
Pro nezávodící účastníky:
- 8 – 9 hodin: snídaně
- 9 – 19,30 hodin: volný program - kešování v okolí, turistika nebo sport a relaxace v chatové osadě

Neděle 10. června
- 8 – 9 hodin: snídaně
- 9 – 12 hodin: uvolnění chatek, sbalení stanů, pak volný program. Konec akce.

Novinky
Jak už jsme v úvodu avizovali a jak je vidět i z časového rozpisu akce, připravili jsme pro letošní ročník podstatné novinky pro hledání a logování keší. Naše IT oddělení vyvinulo speciálně pro geomaraton webovou aplikaci, v níž budou mít závodníci listingy všech keší a pomocí níž budou keše hledat i online logovat. K tomu bude potřeba, aby v každém týmu byl k dispozici minimálně jeden smatrphone s přístupem na internet a čtečkou QR kódů. Pro případ poruch, ztráty signálu nebo náhlé nefunkčnosti smartphonu nebo připojení, dostane každý tým listingy všech keší i v papírové podobě, jakou znáte z minulých ročníků VK a logovat půjde i z obyčejných mobilů pomocí SMSek.
Tato novinka nám umožní urychlit zpracování výsledků a podstatně zkrátit čas čekání na vyhlášení vítězů. Díky ní jsme mohli přistoupit i k úpravě pravidel v tom smyslu, že hledat a logovat keše bude možné až do 18 hodin, poté budou mít týmy 30 minut na to, aby dorazily zpět do cíle, kde proběhne kontrola výsledků a přibližně do hodiny i závěrečné vyhodnocení.

Přihlášení do závodu
Do závodu přihlašuje jednotlivé týmy JEN jejich kapitán (nebo jím pověřená ososba), a to logem Will attend a zkopírovaným a doplněným následujícím textem:
Název týmu:
Kategorie: adrenalin force/tým s dětmi
Státní příslušnost týmu: ČR/SR
Počet členů v týmu:
Nick kapitána:
E-mail kapitána:
CWG VK 2018 (á 10 Kč): ANO (ks)/NE

Ostatní účastníci akce, kteří nebudete závodit a jen se za námi přijedete podívat, hlaste se prosím jen WRITE NOTE logem a připište, kolik CWGček VK 2018 budete chtít a jestli máte zájem o vytisklé závodní listingy - á 25 Kč. Účast na akci už si samozřejmě budou všichni zapisovat logem Attended.

Do závodu bude připuštěno maximálně 50 týmů, po 3-5 členech, které uhradí startovné ve výši 490,- Kč/tým.

Podmínky účasti v geomaratonu
• správná a úplná registrace týmu Will attend logem a to nejpozději do 6. června
• v požadovaném termínu splnění podmínek, které budou kapitánům přihlášených týmů zaslány na e-mail uvedený v přihlášovacím logu

Stručná pravidla závodu
• účast v závodě je dobrovolná a všichni účastníci ho absolvují na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 15 let ho absolvují společně se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
• do závodu může nastoupit maximálně 50 včas registrovaných 3-5 členných týmů.
• za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodově ohodnocena podle obtížnosti hledání, náročnosti terénu, případně dalších kritérií. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log.
• závod bude probíhat v sobotu 9. června 2018, start hlavní kategorie je stanoven na 0,00 hodin, dětská kategorie startuje v 9 hodin ráno. Závod končí přesně v 18 hodin, v cíli musí být všechny týmy do 18,30 hodin. Za každou započatou minutu po tomto limitu, bude týmu udělena penalizace. V případě zpoždění nad 15 minut bude tým diskvalifikován. Rozhodující pro posuzování zpoždění je čas na pořadatelské časomíře. Od 18,30 do 18,45 bude probíhat kontrola výsledků jednotlivých týmů, po jejich odsouhlasení již nebude možnost na výsledcích nic měnit.
• celkový bodový zisk bude dán součtem bodů z nalezených keší a získaných FTF prémií. U dětské kategorie bude tento součet ještě vynásoben koeficientem dle věku nejmladšího člena v týmu.
• pro uznání nalezení keše, prípadně FTF logu, je potřeba v cíli doložit: fotografii týmu, na níž může chybět vždy maximálně jeden člen týmu – tzv. libero (člen týmu, který plní funkci řidiče nebo zrovna jen odpočívá a není v tu chvíli se zbytkem týmu v terénu). Fotky musí být v elektronické podobě (ve formátu JPG/JPEG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick). Na fotkách budou jasně identifikovatelní jednotliví členové týmu. Dále musí být na fotce viditelná část keše (krabička nebo víčko) s kódem keše (VK-XXXX), v případě FTF nálezu i „FTF coin“, který bude uložen v keši.
• účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony ČR. Zvláštní důraz klademe na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL (tedy i čtyřkolek) do lesa a to i tam, kde není umístěna zákazová dopravní značka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování těchto pravidel. Na základě jejich hlášení je pořadatel oprávněn provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloučit.
• pořadatel nepřipouští spory o dodržovaní pravidel. Pořadatelský tým svrchovaně rozhoduje o diskvalifikaci či penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

Další informace budou soutěžícím týmům předány v průběhu registrace nebo těsně před závodem. Pravidla mohou být pořadatelem podle potřeby upravována až do startu závodu.

Závodní CWG
Připravujeme pro vás speciální závodní CWGčko. Soutěžní týmy ho dostanou zdarma v počtu odpovídajícím počtu členů v každém týmu. CWG bude určeno jen pro závod a nelze si přiobjednávat více kusů!

Ubytování
V areálu chatové osady Pod hrází jsou tyto možnosti ubytování:

- v chatkách se základním vybavením, se společnými sprchami a WC.
7x Chatka Boubín - čtyřlůžková
5x Chatka Srub - čtyřlůžková
3x Chatka Turist - dvoulůžková
Celkem je k dispozici 54 lůžek.

- ve vlastních stanech (omezená kapacita)

Celý areál je oplocen a osvětlen. Zdarma bude k dispozici připojení k internetu přes wi-fi.

Ceny za ubytování v chatkách:
- cena za lůžko - dospělí: 230 Kč/osoba a noc (1 noc), 200 Kč/osoba a noc (2 a více nocí)
- cena za lůžko - dítě do 6 let: 115 Kč/osoba a noc

Ceny za ubytování ve stanech:
(tyto ceny jsou pouze orientační dle ceníku z roku 2016)
- cena za stan: 35 Kč/noc
- cena za dospělou osobu: 31 Kč/noc
- cena za dítě od 5 do 15 let: 23 Kč/noc

Možné slevy:
- použití vlastního spacáku (bez erárního povlečení): - 40 Kč/noc (např. 2 noci = 160 Kč (200 - 40) x 2= 320 Kč)

Rekreační a ubytovací příspěvek: 14 Kč/dospělá osoba a den (děti neplatí)
- auto: 40 Kč/den
- motorka: 25 Kč/den
- pes: 50 Kč/den

Ubytování si objednává každý tým nebo účastník sám. POZOR, došlo ke změně majitele osady a tím i změně kontaktu. Teď to má na starost pan Techet, na telefonním čísle 604 271 197 (platí i pro stany). Při objednávání je nutné říct, že je to v rámci už předem zamluvené akce a odkažte se na hlavního pořadatele – Ivo Koryčánka.


Protože se do areálu vejde jen omezený počet stanů, prosíme ty, kteří si přivezou svůj stan, aby to uvedli i do svého „Will attend“ logu, ať máme přehled o tom, kolik míst už je obsazených.


Komu nevyhovuje ubytování v chatkách nebo ve stanu, může si objednat pohodlnější nocleh v některém z blízkých penzionů (do vyhledávače stačí zadat „ubytování Bystřička“ a tam najdete odkazy).

Stravování
Stravování je zajištěno stejným způsobem jako v minulých dvou letech, s jídlem z místního hostince Na Nové, zbytek budeme řešit ve vlastní režii VKteamu. Pro vás účastníky to znamená, že bude potřeba si jídlo předem objednat. Zde je nabídka na páteční a sobotní večeři. Ceny jsou zatím jen orientační, budeme ještě upřesňovat:

1. hovězí guláš s chlebem – 99,- Kč
2. zeleninové rizoto – 79,- Kč
3. kuřecí stehno s chlebem a okurkou – 89,- Kč
4. kuřecí řízek 120 g, s chlebem a okurkou – 99,- Kč

Závodní týmy si budou jídlo objednávat v rámci registrace do závodu, vy ostatní, kteří se na Bystřičku přijedete podívat, uveďte ve svém WN logu o kolik porcí kterého jídla máte zájem.

K dispozici bude samozřejmě i točené pivo – 11° Svijany a kofola, dále nějaké minerálky, čaj a možná i káva.

Parkování
Ti, kdo budou ubytováni v chatové osadě a zaplatí poplatek za auto nebo motorku, mohou parkovat uvnitř areálu vedle chatek, ostatní pak zdarma na velkém parkovišti u hlavní cesty, 50 metrů od osady (wpt. P1). Do osady vede příjezdová cesta přes autokempink. Sjezd z hlavní cesty je vyznačen jako wpt. T1. Odtud budete pokračovat podél lesa a potoka až do chatové osady.

Žádáme vás, abyste přes kemp projížděli opatrně a hlavně POMALU!!!, v minulých letech si majitelé stěžovali, že tam několik aut projíždělo jako by jeli rally.
Additional Hints (No hints available.)