Skip to Content

<

Soběšické meze

A cache by chipsycz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/2/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Soběšické meze

„Pojedeme na luka, až kukačka zakuká.“

Pokud vaše touha opustit město nezná meze, zkuste ty soběšické. Je tu příroda, klid a ticho, a když budete mít štěstí, uslyšíte i kukačku.

Bují zde vysoká tráva, raší roztodivné druhy rostlin a poletuje nevídaný hmyz. Občas produsá srnka. Po motorových vozidlech ani slechu, a ani vidu po civilizaci. Tedy kromě zplanělých slivoní,které připomínají sad, jenž byl opuštěn před dvaceti lety. Od té doby sem zahrádkářská noha nevkročila, a toho využili ptáci i různé jinde nevídané druhy hmyzu (většinou neškodného). Zarostlé místo je pro člověka oázou klidu, kde na chvíli neexistuje nic než příroda.

Z MHD je nejblíž zastávka Klarisky. Pak pokračujeme „nahoru“ a do první ulice vpravo - U Dubu. Na jejím konci je cestička do lesa. Ale není to tak úplně les... Další možnost, možná hezčí, ale ne tak přímočará, je jít pod zastávkou do ulice Klarisky, a tou až na konec, kde je „oficiální“ díra v plotě. Následnou cestu přírodou už nechám vás.


Až kešku najdete, poprosím vás o zpětné zamaskování.
Snad jediná negativní stránka této lokality jsou klíšťata.
Pěkné hledání.

VKP Soběšické meze

Významný krajinný prvek Soběšické meze se nachází zhruba ve středu KÚ Soběšice. Jeho rozloha činí cca 1,65 ha. V rámci VKP rozeznáme více druhů pozemků: cca 67 % rozlohy VKP tvoří trvalý travní porost, 14 % rozlohy je ornou půdou, 13 % rozlohy je lesním pozemkem a 6 % rozlohy VKP je ostatní plochou. Nadmořská výška VKP je 350 – 380 m n. m.. VKP Soběšické meze byl registrován dne 2. 12. 1997 a číslo jednací tohoto rozhodnutí je OŽP/4590/90. Důvodem registrace je zachování společenstev polních remízků, sadů a mezí. 

VKP Soběšické meze se nachází blízko severovýchodního okraje intravilánu Soběšic. Terén na VKP se velmi mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Tvarem jde o protáhlé území, které je tvořeno převážně travním porostem (cca 2/3 lokality) – především jeho severovýchodní část, lesními pozemky (jižní a jihovýchodní část), ornou půdou (středová část) a plochami ostatními (velmi malé území spíše v západní části). Jedná se o lokalitu bývalého slivoňového sadu a přidruženou louku. VKP Soběšické meze jsou důležitým refugiem rozmnožování hmyzu a hnízdištěm ptáků.

V rámci péče o VKP je záměrem především udržovat bez stařiny a náletu travnatý prostor, tedy vyřezávat nežádoucí rostlinný materiál a trávu kosit (navrhováno je min. jednou za dva roky). Parcely související s VKP Soběšické meze patří jednotlivým vlastníkům. V takovém případě probíhá péče o lokalitu tak, že státní správa (v tomto případě Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna) vyzve vlastníky, aby navržené zásahy péče vykonali, a pokud tak neučiní, udělají to najatí pracovníci státní správy. V případě VKP Soběšické meze to takto funguje, péči vlastníci nevykonávají. Posledním zásahem na této lokalitě bylo kosení trávy, vyřezávání náletu a likvidace staré biomasy v létě 2011. [práce z roku 2013 - pozn. kompilátora]

Území VKP je tvořeno doubravou s dubem zimním, s příměsí habru obecného (Carpinus betulus) a buku lesního (Fagus sylvatica), vtroušeně najdeme i jeřáb břek (Sorbus torminalis). V lokalitě se setkáme se svídou krvavou (Cornus sanguinea), trnkou obecnou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina) a ostružiníkem maliníkem (Rubus idaeus). Na vlhčích místech najdeme i topoly. Při návštěvě lokality se můžeme setkat s těmito zástupci živočišné říše: ťuhýkem obecným (Lanius collurio), strnadem lučním (Miliaria calandra), pěnicí vlašskou (Sylvia nisoria), pěnicí černohlavou (Sylvia atricapilla), budníčkem menším (Phylloscopus collybita), kosem černým (Turdus merula), sýkorou modřinkou (Parus caeruleus) a dalším ptactvem.
 

KODYMOVÁ, Hana. Významné krajinné prvky brněnských městských částí Útěchov, Soběšice a Ořešín. Brno, 2013. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce Jaroslav Knotek.


 

Additional Hints (Decrypt)

Záz eáqn qerib

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

177 Logged Visits

Found it 171     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.