Skip to Content

This cache has been archived.

Peterth: Počkalo se více než do konce měsíce V., tedy nyní šup do archivu, abysme nezabírali místo na mapě :) (stejně po 30 dnech by se to archivovalo automaticky, ale to je jedno)
Ještě jednou Vám děkujeme za milou účast !! :)
//m.h.G. P.K.R.//

More
<

HESLO "ZBOROV 80"

A cache by Peterth & Honza C. Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 20 May 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"Přepad ČSR je možný po nějaké době vzestupných diplomatických střetů a napětí spojených s vojenskými přípravami, které se využijí k tomu, aby vina za válku byla podsunuta protivníkovi".

Zveme tímto zdejší kačerstvo k prohlídce poslední zbylé pevnůstky "starého typu" (aka "vz. 36") z let 1936-1937 na Českobudějovicku – v současnosti je tato rekonstruována v našem regionu jako jediná (jistě víte i o dalších "řopících" v okolí: Dvořiště, Cirhan, Veselka, Pardovice). Památník čs. opevnění zde fungoval již v 90. letech, bunkr však byl veřejnosti zpřístupňován zpravidla jen během několika v minulosti pořádaných bojových ukázek. Revitalizační práce na objektu ze strany našeho spolku začaly v roce 2011, první otevření se konalo na Velikonoce 2016. Od té doby je otevřeno zhruba 3-4krát do roka a to zpravidla na výročí obou mobilizací + v termínu Borůvkobraní.

Z HISTORIE

Objekt lehkého opevnění "vz. 36" typu C (se třemi střílnami) měl v rámci stavebního úseku X.a České Budějovice - východ pořadové číslo 15. Byl na jižním okraji Borovan postaven stavební firmou Jana Smrže z Třeboně na podzim roku 1936, přičemž dokončovací práce probíhaly ještě na jaře 1937. Pásmo lehkého opevnění nebylo v době míru obsazeno, objekty samé byly kontrolovány hlídkami vojenských strážních oddílů a četnictvem. Pro místní obyvatele pak často pevnostní výstavba znamenala značné problémy. I pouhý fotografující turista, nevěda, že se nachází ve střeženém pevnostním pásmu, mohl mít nyní oplétačky se zákonem.
Celá linie objektů vz. 36 byla vyzkoušena "naostro" až právě při květnové mobilizaci (neboť v mírové situaci masově objekty přímo v terénu obsazovat nešlo). Již den předem, tedy 20. 5. večer, byl k přezkoušení připravenosti proveden v budějovické posádce večerní cvičný poplach na základě vyhlášené velitelské a zpravodajské pohotovosti (heslem "4949 začátek dnes, konec bude odvolán"). Dalším heslem "Proveďte Zborov – 25" byla téhož dne večer ve 22:00 nařízena "O" (ostraha hranic). Vlastní rozkaz k provedení částečné mobilizace obdržel náhradní prapor pěšího pluku 1 "Mistra Jana Husi" 21. 5. 1938 kolem 0:30 ráno – tím měly mírové útvary povolat záložníky z blízkého okolí linie a obsadit objekty opevnění. Posily z budějovické posádky pak budovaly další zesilující polní postavení vyplňující mezery mezi několika desítkami pevnůstek, které by nesly největší tíhu případného květnového útoku. Objekty byly tehdy vojáky pěšího pluku 1 připraveny během několika hodin k obraně. Přezkušovaly se plánované palby z objektů a i nejnižší velitelé měli vědět podrobnosti průběhu boje a dokonale znát přidělený terén. Dle všeho se již tehdy zřejmě počítalo s bojem v obklíčení. Výcvik na linii opevnění měl probíhat v různých denních dobách (v noci asi z jedné třetiny) a důraz se kladl zejména na obranu proti letadlům, útočné vozbě a chemickým látkám. Osádky pevnůstek a jejich velitelé si na spoustu věcí museli přicházet sami, studovali své objekty a přemýšleli, jak obranu ve svém úseku stále zdokonalovat...
Květnová pohotovost zejména ukázala zahraničí čs. připravenost k obraně. Na německé straně vrcholila příprava „Fall Grün“, jehož koncept byl vyhotoven právě 20. května, příčinná souvislost ale zatím nebyla prokázána. Faktem je, že květnová ostraha hranic uspíšila Hitlerovo rozhodnutí zlikvidovat ČSR v období podzimu a to nejdříve po 1. říjnu 1938.
Po relativním zklidnění situace byla již 24. května omezena činnost jednotek Stráže obrany státu a 30. května se vyšší velitelství přemístila zpět do mírových pozic. Ostraha hranic s Německem trvala ještě do půlnoci 13. června 1938. Dne 14. června 1938 kolem 14:00 se z ostrahy hranic konečně vrátili i příslušníci 1. pěšího pluku a 11. praporu SOS. Zpět na mírový režim se armáda vrátila 22. června, všichni záložníci se vraceli zpět do civilu.
V září 1938 byla již koncepce obrany díky masivní výstavbě linií novějších objektů poněkud jiná a tyto starší objekty bývaly zpravidla odsunuty k plnění podřadnějších úkolů. Dobře se však uplatnily tam, kde původní linie kopírovala nové hlavní obranné postavení skládající se nyní z objektů vz. 37 ("řopíků"). Zde mohly "šestatřicítky" vhodně doplňovat daleké čelní palby a prostor pod Borovany je toho ostatně perfektním příkladem...

Na konec historického exkursu dejme slovo pplk. Karlu Klapálkovi (zástupci velitele 1. pluku), který barvitě zaznamenal situaci za květnové mobilizace a v létě 1938. Je patrné, že květnové události byly velmi důležité pro sebevědomí a morálku čs. vojáků:
"Díky všemu tomu úsilí nás květnová mobilizace zastihla dobře připravené. Systematický výcvik přinesl ovoce: předepsané prostory byly obsazeny a zajištěny v rekordním čase. Jednotky plně zatížené dosáhly svých cílů průměrnou rychlostí sedm kilometrů v hodině. Jednalo se často jen o několik set metrů, ale také o jeden a půl až tři kilometry! Každý ovšem věděl, že to není tentokrát jen cvičení, ale že to jde na ostro. Na nádherný elán tehdejších vojáků jsem nejednou vzpomínal později na Dukle či u Mikuláše, když nám to někdy nešlo.
Jak však po částečné mobilizaci stouplo naše sebevědomí! Po květnových zkušenostech jsme vyřadili mužstvo (bohužel ne důstojníky) německé národnosti, poněvadž jich několik sběhlo, a pokračovali jsme v neochabujícím úsilí k obraně státu. Rostla nová, větší opevnění a s nimi starosti o jejich vybavení a nácvik v činnosti v něm. Na dvoře kasáren stávala dřevěná maketa bunkru a ta si neodpočala od ranního světla do setmění. V nově stavěných bunkrech byly lafetace pro těžké kulomety ZB vz. 37, ale ty stále nepřicházely. (Nakonec je dostali nacisté v továrně ještě v bednách!) Museli jsme improvizovat naším znamenitým lehkým kulometem ZB vz. 26, výrobkem brněnské Zbrojovky. (...)
V bunkrech bylo zapotřebí pod kulomety umístit dřevěné lavice na sběr vystřílených nábojnic. Lavice nebyly, ale vyřazení vojáci – Němci je udělali v potřebném počtu ve dvanáctihodinových směnách v plukovní truhlárně, takže výbava bunkrů byla dohotovena včas.
Věřili jsme si a s rostoucím politickým napětím se nás zmocňovalo cosi jako vzdor a horečné úsilí. Nechtěli jsme nic zanedbat, všichni jsem přemýšleli a vymýšleli, co kde a jak zlepšit. Uvědomovali jsme si, že betonový bunkr je dobrý kryt pro palebný zdroj působící na dálku, ale že je pro svou izolaci příliš zranitelný v boji zblízka. Došli jsme k závěru, že za mobilizace bude nutné obranný systém doplnit polním opevněním, zákopy, vykopanými mezi jednotlivými bunkry, dále celou sítí zákopů, které by umožnily nepozorované přesuny záloh na pomoc ohroženým pevnůstkám nebo celým úsekům".

*TECHNICKÉ INFO*
Termín: 20. 5. 2018, 16:00 – 18:00 h.


K úvodu se sluší dodat, že event se koná právě i k příležitosti letošního 80.-letého kulatého výročí tehdejších přelomových událostí roku 1938 (20. května se v podstatě budeme nacházet několik hodin před tehdejším vyhlášením ostrahy hranic). Nápad, uspořádat něco podobného právě i u nás na objektu, nám zrál v hlavách ostatně již déle. Alespoň tak tímto ušetříme organisační práci jednumu geokolegovi :), kdy chceme i trochu navázat na tradici dřívějších budějovických návštěvnických eventů.
Nebudeme asi program ani nějak blížeji specifikovat – půjde v podstatě o prohlídky rekonstruovaného objektu a jeho vybavení speciálně pro Vás kačery + budeme s kolegy plně k dispozici k diskuzi a Vašim všetečným dotazům o navazujících tématech :). Uvidíte nejen dobové vybavení objektu, ale i zbraně s příslušenstvím a charakteristickou výstroj a stejnokroje československé branné moci z konce 30. let. Objekt je i přes stále trvající rekonstrukci a vychytávání detailů vybaven do pravděpodobného stavu z roku 1938, kdy byl za obou mobilizací obsazen vojáky II./1. praporu 7. roty Pěšího pluku 1 "MJH". Zároveň bychom Vám také chtěli přiblížit život osádek těchto objektů.
Co se týče termínu a hodináže eventu, je doufáme logické, že se jedná i o problém takříkajíc logistického rázu. Musí Vám tak být jasné, že event se koná po oficiálních návštěvních hodinách objektu pro veřejnost (abychom se navzájem nepomotali – myslím, že to není nic proti ničemu, ostatně geopráce dvojice ownerů listingu jistě hodně z Vás zná přímo z terénu...).
Samozřejmě pokecu a výměně trackovatelných předmětů se meze nekladou :). (Musíme však upozornit, že jsme zde tak trochu limitováni prostorem – mnoho z Vás místo zná např. z odlovu GC19Q6C. Nebylo by tak úplně od věci vzít s sebou nějaké to vlastní sedátko. V té souvislosti doufáme, že bude v rámci možností přát i povětrnost, event se ale koná za každého počasí). Účast Vašich domácích mazlíčků z důvodu blízkosti trati pak spíše nedoporučujeme (to samé viz. i hodnocení terénu – pro osoby s menší hybností může být přístup do interiéru pevnůstky obtížnější).
Kapacita eventu není omezena (a vlastně ani nepředpokládáme bůhvíjaký extrémní zájem o tuto velmi specificky tématicky zaměřenou akci :) ) – ovšem řekněme, že vše bude limitováno hlavně časově (tj. pokud se stihnete zapsat do logbooku/návštěvní knihy).
Vstupné bude jako vždy u nás pouze dobrovolné libovolné výše v podobě příspěvku na rekonstrukci (CWG zřejmě mít nebudeme).
Uvítáme pak z Vaší strany i ukázky Vašich vojenských memorabilí z doby první republiky např. po prarodičích apod. !

OSÁDKA "15KY" SE NA VÁS JIŽ TĚŠÍ :)
(PS: Budeme zde zvláště rádi za Vaše dojmy, poznámky a hojné fotografie ! :) )

PRO VÍCE INFA: www.borovany36.estranky.cz

Additional Hints (Decrypt)

20. 5. 2018 / 16:00 – 18:00 FRYP
"Ireabh fgeáž iynfgv záš !"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

72 Logged Visits

Write note 3     Archive 1     Will Attend 30     Attended 35     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Announcement 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 51 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.