Skip to content

PB - Výcviková základňa záchranárskych psov SR Traditional Geocache

Hidden : 04/16/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Začiatkom deväťdesiatych rokov vzniká na Slovensku potreba združovania sa
ľudí s vôľou pomáhať pri záchranných prácach so špeciálne cvičenými psami.
Od športovej kynológie sa vyčleňuje nový odbor – záchranárska kynológia.
V roku 1993 vzniká jedna z prvých dobrovoľne organizovaných buniek
záchrany – Kynologická záchranná brigáda v Trnave.
V roku 2000 sa zaregistrovali ako občianske združenie
"Výcviková základňa záchranárskych psov SR" (VZZP SR).

Psovodi z tohto združenia sa odvtedy zúčastnili na mnohých akciách,
na Slovensku aj v zahraničí, pri pátraní po stratených
a nezvestných osobách, úspešných a žiaľ, niekedy aj neúspešných,
keď postihnutým už nebolo možné pomôcť.

V júli 2013 si VZZP SR od Slovenského vodohospodárskeho podniku prenajala
v Považskej Bystrici, v lokalite Zámostie, parcelu o výmere 3000 m2,
za účelom vybudovania a prevádzkovania výcvikovej základne záchranárskych psov.

Táto cache vás privedie k tomuto areálu.
Okrem výcviku psov sa tu konávajú aj rôzne spoločenské akcie,
napr. „Deň mladého kynológa“, ...

Additional Hints (No hints available.)